سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 1-87-88 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 معادلات دیفرانسیل 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 نظریه گراف و کاربرد های آن 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 ریاضی مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 ریاضات مقدماتی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 فیزیک مقدماتی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 آمار و احتمال کاربردی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 زبان تخصصی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 مدار منطقی - مدار های منطقی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 طراحی الگوریتمها - طراحی و تحلیل الگوریتمها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 معماری کامپیوتر 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 اصول طراحی پایگاه داده ها - پایگاه داده ها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 هوش مصنوعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 مهندسی نرم افزار 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 گرافیک کامپیوتری -گرافیک کامپیوتری 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 سیستمهای اطلاعات مدیریت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - روش تحقیق و گزارش نویسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 اقتصاد مهندسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 شبکه کامپیوتری 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 اصول سازمان و مدیریت - مباني مديريت و سازماندهي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 تجارت الکترونیکی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 مبانی الکترونیک دیجیتال 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 مدیریت پروژه های نرم افزاری * فناوری اطلاعات * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد