سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 1-93-94 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ریاضی عمومی - ریاضیات 1 - ریاضی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 زیست شناسی عمومی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ژنتیک - ژنتیک عمومی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 جانور شناسی عمومی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 فیزیک عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آشنایی با کامپیوتر - كاربرد كامپيوتر در اقتصاد كشاورزي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 زمین شناسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مساحی و نقشه برداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آمار 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ماشینهای کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 جامعه شناسی روستایی و عشایری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اقتصاد و مدیریت منابع طبیعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اقتصاد سنجی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 پول و ارز و بانکداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 گیاه شناسی 1 * عمومی * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 جنگلداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آبیاری عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مرتعداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 بازار یابی و مدیریت بازار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اقتصاد خرد 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 رسم فنی و نقشه کشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 پیدایش و رده بندی خاکها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مکانیک سیالات و هیدرولیک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 هیدرولیک انهار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ارزیابی اراضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آبهای زیر زمینی . هیدرو ژئولوژی ) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 بیولوژی خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 طراحی سیستمهای آبیاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اصلاح نژاد دام و طیور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 پرورش گاوهای شیری * گاوداری * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 فرآوري توليدات دام و طيور 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 پرورش آبزیان ماهی و میگو 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 گیاهان آبزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 شناسایی گیاهان مرتعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اکولوژی مرتعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ارزیابی محیط زیست 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ارزیابی محیط زیست 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اصول طراحی منظره و چشم انداز 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 درختان و درختچه های ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 تاسیسات در ساختمان روستایی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 كانالهاي آبرساني 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 بیوشیمی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آلودگی آب و خاک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 خاکهای شور و سدیمی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 محیط زیست روستاها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 طراحی ساختمانها و تاسیسات دام و طیور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 میوه های مناطق معتدله و میوه های ریز 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آشنایی با کامپیوتر 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 میکروبیو لوژی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اصول نگهداری مواد غذایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 تکنولوژی روغن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 صنایع تخمیری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 میکروبیولوژی مواد غذایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 شیمی تجزیه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 فیزیک الکتریسته و مغناطیس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 شیمی آلی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 شیمی آلی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 بیماریهای گیاهی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اصول و کاربرد روانشناسی در ترویچ و آموزش کشاورزی - روانشناسی اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 باغبانی عمومی - علوم باغی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 باغبانی عمومی - علوم باغی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 دامپروری عمومی - علوم دامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 میکروبیولوژی مواد غذایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اکولوژی - اکولوژی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 سیاست کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اقتصاد توسعه کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 گیاه شناسی 1 * عمومی * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اصول مهندسی زهکشی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مکانیک خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 فیزیک خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد