سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 1-91-92 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 ریاضی عمومی - ریاضیات 1 - ریاضی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 زیست شناسی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 بیوشمی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 زمین شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 مساحی و نقشه برداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 آمار 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 ماشینهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 آشنایی با شیوه خود اشتغالی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 جامعه شناسی روستایی و عشایری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 اقتصاد رياضي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 مدیریت کشاورزی - مدیریت مزرعه - مدیریت واحدهای دامپروری - مدیریت واحدهای زراعی و دامی - مدیریت واحدهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 تجارت بین المللی محصولات کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 اقتصاد کلان 1 - اقتصاد کلان میانه 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 پول و ارز و بانکداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 گیاه شناسی 1 * عمومی * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 جنگلداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 آبیاری عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 مرتعداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 مقدمات تکنولوژی آموزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 مدیریت مالی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری - اصول حسابداری در واحهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 مدیریت توسعه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 رسم فنی و نقشه کشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 رابطه آب و خاک گیاه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 رابطه آب و خاک گیاه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 پیدایش و رده بندی خاکها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 هیدرولوژی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 مکانیک سیالات و هیدرولیک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 طراحی سازه های آبی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 آبهای زیر زمینی . هیدرو ژئولوژی ) 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 بیولوژی خاک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 طراحی سیستمهای آبیاری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 اصلاح نژاد دام و طیور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 تشریح و فيزيولوژي دام 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 پرورش طیور - مرغداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 پرورش گوسفند و بز - گوسفند داری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 طراحی سازه های آبی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 زراعت غلات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 گیاهان دارویی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 فیزیولوژی بعد از برداشت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 کنترل و گواهی بذر 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 آفات مهم گياهي و كنترل آنها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 چوب شناسی و حفاظت چوب 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 شناخت و مدیریت حیات وحش 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 اکولوژی جنگل 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 ایستای 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 مدیریت تولیدات روستایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 آب و فاضلاب روستاها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 طرح بهسازی روستایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 كانالهاي آبرساني 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 گوشت و بازرسی آن 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 آلودگی آب و خاک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 خاکهای شور و سدیمی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 محیط زیست روستاها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 رسم فنی و نقشه کشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 اصول و ترویج کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 اصول و کاربرد روانشناسی در ترویچ و آموزش کشاورزی - روانشناسی اجتماعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 باغبانی عمومی - علوم باغی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 باغبانی عمومی - علوم باغی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 دامپروری عمومی - علوم دامی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 اکولوژی - اکولوژی عمومی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 بازار یابی محصولات کشاورزی - بازاریابی و محصولات کشاورزی و منابع طبیعی - ترویج بازاریابی محصولات کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 سیاست کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 اصول مهندسی زهکشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 حفاظت آب و خاک تکمیلی - تکنولوژی حفاظت آب و خاک - حفاظت آب و خاک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد