سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 2-92-93 ریاضی 1 - ریاضی عمومی 1 - فایل چندگانه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 ذخیره و بازیابی اطلاعات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 مبانی نظریه محاسبه - نظریه اتوماتها و زبانها - نظریه زبانها و ماشینها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 آمار و احتمال کاربردی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 زبان تخصصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 مدار منطقی - مدار های منطقی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 طراحی الگوریتمها - طراحی و تحلیل الگوریتمها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 معماری کامپیوتر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 اصول طراحی پایگاه داده ها - پایگاه داده ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 هوش مصنوعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 مهندسی نرم افزار 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 گرافیک کامپیوتری -گرافیک کامپیوتری 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 سیستمهای اطلاعات مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 مبانی فناوری اطلاعات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 اقتصاد مهندسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 اصول سازمان و مدیریت - مباني مديريت و سازماندهي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 اصول کامپیوتر 2 - برنامه سازی پیشرفته 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 مهندسی اینترنت -مهندسی فناوری اطلاعات 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 تجارت الکترونیکی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 مهندسی فناوری اطلاعات 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 مبانی الکترونیک دیجیتال 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 مباحث نو در فناوری اطلاعات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 فناوری اطلاعات برای مدیران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 مدیریت پروژه های نرم افزاری * فناوری اطلاعات * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد