سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-92-93 فیزیولوژی گیاهان زراعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-92-93 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-92-93 آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-92-93 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-92-93 طراحی باغ و پارک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-92-93 مکانیک خاک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-92-93 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-92-93 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-92-93 آشنایی با کامپیوتر 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-92-93 آب و فاضلاب روستاها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-92-93 آبهای زیر زمینی . هیدرو ژئولوژی ) 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-92-93 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-92-93 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-92-93 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-92-93 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-92-93 آبخیزداری و حفاظت آب و خاک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-92-93 ژنتیک - ژنتیک عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-92-93 رابطه آب و خاک گیاه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-92-93 بیماریهای گیاهی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-92-93 اقتصاد سنجی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-92-93 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-92-93 تغذيه دام و طيور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-92-93 اقتصاد رياضي 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-92-93 خاکهای شور و سدیمی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-92-93 محیط زیست روستاها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-92-93 اصول و ترویج کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-92-93 رابطه آب و خاک گیاه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-92-93 ریاضی عمومی - ریاضیات 1 - ریاضی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-92-93 چوب شناسی و حفاظت چوب 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-92-93 خاکشناسی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-92-93 طراحی ساختمانها و تاسیسات دام و طیور 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-92-93 شناسایی گیاهان مرتعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-92-93 مدیریت کشاورزی - مدیریت مزرعه - مدیریت واحدهای دامپروری - مدیریت واحدهای زراعی و دامی - مدیریت واحدهای کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-92-93 گیاه شناسی 1 * عمومی * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-92-93 جامعه شناسی روستایی و عشایری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-92-93 اكوتوريسم 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-92-93 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-92-93 زيست شناسي حفاظت 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-92-93 سیاست کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-92-93 بیمه محصولات کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-92-93 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری - اصول حسابداری در واحهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 1-92-93 حفاظت آب و خاک تکمیلی - تکنولوژی حفاظت آب و خاک - حفاظت آب و خاک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
43 1-92-93 اصول و کاربرد روانشناسی در ترویچ و آموزش کشاورزی - روانشناسی اجتماعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
44 1-92-93 مساحی و نقشه برداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 1-92-93 اقتصاد توسعه کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
46 1-92-93 دامپروری عمومی - علوم دامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
47 1-92-93 هوا و اقلیم شناسی کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 1-92-93 جنگلداری 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
49 1-92-93 شناخت محیط زیست 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
50 1-92-93 صنایع چوب و کاغذ 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
51 1-92-93 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
52 1-92-93 مدیریت تولیدات روستایی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
53 1-92-93 ماشینهای کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
54 1-92-93 مرتعداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
55 1-92-93 اکولوژی - اکولوژی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
56 1-92-93 اقتصاد کلان 1 - اقتصاد کلان میانه 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
57 1-92-93 اصول مهندسی جنگل 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
58 1-92-93 تشریح و رده بندی گیاهی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
59 1-92-93 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
60 1-92-93 طراحی سیستمهای آبیاری 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
61 1-92-93 هیدرولوژی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
62 1-92-93 رابطه دام و مرتع 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
63 1-92-93 رسم فنی و نقشه کشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
64 1-92-93 شناخت و مدیریت حیات وحش 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
65 1-92-93 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
66 1-92-93 زیست شناسی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
67 1-92-93 اصول طراحی منظره و چشم انداز 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
68 1-92-93 زمین شناسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
69 1-92-93 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
70 1-92-93 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
71 1-92-93 هیدرولیک انهار 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
72 1-92-93 جانور شناسی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
73 1-92-93 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
74 1-92-93 مساحی و نقشه برداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
75 1-92-93 پیدایش و رده بندی خاکها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
76 1-92-93 اکولوژی - اکولوژی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
77 1-92-93 شیمی آلی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
78 1-92-93 آبیاری عمومی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
79 1-92-93 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
80 1-92-93 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
81 1-92-93 تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
82 1-92-93 مکانیک سیالات و هیدرولیک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
83 1-92-93 آشنایی با کامپیوتر - كاربرد كامپيوتر در اقتصاد كشاورزي 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
84 1-92-93 طراحی سازه های آبی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
85 1-92-93 دامپروری عمومی - علوم دامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
86 1-92-93 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
87 1-92-93 شیمی آلی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
88 1-92-93 زراعت گیاهان علوفه ای و صنعتی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
89 1-92-93 شیمی و حاصلخیزی خاک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
90 1-92-93 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
91 1-92-93 ماشینهای کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
92 1-92-93 باغبانی عمومی - علوم باغی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
93 1-92-93 زراعت غلات 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
94 1-92-93 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
95 1-92-93 ارزیابی محیط زیست 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
96 1-92-93 اصول زراعت - زراعت عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
97 1-92-93 گیاه شناسی 1 * عمومی * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
98 1-92-93 پرورش آبزیان ماهی و میگو 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
99 1-92-93 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
100 1-92-93 پول و ارز و بانکداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
101 1-92-93 اکولوژی جنگل 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
102 1-92-93 ارزیابی اراضی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
103 1-92-93 آشنایی با شیوه خود اشتغالی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
104 1-92-93 باغبانی عمومی - علوم باغی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
105 1-92-93 اصول مهندسی زهکشی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
106 1-92-93 قوانین و مدیریت منابع طبیعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
107 1-92-93 ارزیابی محیط زیست 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
108 1-92-93 زیست شناسی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
109 1-92-93 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
110 1-92-93 گیاهان آبزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
111 1-92-93 آلودگی آب و خاک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
112 1-92-93 تجارت بین المللی محصولات کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
113 1-92-93 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
114 1-92-93 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
115 1-92-93 صنایع روستایی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ