سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-91-92 مدیریت مالی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-91-92 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-91-92 ایستای 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-91-92 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-91-92 گیاهان دارویی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-91-92 بازار یابی محصولات کشاورزی - بازاریابی و محصولات کشاورزی و منابع طبیعی - ترویج بازاریابی محصولات کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-91-92 ریاضی عمومی - ریاضیات 1 - ریاضی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-91-92 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-91-92 آشنایی با شیوه خود اشتغالی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-91-92 پول و ارز و بانکداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-91-92 حفاظت آب و خاک تکمیلی - تکنولوژی حفاظت آب و خاک - حفاظت آب و خاک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-91-92 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-91-92 زیست شناسی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-91-92 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-91-92 آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-91-92 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-91-92 باغبانی عمومی - علوم باغی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-91-92 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-91-92 ریاضیات 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-91-92 بیوشمی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-91-92 شناخت و مدیریت حیات وحش 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-91-92 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-91-92 كانالهاي آبرساني 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-91-92 اقتصاد کلان 1 - اقتصاد کلان میانه 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-91-92 مقدمات تکنولوژی آموزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-91-92 اصول و ترویج کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-91-92 اصول مهندسی زهکشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-91-92 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-91-92 خاکشناسی عمومی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-91-92 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-91-92 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-91-92 آب و فاضلاب روستاها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-91-92 جامعه شناسی روستایی و عشایری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-91-92 تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-91-92 طراحی سازه های آبی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-91-92 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-91-92 اصلاح نژاد دام و طیور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-91-92 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری - اصول حسابداری در واحهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-91-92 مدیریت کشاورزی - مدیریت مزرعه - مدیریت واحدهای دامپروری - مدیریت واحدهای زراعی و دامی - مدیریت واحدهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-91-92 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-91-92 تجارت بین المللی محصولات کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
42 1-91-92 طراحی سیستمهای آبیاری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 1-91-92 پرورش گوسفند و بز - گوسفند داری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
44 1-91-92 مساحی و نقشه برداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 1-91-92 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 1-91-92 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
47 1-91-92 آبخیزداری و حفاظت آب و خاک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 1-91-92 آمار 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
49 1-91-92 هوا و اقلیم شناسی کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
50 1-91-92 محیط زیست روستاها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
51 1-91-92 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
52 1-91-92 اقتصاد رياضي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
53 1-91-92 هیدرولوژی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
54 1-91-92 مرتعداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
55 1-91-92 گوشت و بازرسی آن 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
56 1-91-92 تشریح و فيزيولوژي دام 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
57 1-91-92 چوب شناسی و حفاظت چوب 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
58 1-91-92 آلودگی آب و خاک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
59 1-91-92 شناخت محیط زیست 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
60 1-91-92 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
61 1-91-92 رسم فنی و نقشه کشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
62 1-91-92 آبهای زیر زمینی . هیدرو ژئولوژی ) 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
63 1-91-92 آفات مهم گياهي و كنترل آنها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
64 1-91-92 طراحی سازه های آبی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
65 1-91-92 مدیریت تولیدات روستایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
66 1-91-92 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
67 1-91-92 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
68 1-91-92 رابطه آب و خاک گیاه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
69 1-91-92 تشریح و فيزيولوژي دام 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
70 1-91-92 فیزیولوژی بعد از برداشت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
71 1-91-92 کنترل و گواهی بذر 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
72 1-91-92 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
73 1-91-92 مساحی و نقشه برداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
74 1-91-92 زمین شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
75 1-91-92 مدیریت توسعه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
76 1-91-92 جنگلداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
77 1-91-92 سیاست کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
78 1-91-92 پیدایش و رده بندی خاکها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
79 1-91-92 اکولوژی - اکولوژی عمومی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
80 1-91-92 اکولوژی جنگل 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
81 1-91-92 زراعت غلات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
82 1-91-92 زیست شناسی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
83 1-91-92 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
84 1-91-92 رسم فنی و نقشه کشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
85 1-91-92 مکانیک سیالات و هیدرولیک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
86 1-91-92 طرح بهسازی روستایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
87 1-91-92 دامپروری عمومی - علوم دامی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
88 1-91-92 صنایع روستایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
89 1-91-92 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
90 1-91-92 باغبانی عمومی - علوم باغی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
91 1-91-92 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
92 1-91-92 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
93 1-91-92 بیولوژی خاک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
94 1-91-92 ماشینهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
95 1-91-92 آبیاری عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
96 1-91-92 پرورش طیور - مرغداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
97 1-91-92 ماشینهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
98 1-91-92 خاکهای شور و سدیمی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
99 1-91-92 گیاه شناسی 1 * عمومی * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
100 1-91-92 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
101 1-91-92 پرورش طیور - مرغداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
102 1-91-92 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
103 1-91-92 اصول و کاربرد روانشناسی در ترویچ و آموزش کشاورزی - روانشناسی اجتماعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
104 1-91-92 دامپروری عمومی - علوم دامی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
105 1-91-92 رابطه آب و خاک گیاه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
106 1-91-92 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
107 1-91-92 اصلاح نژاد دام و طیور 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ