سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-90-91 شناخت و مدیریت حیات وحش 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-90-91 مدیریت مالی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-90-91 حفاظت آب و خاک تکمیلی - تکنولوژی حفاظت آب و خاک - حفاظت آب و خاک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-90-91 اصول تبدیل و نگهداری فرآورده های کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-90-91 طراحی باغ و پارک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-90-91 ریاضی عمومی - ریاضیات 1 - ریاضی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-90-91 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-90-91 اقتصاد تولید کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-90-91 اکولوژی - اکولوژی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-90-91 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-90-91 تشریح و رده بندی گیاهان 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-90-91 آشنایی با شیوه خود اشتغالی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-90-91 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-90-91 دیم کاری - دیمکاری : گرایش زراعت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-90-91 سم شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-90-91 میوه های مناطق معتدله و میوه های ریز 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-90-91 آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-90-91 ماشینهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-90-91 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-90-91 ماشینهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-90-91 اقتصاد خرد 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-90-91 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-90-91 آشنایی با کامپیوتر - كاربرد كامپيوتر در اقتصاد كشاورزي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-90-91 مدیریت منابع آبی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-90-91 پول و ارز و بانکداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-90-91 بهداشت و بیماریهای دام طیور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-90-91 مکانیک خاک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-90-91 مبانی داشت و براشت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-90-91 گیاهان آبزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-90-91 ریاضیات 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-90-91 مکانیک سیالات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-90-91 پرورش طیور - مرغداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-90-91 استاتیک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-90-91 اقتصاد کلان 1 - اقتصاد کلان میانه 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-90-91 کاربرد کامپیوتر در ترویج و آموزش کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-90-91 فیزیک و مکانیک خاکهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-90-91 تنوع زیستی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-90-91 سبزی کاری و گل کاری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-90-91 خاکشناسی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-90-91 اقتصاد سنجی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-90-91 مکانیک سیالات و هیدرولیک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
42 1-90-91 فیزیولوژی گیاهان زراعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
43 1-90-91 طراحی سیستمهای آبیاری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
44 1-90-91 رسم فنی و نقشه کشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
45 1-90-91 شیمی و حاصلخیزی خاک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
46 1-90-91 پیدایش و رده بندی خاکها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
47 1-90-91 پرورش آبزیان ماهی و میگو 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
48 1-90-91 پرورش گوسفند و بز - گوسفند داری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
49 1-90-91 رابطه دام و مرتع 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
50 1-90-91 فیزیک مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
51 1-90-91 جامعه شناسی روستایی و عشایری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
52 1-90-91 آفات مهم گياهي و كنترل آنها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
53 1-90-91 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
54 1-90-91 تشریح و فيزيولوژي دام 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
55 1-90-91 درختان و درختچه های ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
56 1-90-91 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
57 1-90-91 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
58 1-90-91 آبهای زیر زمینی . هیدرو ژئولوژی ) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
59 1-90-91 شیمی مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
60 1-90-91 آشنایی با کامپیوتر 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
61 1-90-91 تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
62 1-90-91 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
63 1-90-91 گیاهان دارویی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
64 1-90-91 زیست شناسی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
65 1-90-91 اقتصاد و مدیریت منابع طبیعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
66 1-90-91 طراحی ساختمانها و تاسیسات دام و طیور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
67 1-90-91 خاکشناسی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
68 1-90-91 طراحی اجزاء 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
69 1-90-91 دامپروری عمومی - علوم دامی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
70 1-90-91 زراعت گیاهان علوفه ای و صنعتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
71 1-90-91 زمین شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
72 1-90-91 هوا و اقلیم شناسی کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
73 1-90-91 تغذیه طیور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
74 1-90-91 آشنایی با دامپروری ایران-مدیریت مهره داران و مناطق حفاظت شده - فایل چندگانه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
75 1-90-91 مبانی خاک ورزی و کاشت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
76 1-90-91 اصول و ترویج کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
77 1-90-91 شیر و فراورده های آن 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
78 1-90-91 جانور شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
79 1-90-91 آفات انباری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
80 1-90-91 پرورش گاوهای شیری * گاوداری * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
81 1-90-91 اقتصاد رياضي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
82 1-90-91 خوراک و جیره نویسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
83 1-90-91 پرورش طیور - مرغداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
84 1-90-91 مرتعداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
85 1-90-91 قارچ، ويروس، نماتد و پروكاريوتهاي بيماري زا 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
86 1-90-91 فیزولوژی تولید مثل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
87 1-90-91 آمار 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
88 1-90-91 زیست شناسی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
89 1-90-91 پرورش گاوهای شیری * گاوداری * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
90 1-90-91 اکولوژی جنگل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
91 1-90-91 اصول آموزش کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
92 1-90-91 اصول مهندسی جنگل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
93 1-90-91 شناخت محیط زیست 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
94 1-90-91 شیمی تجزیه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
95 1-90-91 چوب شناسی و حفاظت چوب 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
96 1-90-91 مدیریت تولیدات روستایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
97 1-90-91 مکانیزاسیون کشاورزی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
98 1-90-91 مکانیزاسیون کشاورزی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
99 1-90-91 آبیاری و اقلیم شناسی کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
100 1-90-91 پرورش زنبور عسل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
101 1-90-91 شناخت و کاربرد تراکتور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
102 1-90-91 آلودگی آب و خاک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
103 1-90-91 تغذيه دام و طيور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
104 1-90-91 ارزیابی محیط زیست 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
105 1-90-91 اصلاح نژاد دام و طیور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
106 1-90-91 موتورهای احتراقی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
107 1-90-91 اصلاح نژاد دام و طیور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
108 1-90-91 کنترل و گواهی بذر 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
109 1-90-91 هیدرولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
110 1-90-91 مبانی کشت بافت گیاهی و بیو تکنولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
111 1-90-91 جنگلداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
112 1-90-91 تشریح و فيزيولوژي دام 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
113 1-90-91 سیستم های هیدرولیک در ماشین های کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
114 1-90-91 مکانیک تراکتور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
115 1-90-91 زراعت غلات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
116 1-90-91 صنایع چوب و کاغذ 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
117 1-90-91 ازدیاد نباتات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
118 1-90-91 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
119 1-90-91 رفتار شناسی حیوانات اهلی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
120 1-90-91 ریاضی مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
121 1-90-91 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
122 1-90-91 تکنولوژی موتور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
123 1-90-91 قوانین و مدیریت منابع طبیعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
124 1-90-91 طرح بهسازی روستایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
125 1-90-91 شناسایی گیاهان مرتعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
126 1-90-91 دامپروری عمومی - علوم دامی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
127 1-90-91 گوشت و بازرسی آن 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
128 1-90-91 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
129 1-90-91 مساحی و نقشه برداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
130 1-90-91 پرورش طیور - مرغداری - فایل چندگانه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
131 1-90-91 بازار یابی و مدیریت بازار 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
132 1-90-91 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
133 1-90-91 اصول تبدیل و نگهداری فرآورده های کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
134 1-90-91 صنایع روستایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
135 1-90-91 پرورش گوسفند و بز - گوسفند داری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
136 1-90-91 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
137 1-90-91 شیمی آلی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
138 1-90-91 باغبانی عمومی - علوم باغی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
139 1-90-91 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
140 1-90-91 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
141 1-90-91 مقاومت مصالح 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
142 1-90-91 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
143 1-90-91 بیولوژی خاک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
144 1-90-91 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
145 1-90-91 بيماريهاي مهم گياهي و كنترل آنها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
146 1-90-91 فیزیولوژی بعد از برداشت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
147 1-90-91 گیاه شناسی 1 * عمومی * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
148 1-90-91 مساحی و نقشه برداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
149 1-90-91 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
150 1-90-91 مقاومت مصالح 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
151 1-90-91 زیست شناسی مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
152 1-90-91 باغبانی عمومی - علوم باغی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
153 1-90-91 اصول مهندسی زهکشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
154 1-90-91 بازار یابی محصولات کشاورزی - بازاریابی و محصولات کشاورزی و منابع طبیعی - ترویج بازاریابی محصولات کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
155 1-90-91 ارزیابی اراضی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
156 1-90-91 ماشینهای ویژه دامپروری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
157 1-90-91 میوه های مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
158 1-90-91 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ