سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 2-90-91 ریاضی 1 - ریاضی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 معادلات دیفرانسیل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 نظریه گراف و کاربرد های آن 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 ذخیره و بازیابی اطلاعات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 مبانی نظریه محاسبه - نظریه اتوماتها و زبانها - نظریه زبانها و ماشینها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 آمار و احتمال کاربردی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 زبان تخصصی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 مدار منطقی - مدار های منطقی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 طراحی الگوریتمها - طراحی و تحلیل الگوریتمها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 معماری کامپیوتر 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 اصول طراحی پایگاه داده ها - پایگاه داده ها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 شبکه های کامپیوتری 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 شبیه سازی کامپیوتری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 هوش مصنوعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 مهندسی نرم افزار 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 گرافیک کامپیوتری -گرافیک کامپیوتری 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 سیستمهای اطلاعات مدیریت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 مبانی فناوری اطلاعات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 اقتصاد مهندسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 شبکه کامپیوتری 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 سیستم های چند رسانه ای - محیط های چند رسانه ای 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 اصول سازمان و مدیریت - مباني مديريت و سازماندهي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 اصول کامپیوتر 2 - برنامه سازی پیشرفته 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 تجارت الکترونیکی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 مهندسی فناوری اطلاعات 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 مبانی الکترونیک دیجیتال 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 مباحث نو در فناوری اطلاعات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 فناوری اطلاعات برای مدیران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 مدیریت پروژه های نرم افزاری * فناوری اطلاعات * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد