سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

با اطمینان خرید کنید logo-samandehi

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-90-91 زمین شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-90-91 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-90-91 مکانیزاسیون کشاورزی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-90-91 مبانی داشت و براشت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-90-91 پیدایش و رده بندی خاکها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-90-91 رابطه دام و مرتع 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-90-91 پرورش گوسفند و بز - گوسفند داری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-90-91 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-90-91 مقاومت مصالح 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-90-91 اکولوژی - اکولوژی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-90-91 شیمی مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-90-91 اصول مهندسی زهکشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-90-91 مدیریت منابع آبی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-90-91 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-90-91 شناخت و مدیریت حیات وحش 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-90-91 بيماريهاي مهم گياهي و كنترل آنها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-90-91 قوانین و مدیریت منابع طبیعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-90-91 شیر و فراورده های آن 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-90-91 خوراک و جیره نویسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-90-91 گیاهان دارویی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-90-91 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-90-91 صنایع روستایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-90-91 مرتعداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-90-91 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-90-91 آشنایی با شیوه خود اشتغالی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-90-91 تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-90-91 زیست شناسی مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-90-91 میوه های مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-90-91 خاکشناسی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-90-91 اکولوژی جنگل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-90-91 آبهای زیر زمینی . هیدرو ژئولوژی ) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-90-91 موتورهای احتراقی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-90-91 تشریح و رده بندی گیاهان 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-90-91 ریاضی مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-90-91 شیمی و حاصلخیزی خاک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-90-91 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-90-91 باغبانی عمومی - علوم باغی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-90-91 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-90-91 مبانی خاک ورزی و کاشت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-90-91 چوب شناسی و حفاظت چوب 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-90-91 اصول تبدیل و نگهداری فرآورده های کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
42 1-90-91 پرورش طیور - مرغداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
43 1-90-91 اقتصاد سنجی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 1-90-91 مدیریت مالی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 1-90-91 پرورش طیور - مرغداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
46 1-90-91 اقتصاد کلان 1 - اقتصاد کلان میانه 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
47 1-90-91 زراعت غلات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 1-90-91 آفات انباری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
49 1-90-91 ماشینهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
50 1-90-91 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
51 1-90-91 پول و ارز و بانکداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
52 1-90-91 تغذيه دام و طيور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
53 1-90-91 حفاظت آب و خاک تکمیلی - تکنولوژی حفاظت آب و خاک - حفاظت آب و خاک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
54 1-90-91 پرورش آبزیان ماهی و میگو 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
55 1-90-91 ارزیابی اراضی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
56 1-90-91 تنوع زیستی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
57 1-90-91 صنایع چوب و کاغذ 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
58 1-90-91 جامعه شناسی روستایی و عشایری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
59 1-90-91 ارزیابی محیط زیست 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
60 1-90-91 فیزیولوژی بعد از برداشت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
61 1-90-91 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
62 1-90-91 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
63 1-90-91 مبانی کشت بافت گیاهی و بیو تکنولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
64 1-90-91 آبیاری و اقلیم شناسی کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
65 1-90-91 شناخت و کاربرد تراکتور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
66 1-90-91 ماشینهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
67 1-90-91 طراحی باغ و پارک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
68 1-90-91 اصلاح نژاد دام و طیور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
69 1-90-91 اقتصاد خرد 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
70 1-90-91 تکنولوژی موتور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
71 1-90-91 اکولوژی - اکولوژی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
72 1-90-91 زراعت گیاهان علوفه ای و صنعتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
73 1-90-91 سم شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
74 1-90-91 درختان و درختچه های ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
75 1-90-91 مکانیک تراکتور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
76 1-90-91 قارچ، ويروس، نماتد و پروكاريوتهاي بيماري زا 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
77 1-90-91 آفات مهم گياهي و كنترل آنها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
78 1-90-91 مدیریت تولیدات روستایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
79 1-90-91 دیم کاری - دیمکاری : گرایش زراعت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
80 1-90-91 بیولوژی خاک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
81 1-90-91 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
82 1-90-91 زیست شناسی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
83 1-90-91 مقاومت مصالح 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
84 1-90-91 پرورش گاوهای شیری * گاوداری * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
85 1-90-91 پرورش گوسفند و بز - گوسفند داری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
86 1-90-91 بازار یابی محصولات کشاورزی - بازاریابی و محصولات کشاورزی و منابع طبیعی - ترویج بازاریابی محصولات کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
87 1-90-91 طراحی ساختمانها و تاسیسات دام و طیور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
88 1-90-91 اقتصاد و مدیریت منابع طبیعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
89 1-90-91 طراحی اجزاء 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
90 1-90-91 پرورش طیور - مرغداری - فایل چندگانه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
91 1-90-91 آلودگی آب و خاک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
92 1-90-91 ریاضیات 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
93 1-90-91 بازار یابی و مدیریت بازار 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
94 1-90-91 فیزیولوژی گیاهان زراعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
95 1-90-91 اصول تبدیل و نگهداری فرآورده های کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
96 1-90-91 میوه های مناطق معتدله و میوه های ریز 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
97 1-90-91 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
98 1-90-91 مساحی و نقشه برداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
99 1-90-91 سیستم های هیدرولیک در ماشین های کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
100 1-90-91 هوا و اقلیم شناسی کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
101 1-90-91 تغذیه طیور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
102 1-90-91 شیمی آلی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
103 1-90-91 کاربرد کامپیوتر در ترویج و آموزش کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
104 1-90-91 سبزی کاری و گل کاری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
105 1-90-91 آشنایی با دامپروری ایران-مدیریت مهره داران و مناطق حفاظت شده - فایل چندگانه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
106 1-90-91 زیست شناسی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
107 1-90-91 تشریح و فيزيولوژي دام 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
108 1-90-91 باغبانی عمومی - علوم باغی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
109 1-90-91 اصول و ترویج کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
110 1-90-91 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
111 1-90-91 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
112 1-90-91 فیزیک و مکانیک خاکهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
113 1-90-91 طرح بهسازی روستایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
114 1-90-91 خاکشناسی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
115 1-90-91 آشنایی با کامپیوتر 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
116 1-90-91 طراحی سیستمهای آبیاری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
117 1-90-91 پرورش گاوهای شیری * گاوداری * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
118 1-90-91 استاتیک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
119 1-90-91 اقتصاد رياضي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
120 1-90-91 جانور شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
121 1-90-91 گیاهان آبزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
122 1-90-91 پرورش زنبور عسل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
123 1-90-91 دامپروری عمومی - علوم دامی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
124 1-90-91 مساحی و نقشه برداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
125 1-90-91 مکانیزاسیون کشاورزی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
126 1-90-91 فیزیک مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
127 1-90-91 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
128 1-90-91 جنگلداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
129 1-90-91 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
130 1-90-91 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
131 1-90-91 بهداشت و بیماریهای دام طیور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
132 1-90-91 شناسایی گیاهان مرتعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
133 1-90-91 ازدیاد نباتات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
134 1-90-91 مکانیک سیالات و هیدرولیک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
135 1-90-91 اصول آموزش کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
136 1-90-91 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
137 1-90-91 فیزولوژی تولید مثل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
138 1-90-91 مکانیک خاک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
139 1-90-91 کنترل و گواهی بذر 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
140 1-90-91 آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
141 1-90-91 هیدرولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
142 1-90-91 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
143 1-90-91 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
144 1-90-91 ریاضی عمومی - ریاضیات 1 - ریاضی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
145 1-90-91 اصول مهندسی جنگل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
146 1-90-91 اصلاح نژاد دام و طیور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
147 1-90-91 گوشت و بازرسی آن 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
148 1-90-91 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
149 1-90-91 مکانیک سیالات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
150 1-90-91 شناخت محیط زیست 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
151 1-90-91 اقتصاد تولید کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
152 1-90-91 رسم فنی و نقشه کشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
153 1-90-91 آمار 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
154 1-90-91 ماشینهای ویژه دامپروری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
155 1-90-91 رفتار شناسی حیوانات اهلی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
156 1-90-91 گیاه شناسی 1 * عمومی * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
157 1-90-91 دامپروری عمومی - علوم دامی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
158 1-90-91 شیمی تجزیه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ