سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 3-91 مبانی نظریه محاسبه - نظریه اتوماتها و زبانها - نظریه زبانها و ماشینها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 فیزیک مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 مدار منطقی - مدار های منطقی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 شبکه های کامپیوتری 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 شبیه سازی کامپیوتری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 هوش مصنوعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 مهندسی نرم افزار 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 گرافیک کامپیوتری -گرافیک کامپیوتری 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 سیستمهای اطلاعات مدیریت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - روش تحقیق و گزارش نویسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 مبانی فناوری اطلاعات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 اقتصاد مهندسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 شبکه کامپیوتری 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 اصول سازمان و مدیریت - مباني مديريت و سازماندهي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 مهندسی اینترنت -مهندسی فناوری اطلاعات 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 تجارت الکترونیکی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 فناوری اطلاعات برای مدیران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 مدیریت پروژه های نرم افزاری * فناوری اطلاعات * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد