سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 ارزیابی محیط زیست 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-93-94 ارزیابی محیط زیست 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-93-94 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-93-94 ریاضی عمومی - ریاضیات 1 - ریاضی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-93-94 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-93-94 اصلاح نژاد دام و طیور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-93-94 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-93-94 بیماریهای گیاهی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-93-94 آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-93-94 بیوشیمی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-93-94 هیدرولیک انهار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-93-94 آشنایی با کامپیوتر - كاربرد كامپيوتر در اقتصاد كشاورزي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-93-94 فیزیک الکتریسته و مغناطیس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-93-94 میکروبیولوژی مواد غذایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-93-94 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-93-94 ریاضیات 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-93-94 شیمی آلی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-93-94 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-93-94 اقتصاد سنجی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-93-94 جانور شناسی عمومی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-93-94 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-93-94 اقتصاد خرد 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-93-94 اصول مهندسی زهکشی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-93-94 مکانیک خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-93-94 خاکشناسی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-93-94 طراحی ساختمانها و تاسیسات دام و طیور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-93-94 خاکهای شور و سدیمی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-93-94 اکولوژی مرتعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-93-94 جامعه شناسی روستایی و عشایری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-93-94 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-93-94 میکروبیولوژی مواد غذایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-93-94 گیاه شناسی 1 * عمومی * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-93-94 مکانیک سیالات و هیدرولیک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-93-94 پرورش گاوهای شیری * گاوداری * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-93-94 طراحی سیستمهای آبیاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-93-94 درختان و درختچه های ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-93-94 مساحی و نقشه برداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-93-94 آبخیزداری و حفاظت آب و خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-93-94 دامپروری عمومی - علوم دامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-93-94 آمار 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-93-94 اصول طراحی منظره و چشم انداز 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
42 1-93-94 هوا و اقلیم شناسی کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 1-93-94 اقتصاد و مدیریت منابع طبیعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 1-93-94 صنایع تخمیری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 1-93-94 تاسیسات در ساختمان روستایی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
46 1-93-94 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
47 1-93-94 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
48 1-93-94 مرتعداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
49 1-93-94 فیزیک خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
50 1-93-94 اکولوژی - اکولوژی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
51 1-93-94 پرورش آبزیان ماهی و میگو 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
52 1-93-94 میکروبیو لوژی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
53 1-93-94 شناسایی گیاهان مرتعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
54 1-93-94 شیمی تجزیه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
55 1-93-94 كانالهاي آبرساني 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
56 1-93-94 رسم فنی و نقشه کشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
57 1-93-94 آبهای زیر زمینی . هیدرو ژئولوژی ) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
58 1-93-94 زیست شناسی عمومی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
59 1-93-94 اقتصاد توسعه کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
60 1-93-94 مساحی و نقشه برداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
61 1-93-94 جنگلداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
62 1-93-94 سیاست کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
63 1-93-94 پیدایش و رده بندی خاکها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
64 1-93-94 اکولوژی - اکولوژی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
65 1-93-94 آشنایی با کامپیوتر 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
66 1-93-94 فرآوري توليدات دام و طيور 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
67 1-93-94 گیاه شناسی 1 * عمومی * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
68 1-93-94 اصول نگهداری مواد غذایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
69 1-93-94 دامپروری عمومی - علوم دامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
70 1-93-94 آلودگی آب و خاک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
71 1-93-94 شیمی آلی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
72 1-93-94 بازار یابی و مدیریت بازار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
73 1-93-94 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
74 1-93-94 گیاهان آبزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
75 1-93-94 ماشینهای کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
76 1-93-94 باغبانی عمومی - علوم باغی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
77 1-93-94 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
78 1-93-94 بیولوژی خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
79 1-93-94 فیزیک عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
80 1-93-94 ارزیابی اراضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
81 1-93-94 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
82 1-93-94 پرورش گاوهای شیری * گاوداری * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
83 1-93-94 میوه های مناطق معتدله و میوه های ریز 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
84 1-93-94 فیزیک عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
85 1-93-94 ژنتیک - ژنتیک عمومی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
86 1-93-94 پول و ارز و بانکداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
87 1-93-94 تکنولوژی روغن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
88 1-93-94 آبیاری عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
89 1-93-94 باغبانی عمومی - علوم باغی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
90 1-93-94 اصول و کاربرد روانشناسی در ترویچ و آموزش کشاورزی - روانشناسی اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
91 1-93-94 زمین شناسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
92 1-93-94 اصلاح نژاد دام و طیور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
93 1-93-94 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ