سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 2-93-94 ریاضی 1 - ریاضی عمومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ذخیره و بازیابی اطلاعات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مبانی نظریه محاسبه - نظریه اتوماتها و زبانها - نظریه زبانها و ماشینها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیک مقدماتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آمار و احتمال کاربردی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زبان تخصصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مدار منطقی - مدار های منطقی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 طراحی الگوریتمها - طراحی و تحلیل الگوریتمها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 معماری کامپیوتر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول طراحی پایگاه داده ها - پایگاه داده ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 شبکه های کامپیوتری 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 شبیه سازی کامپیوتری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 هوش مصنوعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مهندسی نرم افزار 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 گرافیک کامپیوتری -گرافیک کامپیوتری 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 سیستمهای اطلاعات مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - روش تحقیق و گزارش نویسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مبانی فناوری اطلاعات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اقتصاد مهندسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 شبکه کامپیوتری 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 سیستم های چند رسانه ای - محیط های چند رسانه ای 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول سازمان و مدیریت - مباني مديريت و سازماندهي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول کامپیوتر 2 - برنامه سازی پیشرفته 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مهندسی اینترنت -مهندسی فناوری اطلاعات 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تجارت الکترونیکی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مهندسی فناوری اطلاعات 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مبانی الکترونیک دیجیتال 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مباحث نو در فناوری اطلاعات 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فناوری اطلاعات برای مدیران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مدیریت پروژه های نرم افزاری * فناوری اطلاعات * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد