سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 1-89-90 ریاضی عمومی - ریاضیات 1 - ریاضی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 ژنتیک - ژنتیک عمومی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 آشنایی با کامپیوتر - كاربرد كامپيوتر در اقتصاد كشاورزي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 زمین شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 مساحی و نقشه برداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 آمار 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 خاکشناسی عمومی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 ماشینهای کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 آشنایی با شیوه خود اشتغالی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 جامعه شناسی روستایی و عشایری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 اقتصاد و مدیریت منابع طبیعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 مدیریت کشاورزی - مدیریت مزرعه - مدیریت واحدهای دامپروری - مدیریت واحدهای زراعی و دامی - مدیریت واحدهای کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 اقتصاد سنجی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 اقتصاد کلان 1 - اقتصاد کلان میانه 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 گیاه شناسی 1 * عمومی * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 جنگلداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 مرتعداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 مدیریت مالی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری - اصول حسابداری در واحهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 بازار یابی و مدیریت بازار 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 مدیریت توسعه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 اقتصاد خرد 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 رسم فنی و نقشه کشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 شیمی و حاصلخیزی خاک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 فیزیولوژی گیاهان زراعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 بيماريهاي مهم گياهي و كنترل آنها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 کنترل و گواهی بذر 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 مدیریت تولیدات روستایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 طرح بهسازی روستایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 شیمی آلی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 باغبانی عمومی - علوم باغی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 باغبانی عمومی - علوم باغی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 اکولوژی - اکولوژی عمومی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 اقتصاد توسعه کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد