سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-90-91 مدیریت مالی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-90-91 تغذیه طیور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-90-91 خاکشناسی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-90-91 ماشینهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-90-91 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-90-91 شناخت محیط زیست 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-90-91 ریاضی عمومی - ریاضیات 1 - ریاضی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-90-91 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-90-91 آشنایی با کامپیوتر - كاربرد كامپيوتر در اقتصاد كشاورزي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-90-91 جامعه شناسی روستایی و عشایری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-90-91 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-90-91 مدیریت کشاورزی - مدیریت مزرعه - مدیریت واحدهای دامپروری - مدیریت واحدهای زراعی و دامی - مدیریت واحدهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-90-91 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-90-91 اقتصاد خرد 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-90-91 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-90-91 مساحی و نقشه برداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-90-91 فیزیک عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-90-91 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-90-91 ریاضیات 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-90-91 هوا و اقلیم شناسی کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-90-91 اقتصاد تولید کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-90-91 پول و ارز و بانکداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-90-91 ازدیاد نباتات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-90-91 مساحی و نقشه برداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-90-91 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-90-91 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-90-91 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-90-91 زراعت گیاهان علوفه ای و صنعتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-90-91 دیم کاری - دیمکاری : گرایش زراعت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-90-91 مرتعداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-90-91 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 2-90-91 میوه های مناطق معتدله و میوه های ریز 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 2-90-91 میوه های مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 2-90-91 زیست شناسی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 2-90-91 زمین شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 2-90-91 خاکشناسی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 2-90-91 پرورش زنبور عسل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 2-90-91 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 2-90-91 باغبانی عمومی - علوم باغی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 2-90-91 آبخیزداری و حفاظت آب و خاک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
41 2-90-91 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
42 2-90-91 اصول مهندسی زهکشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
43 2-90-91 اقتصاد کلان 1 - اقتصاد کلان میانه 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
44 2-90-91 خوراک و جیره نویسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
45 2-90-91 اکولوژی - اکولوژی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
46 2-90-91 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
47 2-90-91 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری - اصول حسابداری در واحهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
48 2-90-91 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
49 2-90-91 ماشینهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
50 2-90-91 علف های هرز و کنترل آنها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
51 2-90-91 باغبانی عمومی - علوم باغی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
52 2-90-91 آبیاری عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
53 2-90-91 مقدمات تکنولوژی آموزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
54 2-90-91 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
55 2-90-91 فیزیولوژی گیاهان زراعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
56 2-90-91 کنترل و گواهی بذر 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
57 2-90-91 قارچ، ويروس، نماتد و پروكاريوتهاي بيماري زا 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
58 2-90-91 اقتصاد سنجی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
59 2-90-91 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
60 2-90-91 زیست شناسی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
61 2-90-91 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
62 2-90-91 اصلاح نژاد دام و طیور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
63 2-90-91 اقتصاد توسعه کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
64 2-90-91 دامپروری عمومی - علوم دامی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
65 2-90-91 آمار 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
66 2-90-91 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
67 2-90-91 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
68 2-90-91 مدیریت تولیدات روستایی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
69 2-90-91 فیزیک عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
70 2-90-91 بیوشمی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
71 2-90-91 اصلاح نژاد دام و طیور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
72 2-90-91 اصول آموزش بزرگسالان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
73 2-90-91 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
74 2-90-91 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
75 2-90-91 اقتصاد رياضي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
76 2-90-91 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
77 2-90-91 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
78 2-90-91 طرح بهسازی روستایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
79 2-90-91 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
80 2-90-91 سم شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
81 2-90-91 آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
82 2-90-91 بازار یابی و مدیریت بازار 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
83 2-90-91 جنگلداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
84 2-90-91 بيماريهاي مهم گياهي و كنترل آنها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
85 2-90-91 صنایع روستایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
86 2-90-91 تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
87 2-90-91 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
88 2-90-91 اصول زراعت - زراعت عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
89 2-90-91 پرورش آبزیان ماهی و میگو 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
90 2-90-91 دامپروری عمومی - علوم دامی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
91 2-90-91 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
92 2-90-91 آفات انباری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
93 2-90-91 گیاه شناسی 1 * عمومی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
94 2-90-91 مدیریت توسعه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
95 2-90-91 سیاست کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
96 2-90-91 آشنایی با شیوه خود اشتغالی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
97 2-90-91 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ