سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-88-89 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-88-89 مدیریت مالی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-88-89 اکولوژی - اکولوژی عمومی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-88-89 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-88-89 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-88-89 اقتصاد توسعه کشاورزی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-88-89 آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-88-89 ماشینهای کشاورزی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-88-89 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-88-89 هوا و اقلیم شناسی کشاورزی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-88-89 شیمی آلی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-88-89 آشنایی با کامپیوتر - كاربرد كامپيوتر در اقتصاد كشاورزي 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-88-89 مکانیک خاک 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-88-89 تنوع زیستی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-88-89 ریاضیات 2 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-88-89 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-88-89 خاکشناسی عمومی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-88-89 اقتصاد سنجی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-88-89 فیزیولوژی گیاهان زراعی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-88-89 شیمی و حاصلخیزی خاک 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-88-89 فیزیک مقدماتی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-88-89 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-88-89 تشریح و فيزيولوژي دام 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-88-89 درختان و درختچه های ایران 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-88-89 آبهای زیر زمینی . هیدرو ژئولوژی ) 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-88-89 شیمی مقدماتی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-88-89 خاکشناسی عمومی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-88-89 دامپروری عمومی - علوم دامی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-88-89 زراعت گیاهان علوفه ای و صنعتی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-88-89 آمار 2 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-88-89 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-88-89 ماشینهای کشاورزی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-88-89 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-88-89 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-88-89 ژنتیک - ژنتیک عمومی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-88-89 شناخت محیط زیست 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-88-89 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-88-89 اقتصاد کلان 1 - اقتصاد کلان میانه 1 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-88-89 آبیاری و اقلیم شناسی کشاورزی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-88-89 اقتصاد خرد 1 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-88-89 مدیریت توسعه 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
42 1-88-89 اصلاح نژاد دام و طیور 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
43 1-88-89 ریاضی مقدماتی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
44 1-88-89 اکولوژی - اکولوژی عمومی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
45 1-88-89 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
46 1-88-89 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
47 1-88-89 مدیریت تولیدات روستایی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
48 1-88-89 دامپروری عمومی - علوم دامی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
49 1-88-89 مساحی و نقشه برداری 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
50 1-88-89 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
51 1-88-89 جامعه شناسی روستایی و عشایری 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
52 1-88-89 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری - اصول حسابداری در واحهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
53 1-88-89 باغبانی عمومی - علوم باغی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
54 1-88-89 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
55 1-88-89 فیزیک عمومی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
56 1-88-89 بيماريهاي مهم گياهي و كنترل آنها 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
57 1-88-89 گیاه شناسی 1 * عمومی * 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
58 1-88-89 بازار یابی و مدیریت بازار 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
59 1-88-89 فیزیک عمومی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
60 1-88-89 مساحی و نقشه برداری 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
61 1-88-89 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
62 1-88-89 پول و ارز و بانکداری 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
63 1-88-89 مدیریت کشاورزی - مدیریت مزرعه - مدیریت واحدهای دامپروری - مدیریت واحدهای زراعی و دامی - مدیریت واحدهای کشاورزی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
64 1-88-89 زیست شناسی مقدماتی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
65 1-88-89 باغبانی عمومی - علوم باغی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
66 1-88-89 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
67 1-88-89 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
68 1-88-89 بیوشمی عمومی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ