سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

با اطمینان خرید کنید logo-samandehi

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-90-91 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-90-91 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-90-91 اقتصاد توسعه کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-90-91 ازدیاد نباتات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-90-91 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-90-91 شناخت محیط زیست 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-90-91 خاکشناسی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-90-91 اصول مهندسی زهکشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-90-91 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-90-91 سم شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-90-91 قارچ، ويروس، نماتد و پروكاريوتهاي بيماري زا 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-90-91 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-90-91 فیزیک عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-90-91 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-90-91 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-90-91 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری - اصول حسابداری در واحهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-90-91 صنایع روستایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-90-91 اقتصاد تولید کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-90-91 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-90-91 زیست شناسی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-90-91 اقتصاد کلان 1 - اقتصاد کلان میانه 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-90-91 پرورش زنبور عسل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-90-91 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-90-91 ماشینهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-90-91 علف های هرز و کنترل آنها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-90-91 پول و ارز و بانکداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-90-91 اصول آموزش بزرگسالان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-90-91 تغذیه طیور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-90-91 مدیریت مالی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-90-91 کنترل و گواهی بذر 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-90-91 آبیاری عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 2-90-91 مرتعداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 2-90-91 اکولوژی - اکولوژی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 2-90-91 زیست شناسی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 2-90-91 سیاست کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 2-90-91 اقتصاد سنجی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 2-90-91 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 2-90-91 دامپروری عمومی - علوم دامی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 2-90-91 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 2-90-91 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
41 2-90-91 فیزیولوژی گیاهان زراعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
42 2-90-91 اقتصاد خرد 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 2-90-91 پرورش آبزیان ماهی و میگو 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
44 2-90-91 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
45 2-90-91 بازار یابی و مدیریت بازار 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
46 2-90-91 تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
47 2-90-91 خوراک و جیره نویسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
48 2-90-91 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
49 2-90-91 جامعه شناسی روستایی و عشایری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
50 2-90-91 آفات انباری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
51 2-90-91 مقدمات تکنولوژی آموزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
52 2-90-91 میوه های مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
53 2-90-91 ریاضیات 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
54 2-90-91 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
55 2-90-91 اصلاح نژاد دام و طیور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
56 2-90-91 دیم کاری - دیمکاری : گرایش زراعت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
57 2-90-91 گیاه شناسی 1 * عمومی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
58 2-90-91 اصول زراعت - زراعت عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
59 2-90-91 میوه های مناطق معتدله و میوه های ریز 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
60 2-90-91 آشنایی با شیوه خود اشتغالی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
61 2-90-91 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
62 2-90-91 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
63 2-90-91 آبخیزداری و حفاظت آب و خاک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
64 2-90-91 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
65 2-90-91 فیزیک عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
66 2-90-91 باغبانی عمومی - علوم باغی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
67 2-90-91 بیوشمی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
68 2-90-91 آمار 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
69 2-90-91 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
70 2-90-91 دامپروری عمومی - علوم دامی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
71 2-90-91 اصلاح نژاد دام و طیور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
72 2-90-91 هوا و اقلیم شناسی کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
73 2-90-91 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
74 2-90-91 مدیریت کشاورزی - مدیریت مزرعه - مدیریت واحدهای دامپروری - مدیریت واحدهای زراعی و دامی - مدیریت واحدهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
75 2-90-91 آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
76 2-90-91 مساحی و نقشه برداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
77 2-90-91 اقتصاد رياضي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
78 2-90-91 مدیریت تولیدات روستایی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
79 2-90-91 مدیریت توسعه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
80 2-90-91 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
81 2-90-91 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
82 2-90-91 مساحی و نقشه برداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
83 2-90-91 ماشینهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
84 2-90-91 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
85 2-90-91 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
86 2-90-91 خاکشناسی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
87 2-90-91 بيماريهاي مهم گياهي و كنترل آنها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
88 2-90-91 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
89 2-90-91 جنگلداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
90 2-90-91 ریاضی عمومی - ریاضیات 1 - ریاضی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
91 2-90-91 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
92 2-90-91 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
93 2-90-91 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
94 2-90-91 زمین شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
95 2-90-91 آشنایی با کامپیوتر - كاربرد كامپيوتر در اقتصاد كشاورزي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
96 2-90-91 باغبانی عمومی - علوم باغی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
97 2-90-91 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ