سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 1-90-91 ریاضی عمومی - ریاضیات 1 - ریاضی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 ریاضی مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 زیست شناسی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 زیست شناسی مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 فیزیک مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 شیمی مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 آشنایی با کامپیوتر - كاربرد كامپيوتر در اقتصاد كشاورزي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 زمین شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 مساحی و نقشه برداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 آمار 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 خاکشناسی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 ماشینهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 آشنایی با شیوه خود اشتغالی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 آبیاری و اقلیم شناسی کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 جامعه شناسی روستایی و عشایری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 اصول تبدیل و نگهداری فرآورده های کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 اقتصاد و مدیریت منابع طبیعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 اقتصاد رياضي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 اقتصاد سنجی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 اقتصاد کلان 1 - اقتصاد کلان میانه 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 پول و ارز و بانکداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 مدیریت منابع آبی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 گیاه شناسی 1 * عمومی * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 جنگلداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 مرتعداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 مدیریت مالی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 بازار یابی و مدیریت بازار 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 اقتصاد خرد 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 رسم فنی و نقشه کشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 شیمی و حاصلخیزی خاک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 پیدایش و رده بندی خاکها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 هیدرولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 مکانیک سیالات و هیدرولیک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 ارزیابی اراضی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 آبهای زیر زمینی . هیدرو ژئولوژی ) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 بیولوژی خاک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 طراحی سیستمهای آبیاری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 تغذيه دام و طيور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 اصلاح نژاد دام و طیور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 تشریح و فيزيولوژي دام 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 پرورش گاوهای شیری * گاوداری * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 رفتار شناسی حیوانات اهلی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 پرورش طیور - مرغداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 پرورش گوسفند و بز - گوسفند داری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 فیزولوژی تولید مثل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 خوراک و جیره نویسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 بهداشت و بیماریهای دام طیور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 پرورش آبزیان ماهی و میگو 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 تغذیه طیور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 پرورش زنبور عسل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 آفات انباری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 فیزیولوژی گیاهان زراعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 زراعت غلات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 گیاهان دارویی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 سم شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 بيماريهاي مهم گياهي و كنترل آنها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 زراعت گیاهان علوفه ای و صنعتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 فیزیولوژی بعد از برداشت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 ازدیاد نباتات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 کنترل و گواهی بذر 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 آفات مهم گياهي و كنترل آنها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 سبزی کاری و گل کاری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 مبانی کشت بافت گیاهی و بیو تکنولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 قارچ، ويروس، نماتد و پروكاريوتهاي بيماري زا 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 تکنولوژی موتور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 مکانیزاسیون کشاورزی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 استاتیک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 شناخت و کاربرد تراکتور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 مکانیک تراکتور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 مقاومت مصالح 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 مبانی داشت و براشت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 مقاومت مصالح 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 مبانی خاک ورزی و کاشت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 مکانیزاسیون کشاورزی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 موتورهای احتراقی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 طراحی اجزاء 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 سیستم های هیدرولیک در ماشین های کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 فیزیک و مکانیک خاکهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 چوب شناسی و حفاظت چوب 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 گیاهان آبزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 اصول مهندسی جنگل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 شناسایی گیاهان مرتعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 تنوع زیستی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 ارزیابی محیط زیست 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 شناخت و مدیریت حیات وحش 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 قوانین و مدیریت منابع طبیعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 رابطه دام و مرتع 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 صنایع چوب و کاغذ 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 درختان و درختچه های ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 اکولوژی جنگل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 طراحی باغ و پارک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 مدیریت تولیدات روستایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 طرح بهسازی روستایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 گوشت و بازرسی آن 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 ماشینهای ویژه دامپروری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 شیر و فراورده های آن 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 آلودگی آب و خاک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 مکانیک سیالات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 آشنایی با دامپروری ایران-مدیریت مهره داران و مناطق حفاظت شده - فایل چندگانه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 طراحی ساختمانها و تاسیسات دام و طیور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 تشریح و رده بندی گیاهان 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 میوه های مناطق معتدله و میوه های ریز 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 میوه های مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 آشنایی با کامپیوتر 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 شیمی تجزیه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 جانور شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 شیمی آلی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 اصول آموزش کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 اصول و ترویج کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 کاربرد کامپیوتر در ترویج و آموزش کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 اصول تبدیل و نگهداری فرآورده های کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 دیم کاری - دیمکاری : گرایش زراعت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 باغبانی عمومی - علوم باغی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 باغبانی عمومی - علوم باغی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 دامپروری عمومی - علوم دامی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 اکولوژی - اکولوژی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 اقتصاد تولید کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 بازار یابی محصولات کشاورزی - بازاریابی و محصولات کشاورزی و منابع طبیعی - ترویج بازاریابی محصولات کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 اصول مهندسی زهکشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 مکانیک خاک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 حفاظت آب و خاک تکمیلی - تکنولوژی حفاظت آب و خاک - حفاظت آب و خاک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد