سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 2-91-92 ریاضی 1 - ریاضی عمومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 نظریه گراف و کاربرد های آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 ذخیره و بازیابی اطلاعات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مبانی نظریه محاسبه - نظریه اتوماتها و زبانها - نظریه زبانها و ماشینها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 زبان تخصصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مدار منطقی - مدار های منطقی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 طراحی الگوریتمها - طراحی و تحلیل الگوریتمها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 معماری کامپیوتر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 اصول طراحی پایگاه داده ها - پایگاه داده ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 شبکه های کامپیوتری 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 شبیه سازی کامپیوتری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 هوش مصنوعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 گرافیک کامپیوتری -گرافیک کامپیوتری 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 سیستمهای اطلاعات مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - روش تحقیق و گزارش نویسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مبانی فناوری اطلاعات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 اقتصاد مهندسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 شبکه کامپیوتری 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 سیستم های چند رسانه ای - محیط های چند رسانه ای 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 اصول سازمان و مدیریت - مباني مديريت و سازماندهي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 اصول کامپیوتر 2 - برنامه سازی پیشرفته 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مهندسی اینترنت -مهندسی فناوری اطلاعات 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 تجارت الکترونیکی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مهندسی فناوری اطلاعات 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مبانی الکترونیک دیجیتال 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 فناوری اطلاعات برای مدیران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مدیریت پروژه های نرم افزاری * فناوری اطلاعات * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ