سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 2-91-92 ریاضی 1 - ریاضی عمومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 نظریه گراف و کاربرد های آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 ذخیره و بازیابی اطلاعات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مبانی نظریه محاسبه - نظریه اتوماتها و زبانها - نظریه زبانها و ماشینها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 زبان تخصصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مدار منطقی - مدار های منطقی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 طراحی الگوریتمها - طراحی و تحلیل الگوریتمها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 معماری کامپیوتر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 اصول طراحی پایگاه داده ها - پایگاه داده ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 شبکه های کامپیوتری 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 شبیه سازی کامپیوتری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 هوش مصنوعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 گرافیک کامپیوتری -گرافیک کامپیوتری 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 سیستمهای اطلاعات مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - روش تحقیق و گزارش نویسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مبانی فناوری اطلاعات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 اقتصاد مهندسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 شبکه کامپیوتری 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 سیستم های چند رسانه ای - محیط های چند رسانه ای 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 اصول سازمان و مدیریت - مباني مديريت و سازماندهي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 اصول کامپیوتر 2 - برنامه سازی پیشرفته 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مهندسی اینترنت -مهندسی فناوری اطلاعات 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 تجارت الکترونیکی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مهندسی فناوری اطلاعات 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مبانی الکترونیک دیجیتال 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 فناوری اطلاعات برای مدیران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مدیریت پروژه های نرم افزاری * فناوری اطلاعات * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد