سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 1-87-88 ریاضی عمومی - ریاضیات 1 - ریاضی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 ریاضی مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 ژنتیک - ژنتیک عمومی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 جانور شناسی عمومی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 زیست شناسی مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 فیزیک عمومی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 فیزیک مقدماتی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 بیوشمی عمومی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 آشنایی با کامپیوتر - كاربرد كامپيوتر در اقتصاد كشاورزي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 آمار 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 خاکشناسی عمومی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 ماشینهای کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 آبیاری و اقلیم شناسی کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 جامعه شناسی روستایی و عشایری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 مدیریت کشاورزی - مدیریت مزرعه - مدیریت واحدهای دامپروری - مدیریت واحدهای زراعی و دامی - مدیریت واحدهای کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 اقتصاد سنجی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 اقتصاد کلان 1 - اقتصاد کلان میانه 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 گیاه شناسی 1 * عمومی * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 جنگلداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 مرتعداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 مدیریت مالی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 بازار یابی و مدیریت بازار 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 مدیریت توسعه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 اقتصاد خرد 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 شیمی و حاصلخیزی خاک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 هیدرولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 آبهای زیر زمینی . هیدرو ژئولوژی ) 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 بیولوژی خاک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 طراحی سیستمهای آبیاری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 اصلاح نژاد دام و طیور 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 تشریح و فيزيولوژي دام 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 پرورش گاوهای شیری * گاوداری * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 پرورش طیور - مرغداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 فیزولوژی تولید مثل 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 خوراک و جیره نویسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 بهداشت و بیماریهای دام طیور 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 تغذیه طیور 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 فیزیولوژی گیاهان زراعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 زراعت غلات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 گیاهان دارویی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 سم شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 بيماريهاي مهم گياهي و كنترل آنها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 فیزیولوژی بعد از برداشت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 ازدیاد نباتات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 آفات مهم گياهي و كنترل آنها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 مبانی کشت بافت گیاهی و بیو تکنولوژی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 مکانیزاسیون کشاورزی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 مکانیک تراکتور 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 ماشین ها و تجهیزات ثابت زراعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 چوب شناسی و حفاظت چوب 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 گیاهان آبزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 اصول مهندسی جنگل 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 تنوع زیستی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 رابطه دام و مرتع 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 درختان و درختچه های ایران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 شیمی آلی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 باغبانی عمومی - علوم باغی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 باغبانی عمومی - علوم باغی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 دامپروری عمومی - علوم دامی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 اکولوژی - اکولوژی عمومی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 اقتصاد توسعه کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 اصول مهندسی زهکشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 مکانیک خاک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 حفاظت آب و خاک تکمیلی - تکنولوژی حفاظت آب و خاک - حفاظت آب و خاک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 فیزیک خاک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد