سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

با اطمینان خرید کنید logo-samandehi

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-91-92 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-91-92 پرورش طیور - مرغداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-91-92 گوشت و بازرسی آن 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-91-92 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-91-92 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-91-92 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-91-92 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-91-92 طراحی سازه های آبی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-91-92 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-91-92 مکانیک سیالات و هیدرولیک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-91-92 اصول مهندسی زهکشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-91-92 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-91-92 خاکهای شور و سدیمی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-91-92 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-91-92 تشریح و فيزيولوژي دام 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-91-92 كانالهاي آبرساني 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-91-92 چوب شناسی و حفاظت چوب 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-91-92 صنایع روستایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-91-92 مرتعداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-91-92 دامپروری عمومی - علوم دامی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-91-92 مقدمات تکنولوژی آموزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-91-92 حفاظت آب و خاک تکمیلی - تکنولوژی حفاظت آب و خاک - حفاظت آب و خاک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-91-92 اصلاح نژاد دام و طیور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-91-92 طراحی سیستمهای آبیاری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-91-92 پیدایش و رده بندی خاکها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-91-92 زیست شناسی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-91-92 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-91-92 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-91-92 آبخیزداری و حفاظت آب و خاک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-91-92 باغبانی عمومی - علوم باغی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-91-92 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-91-92 کنترل و گواهی بذر 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-91-92 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-91-92 مدیریت مالی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-91-92 اقتصاد کلان 1 - اقتصاد کلان میانه 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-91-92 زراعت غلات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-91-92 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-91-92 بیولوژی خاک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-91-92 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-91-92 ماشینهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-91-92 جامعه شناسی روستایی و عشایری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 1-91-92 پرورش گوسفند و بز - گوسفند داری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
43 1-91-92 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 1-91-92 آب و فاضلاب روستاها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 1-91-92 مدیریت کشاورزی - مدیریت مزرعه - مدیریت واحدهای دامپروری - مدیریت واحدهای زراعی و دامی - مدیریت واحدهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
46 1-91-92 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
47 1-91-92 اصلاح نژاد دام و طیور 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 1-91-92 مدیریت توسعه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
49 1-91-92 گیاهان دارویی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
50 1-91-92 اکولوژی - اکولوژی عمومی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
51 1-91-92 مدیریت تولیدات روستایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
52 1-91-92 آفات مهم گياهي و كنترل آنها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
53 1-91-92 مساحی و نقشه برداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
54 1-91-92 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
55 1-91-92 تجارت بین المللی محصولات کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
56 1-91-92 مساحی و نقشه برداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
57 1-91-92 ریاضیات 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
58 1-91-92 تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
59 1-91-92 آمار 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
60 1-91-92 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
61 1-91-92 سیاست کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
62 1-91-92 بیوشمی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
63 1-91-92 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
64 1-91-92 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
65 1-91-92 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
66 1-91-92 آلودگی آب و خاک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
67 1-91-92 هوا و اقلیم شناسی کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
68 1-91-92 تشریح و فيزيولوژي دام 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
69 1-91-92 خاکشناسی عمومی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
70 1-91-92 شناخت و مدیریت حیات وحش 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
71 1-91-92 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
72 1-91-92 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
73 1-91-92 فیزیولوژی بعد از برداشت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
74 1-91-92 پرورش طیور - مرغداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
75 1-91-92 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
76 1-91-92 طرح بهسازی روستایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
77 1-91-92 اصول و کاربرد روانشناسی در ترویچ و آموزش کشاورزی - روانشناسی اجتماعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
78 1-91-92 طراحی سازه های آبی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
79 1-91-92 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
80 1-91-92 محیط زیست روستاها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
81 1-91-92 ماشینهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
82 1-91-92 هیدرولوژی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
83 1-91-92 اکولوژی جنگل 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
84 1-91-92 آشنایی با شیوه خود اشتغالی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
85 1-91-92 اصول و ترویج کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
86 1-91-92 آبیاری عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
87 1-91-92 اقتصاد رياضي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
88 1-91-92 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری - اصول حسابداری در واحهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
89 1-91-92 رسم فنی و نقشه کشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
90 1-91-92 جنگلداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
91 1-91-92 زمین شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
92 1-91-92 آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
93 1-91-92 باغبانی عمومی - علوم باغی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
94 1-91-92 رسم فنی و نقشه کشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
95 1-91-92 زیست شناسی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
96 1-91-92 آبهای زیر زمینی . هیدرو ژئولوژی ) 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
97 1-91-92 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
98 1-91-92 ریاضی عمومی - ریاضیات 1 - ریاضی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
99 1-91-92 رابطه آب و خاک گیاه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
100 1-91-92 رابطه آب و خاک گیاه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
101 1-91-92 شناخت محیط زیست 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
102 1-91-92 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
103 1-91-92 بازار یابی محصولات کشاورزی - بازاریابی و محصولات کشاورزی و منابع طبیعی - ترویج بازاریابی محصولات کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
104 1-91-92 ایستای 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
105 1-91-92 پول و ارز و بانکداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
106 1-91-92 گیاه شناسی 1 * عمومی * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
107 1-91-92 دامپروری عمومی - علوم دامی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد