سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

با اطمینان خرید کنید logo-samandehi

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 فیزیک الکتریسته و مغناطیس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-93-94 فیزیک عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-93-94 گیاه شناسی 1 * عمومی * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-93-94 پرورش گاوهای شیری * گاوداری * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-93-94 طراحی ساختمانها و تاسیسات دام و طیور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-93-94 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-93-94 اکولوژی - اکولوژی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-93-94 كانالهاي آبرساني 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-93-94 پول و ارز و بانکداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-93-94 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-93-94 مرتعداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-93-94 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-93-94 اکولوژی مرتعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-93-94 ارزیابی اراضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-93-94 میکروبیولوژی مواد غذایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-93-94 آلودگی آب و خاک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-93-94 طراحی سیستمهای آبیاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-93-94 صنایع تخمیری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-93-94 اصلاح نژاد دام و طیور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-93-94 پیدایش و رده بندی خاکها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-93-94 بیوشیمی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-93-94 بیماریهای گیاهی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-93-94 آبخیزداری و حفاظت آب و خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-93-94 باغبانی عمومی - علوم باغی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-93-94 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-93-94 آبیاری عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-93-94 ارزیابی محیط زیست 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-93-94 ارزیابی محیط زیست 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-93-94 اقتصاد سنجی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-93-94 محیط زیست روستاها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-93-94 اقتصاد توسعه کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-93-94 بیولوژی خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-93-94 آشنایی با کامپیوتر - كاربرد كامپيوتر در اقتصاد كشاورزي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-93-94 بازاریابی و صادرات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-93-94 جامعه شناسی روستایی و عشایری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-93-94 اقتصاد خرد 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-93-94 میکروبیو لوژی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-93-94 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-93-94 هیدرولیک انهار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-93-94 اصلاح نژاد دام و طیور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-93-94 شناسایی گیاهان مرتعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 1-93-94 میکروبیولوژی مواد غذایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 1-93-94 اصول مهندسی زهکشی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
44 1-93-94 شیمی آلی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 1-93-94 مساحی و نقشه برداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 1-93-94 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
47 1-93-94 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 1-93-94 زمین شناسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
49 1-93-94 اصول طراحی منظره و چشم انداز 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
50 1-93-94 شیمی آلی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
51 1-93-94 مساحی و نقشه برداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
52 1-93-94 خاکهای شور و سدیمی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
53 1-93-94 ریاضیات 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
54 1-93-94 بازار یابی و مدیریت بازار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
55 1-93-94 آمار 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
56 1-93-94 ماشینهای کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
57 1-93-94 سیاست کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
58 1-93-94 جانور شناسی عمومی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
59 1-93-94 شیمی تجزیه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
60 1-93-94 هوا و اقلیم شناسی کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
61 1-93-94 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
62 1-93-94 خاکشناسی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
63 1-93-94 باغبانی عمومی - علوم باغی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
64 1-93-94 فیزیک عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
65 1-93-94 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
66 1-93-94 تاسیسات در ساختمان روستایی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
67 1-93-94 ژنتیک - ژنتیک عمومی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
68 1-93-94 اصول و کاربرد روانشناسی در ترویچ و آموزش کشاورزی - روانشناسی اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
69 1-93-94 میوه های مناطق معتدله و میوه های ریز 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
70 1-93-94 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
71 1-93-94 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
72 1-93-94 ماشینهای کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
73 1-93-94 دامپروری عمومی - علوم دامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
74 1-93-94 گیاه شناسی 1 * عمومی * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
75 1-93-94 درختان و درختچه های ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
76 1-93-94 جنگلداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
77 1-93-94 آشنایی با کامپیوتر 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
78 1-93-94 فرآوري توليدات دام و طيور 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
79 1-93-94 پرورش گاوهای شیری * گاوداری * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
80 1-93-94 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
81 1-93-94 آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
82 1-93-94 تکنولوژی روغن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
83 1-93-94 زیست شناسی عمومی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
84 1-93-94 رسم فنی و نقشه کشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
85 1-93-94 فیزیک خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
86 1-93-94 آبهای زیر زمینی . هیدرو ژئولوژی ) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
87 1-93-94 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
88 1-93-94 ریاضی عمومی - ریاضیات 1 - ریاضی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
89 1-93-94 اصول نگهداری مواد غذایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
90 1-93-94 گیاهان آبزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
91 1-93-94 مکانیک سیالات و هیدرولیک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
92 1-93-94 دامپروری عمومی - علوم دامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ