سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 1-92-93 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 ریاضی عمومی - ریاضیات 1 - ریاضی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 زیست شناسی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 ژنتیک - ژنتیک عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 جانور شناسی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 آشنایی با کامپیوتر - كاربرد كامپيوتر در اقتصاد كشاورزي 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 زمین شناسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 مساحی و نقشه برداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 ماشینهای کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 آشنایی با شیوه خود اشتغالی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 جامعه شناسی روستایی و عشایری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 اقتصاد رياضي 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 مدیریت کشاورزی - مدیریت مزرعه - مدیریت واحدهای دامپروری - مدیریت واحدهای زراعی و دامی - مدیریت واحدهای کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 تجارت بین المللی محصولات کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 اقتصاد سنجی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 اقتصاد کلان 1 - اقتصاد کلان میانه 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 پول و ارز و بانکداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 گیاه شناسی 1 * عمومی * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 جنگلداری 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 آبیاری عمومی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 مرتعداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری - اصول حسابداری در واحهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 بیمه محصولات کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 رسم فنی و نقشه کشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 شیمی و حاصلخیزی خاک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 رابطه آب و خاک گیاه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 رابطه آب و خاک گیاه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 پیدایش و رده بندی خاکها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 هیدرولوژی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 مکانیک سیالات و هیدرولیک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 هیدرولیک انهار 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 ارزیابی اراضی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 طراحی سازه های آبی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 آبهای زیر زمینی . هیدرو ژئولوژی ) 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 طراحی سیستمهای آبیاری 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 تغذيه دام و طيور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 پرورش آبزیان ماهی و میگو 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 فیزیولوژی گیاهان زراعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 زراعت غلات 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 زراعت گیاهان علوفه ای و صنعتی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 چوب شناسی و حفاظت چوب 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 گیاهان آبزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 اصول مهندسی جنگل 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 شناسایی گیاهان مرتعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 ارزیابی محیط زیست 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 ارزیابی محیط زیست 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 شناخت و مدیریت حیات وحش 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 زيست شناسي حفاظت 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 اصول طراحی منظره و چشم انداز 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 اكوتوريسم 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 قوانین و مدیریت منابع طبیعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 رابطه دام و مرتع 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 صنایع چوب و کاغذ 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 اکولوژی جنگل 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 طراحی باغ و پارک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 مدیریت تولیدات روستایی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 آب و فاضلاب روستاها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 آلودگی آب و خاک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 خاکهای شور و سدیمی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 محیط زیست روستاها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 طراحی ساختمانها و تاسیسات دام و طیور 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 آشنایی با کامپیوتر 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 شیمی آلی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 شیمی آلی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 اصول و ترویج کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 بیماریهای گیاهی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 اصول و کاربرد روانشناسی در ترویچ و آموزش کشاورزی - روانشناسی اجتماعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 تشریح و رده بندی گیاهی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 باغبانی عمومی - علوم باغی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 باغبانی عمومی - علوم باغی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 دامپروری عمومی - علوم دامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 اکولوژی - اکولوژی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 سیاست کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 اقتصاد توسعه کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 گیاه شناسی 1 * عمومی * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 اصول مهندسی زهکشی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 مکانیک خاک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 حفاظت آب و خاک تکمیلی - تکنولوژی حفاظت آب و خاک - حفاظت آب و خاک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد