سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 3-91 مبانی نظریه محاسبه - نظریه اتوماتها و زبانها - نظریه زبانها و ماشینها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 فیزیک مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 مدار منطقی - مدار های منطقی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 شبکه های کامپیوتری 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 شبیه سازی کامپیوتری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 هوش مصنوعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 مهندسی نرم افزار 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 گرافیک کامپیوتری -گرافیک کامپیوتری 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 سیستمهای اطلاعات مدیریت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - روش تحقیق و گزارش نویسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 مبانی فناوری اطلاعات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 اقتصاد مهندسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 شبکه کامپیوتری 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 اصول سازمان و مدیریت - مباني مديريت و سازماندهي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 مهندسی اینترنت -مهندسی فناوری اطلاعات 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 تجارت الکترونیکی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 فناوری اطلاعات برای مدیران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 مدیریت پروژه های نرم افزاری * فناوری اطلاعات * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ