سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 1-88-89 ریاضی مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 ژنتیک - ژنتیک عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 زیست شناسی مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 فیزیک عمومی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 فیزیک مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 بیوشمی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 شیمی مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 آشنایی با کامپیوتر - كاربرد كامپيوتر در اقتصاد كشاورزي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 مساحی و نقشه برداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 آمار 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 خاکشناسی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 ماشینهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 آبیاری و اقلیم شناسی کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 جامعه شناسی روستایی و عشایری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 مدیریت کشاورزی - مدیریت مزرعه - مدیریت واحدهای دامپروری - مدیریت واحدهای زراعی و دامی - مدیریت واحدهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 اقتصاد سنجی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 اقتصاد کلان 1 - اقتصاد کلان میانه 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 پول و ارز و بانکداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 گیاه شناسی 1 * عمومی * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 مدیریت مالی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری - اصول حسابداری در واحهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 بازار یابی و مدیریت بازار 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 مدیریت توسعه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 اقتصاد خرد 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 شیمی و حاصلخیزی خاک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 آبهای زیر زمینی . هیدرو ژئولوژی ) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 اصلاح نژاد دام و طیور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 تشریح و فيزيولوژي دام 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 فیزیولوژی گیاهان زراعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 بيماريهاي مهم گياهي و كنترل آنها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 زراعت گیاهان علوفه ای و صنعتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 تنوع زیستی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 درختان و درختچه های ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 مدیریت تولیدات روستایی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 شیمی آلی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 باغبانی عمومی - علوم باغی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 باغبانی عمومی - علوم باغی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 دامپروری عمومی - علوم دامی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 اکولوژی - اکولوژی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 اقتصاد توسعه کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 مکانیک خاک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد