سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 2-90-91 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 ریاضی عمومی - ریاضیات 1 - ریاضی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 زیست شناسی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 فیزیک عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 بیوشمی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 آشنایی با کامپیوتر - كاربرد كامپيوتر در اقتصاد كشاورزي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 زمین شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 مساحی و نقشه برداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 آمار 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 خاکشناسی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 ماشینهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 آشنایی با شیوه خود اشتغالی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 جامعه شناسی روستایی و عشایری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 اقتصاد رياضي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 مدیریت کشاورزی - مدیریت مزرعه - مدیریت واحدهای دامپروری - مدیریت واحدهای زراعی و دامی - مدیریت واحدهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 اقتصاد سنجی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 اقتصاد کلان 1 - اقتصاد کلان میانه 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 پول و ارز و بانکداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 گیاه شناسی 1 * عمومی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 جنگلداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 آبیاری عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 مرتعداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 مقدمات تکنولوژی آموزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 مدیریت مالی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری - اصول حسابداری در واحهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 بازار یابی و مدیریت بازار 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 مدیریت توسعه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 اقتصاد خرد 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 اصلاح نژاد دام و طیور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 خوراک و جیره نویسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 پرورش آبزیان ماهی و میگو 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 تغذیه طیور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 پرورش زنبور عسل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 آفات انباری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 فیزیولوژی گیاهان زراعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 علف های هرز و کنترل آنها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 سم شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 بيماريهاي مهم گياهي و كنترل آنها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 زراعت گیاهان علوفه ای و صنعتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 ازدیاد نباتات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 کنترل و گواهی بذر 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 قارچ، ويروس، نماتد و پروكاريوتهاي بيماري زا 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 مدیریت تولیدات روستایی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 طرح بهسازی روستایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 میوه های مناطق معتدله و میوه های ریز 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 میوه های مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 اصول آموزش بزرگسالان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 دیم کاری - دیمکاری : گرایش زراعت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 باغبانی عمومی - علوم باغی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 باغبانی عمومی - علوم باغی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 دامپروری عمومی - علوم دامی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 اکولوژی - اکولوژی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 اقتصاد تولید کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 سیاست کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 اقتصاد توسعه کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 اصول مهندسی زهکشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد