سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 1-88-89 ریاضی 1 - ریاضی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 معادلات دیفرانسیل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 نظریه گراف و کاربرد های آن 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 ریاضی مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 ریاضات مقدماتی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 ذخیره و بازیابی اطلاعات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 مبانی نظریه محاسبه - نظریه اتوماتها و زبانها - نظریه زبانها و ماشینها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 فیزیک مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 آمار و احتمال کاربردی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 زبان تخصصی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 طراحی الگوریتمها - طراحی و تحلیل الگوریتمها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 معماری کامپیوتر 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 اصول طراحی پایگاه داده ها - پایگاه داده ها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 شبیه سازی کامپیوتری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 هوش مصنوعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 مهندسی نرم افزار 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 گرافیک کامپیوتری -گرافیک کامپیوتری 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 سیستمهای اطلاعات مدیریت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - روش تحقیق و گزارش نویسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 مبانی فناوری اطلاعات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 اقتصاد مهندسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 شبکه کامپیوتری 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 سیستم های چند رسانه ای - محیط های چند رسانه ای 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 اصول سازمان و مدیریت - مباني مديريت و سازماندهي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 اصول کامپیوتر 2 - برنامه سازی پیشرفته 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 مهندسی اینترنت -مهندسی فناوری اطلاعات 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 تجارت الکترونیکی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 مهندسی فناوری اطلاعات 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 مبانی الکترونیک دیجیتال 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 مباحث نو در فناوری اطلاعات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 فناوری اطلاعات برای مدیران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 مدیریت پروژه های نرم افزاری * فناوری اطلاعات * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد