سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

با اطمینان خرید کنید logo-samandehi

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-92-93 رابطه آب و خاک گیاه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-92-93 گیاهان آبزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-92-93 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-92-93 آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-92-93 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-92-93 اكوتوريسم 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-92-93 زراعت غلات 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-92-93 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-92-93 قوانین و مدیریت منابع طبیعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-92-93 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-92-93 آبهای زیر زمینی . هیدرو ژئولوژی ) 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-92-93 شناخت و مدیریت حیات وحش 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-92-93 ارزیابی اراضی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-92-93 تغذيه دام و طيور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-92-93 طراحی باغ و پارک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-92-93 زیست شناسی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-92-93 اکولوژی - اکولوژی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-92-93 آبخیزداری و حفاظت آب و خاک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-92-93 پول و ارز و بانکداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-92-93 اصول طراحی منظره و چشم انداز 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-92-93 مرتعداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-92-93 شناسایی گیاهان مرتعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-92-93 ژنتیک - ژنتیک عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-92-93 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-92-93 سیاست کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-92-93 فیزیولوژی گیاهان زراعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-92-93 پیدایش و رده بندی خاکها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-92-93 جانور شناسی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-92-93 اقتصاد رياضي 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-92-93 مکانیک خاک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-92-93 آشنایی با کامپیوتر 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-92-93 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-92-93 اصول مهندسی جنگل 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-92-93 شناخت محیط زیست 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-92-93 جنگلداری 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-92-93 باغبانی عمومی - علوم باغی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-92-93 اصول و کاربرد روانشناسی در ترویچ و آموزش کشاورزی - روانشناسی اجتماعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-92-93 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-92-93 آبیاری عمومی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-92-93 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-92-93 آب و فاضلاب روستاها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
42 1-92-93 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
43 1-92-93 محیط زیست روستاها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
44 1-92-93 ارزیابی محیط زیست 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
45 1-92-93 رابطه دام و مرتع 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
46 1-92-93 تجارت بین المللی محصولات کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
47 1-92-93 جامعه شناسی روستایی و عشایری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 1-92-93 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
49 1-92-93 هیدرولوژی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
50 1-92-93 آشنایی با کامپیوتر - كاربرد كامپيوتر در اقتصاد كشاورزي 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
51 1-92-93 زراعت گیاهان علوفه ای و صنعتی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
52 1-92-93 شیمی آلی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
53 1-92-93 اکولوژی - اکولوژی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
54 1-92-93 شیمی آلی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
55 1-92-93 مساحی و نقشه برداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
56 1-92-93 آشنایی با شیوه خود اشتغالی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
57 1-92-93 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
58 1-92-93 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
59 1-92-93 اقتصاد سنجی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
60 1-92-93 هیدرولیک انهار 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
61 1-92-93 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
62 1-92-93 اقتصاد توسعه کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
63 1-92-93 تشریح و رده بندی گیاهی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
64 1-92-93 ریاضی عمومی - ریاضیات 1 - ریاضی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
65 1-92-93 ارزیابی محیط زیست 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
66 1-92-93 مکانیک سیالات و هیدرولیک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
67 1-92-93 مساحی و نقشه برداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
68 1-92-93 اقتصاد کلان 1 - اقتصاد کلان میانه 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
69 1-92-93 مدیریت کشاورزی - مدیریت مزرعه - مدیریت واحدهای دامپروری - مدیریت واحدهای زراعی و دامی - مدیریت واحدهای کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
70 1-92-93 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
71 1-92-93 بیمه محصولات کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
72 1-92-93 ماشینهای کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
73 1-92-93 مدیریت تولیدات روستایی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
74 1-92-93 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
75 1-92-93 هوا و اقلیم شناسی کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
76 1-92-93 خاکهای شور و سدیمی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
77 1-92-93 تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
78 1-92-93 صنایع روستایی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
79 1-92-93 خاکشناسی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
80 1-92-93 باغبانی عمومی - علوم باغی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
81 1-92-93 آلودگی آب و خاک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
82 1-92-93 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
83 1-92-93 اصول و ترویج کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
84 1-92-93 چوب شناسی و حفاظت چوب 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
85 1-92-93 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
86 1-92-93 طراحی سازه های آبی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
87 1-92-93 گیاه شناسی 1 * عمومی * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
88 1-92-93 شیمی و حاصلخیزی خاک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
89 1-92-93 اصول مهندسی زهکشی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
90 1-92-93 ماشینهای کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
91 1-92-93 طراحی ساختمانها و تاسیسات دام و طیور 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
92 1-92-93 دامپروری عمومی - علوم دامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
93 1-92-93 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
94 1-92-93 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری - اصول حسابداری در واحهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
95 1-92-93 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
96 1-92-93 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
97 1-92-93 بیماریهای گیاهی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
98 1-92-93 اصول زراعت - زراعت عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
99 1-92-93 حفاظت آب و خاک تکمیلی - تکنولوژی حفاظت آب و خاک - حفاظت آب و خاک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
100 1-92-93 پرورش آبزیان ماهی و میگو 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
101 1-92-93 زمین شناسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
102 1-92-93 زيست شناسي حفاظت 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
103 1-92-93 رسم فنی و نقشه کشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
104 1-92-93 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
105 1-92-93 صنایع چوب و کاغذ 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
106 1-92-93 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
107 1-92-93 اکولوژی جنگل 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
108 1-92-93 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
109 1-92-93 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
110 1-92-93 زیست شناسی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
111 1-92-93 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
112 1-92-93 رابطه آب و خاک گیاه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
113 1-92-93 طراحی سیستمهای آبیاری 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
114 1-92-93 گیاه شناسی 1 * عمومی * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
115 1-92-93 دامپروری عمومی - علوم دامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ