سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

با اطمینان خرید کنید logo-samandehi

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-91-92 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-91-92 آب و فاضلاب روستاها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-91-92 آشنایی با کامپیوتر 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-91-92 ماشینهای کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-91-92 اقتصاد توسعه کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-91-92 تغذيه دام و طيور 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-91-92 باغبانی عمومی - علوم باغی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-91-92 رابطه آب و خاک گیاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-91-92 پرورش گوسفند و بز - گوسفند داری 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-91-92 جامعه شناسی روستایی و عشایری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-91-92 پول و ارز و بانکداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-91-92 تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-91-92 رابطه آب و خاک گیاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-91-92 علف های هرز و کنترل آنها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-91-92 هوا و اقلیم شناسی کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-91-92 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-91-92 شیر و فراورده های آن 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-91-92 ماشینهای کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-91-92 مقدمات تکنولوژی آموزشی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-91-92 مکانیک خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-91-92 اقتصاد رياضي 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-91-92 اصول و کاربرد روانشناسی در ترویچ و آموزش کشاورزی - روانشناسی اجتماعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-91-92 پیدایش و رده بندی خاکها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-91-92 بیماریها و ناهنجاریهای دستگاه تولید مثل 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-91-92 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-91-92 گوشت و بازرسی آن 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-91-92 خاکشناسی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-91-92 طرح بهسازی روستایی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-91-92 بازار یابی و مدیریت بازار 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-91-92 اصلاح نژاد دام و طیور 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-91-92 ازدیاد نباتات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 2-91-92 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 2-91-92 تجارت بین المللی محصولات کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 2-91-92 سیاست کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 2-91-92 شناخت و کاربرد تراکتور 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 2-91-92 اکولوژی - اکولوژی عمومی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 2-91-92 آشنایی با شیوه خود اشتغالی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 2-91-92 شناخت محیط زیست 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 2-91-92 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 2-91-92 محیط زیست روستاها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
41 2-91-92 اصول آموزش بزرگسالان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 2-91-92 پرورش گاوهای شیری * گاوداری * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
43 2-91-92 مرتعداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 2-91-92 آبیاری عمومی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
45 2-91-92 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
46 2-91-92 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
47 2-91-92 صنایع روستایی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
48 2-91-92 ایستای 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
49 2-91-92 اصلاح نژاد دام و طیور 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
50 2-91-92 آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
51 2-91-92 مدیریت تولیدات روستایی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
52 2-91-92 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
53 2-91-92 میکروبیو لوژی عمومی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
54 2-91-92 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
55 2-91-92 جانور شناسی عمومی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
56 2-91-92 اصول مهندسی زهکشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
57 2-91-92 تکنولوژی موتور 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
58 2-91-92 اقتصاد خرد 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
59 2-91-92 ریاضیات 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
60 2-91-92 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
61 2-91-92 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
62 2-91-92 هیدرولیک انهار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
63 2-91-92 چوب شناسی و حفاظت چوب 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
64 2-91-92 دیم کاری - دیمکاری : گرایش زراعت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
65 2-91-92 حفاظت آب و خاک تکمیلی - تکنولوژی حفاظت آب و خاک - حفاظت آب و خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
66 2-91-92 جنگلداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
67 2-91-92 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
68 2-91-92 مدیریت کشاورزی - مدیریت مزرعه - مدیریت واحدهای دامپروری - مدیریت واحدهای زراعی و دامی - مدیریت واحدهای کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
69 2-91-92 خاکشناسی عمومی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
70 2-91-92 مدیریت مالی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
71 2-91-92 سبزی کاری و گل کاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
72 2-91-92 ریاضی عمومی - ریاضیات 1 - ریاضی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
73 2-91-92 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری - اصول حسابداری در واحهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
74 2-91-92 بیماریهای گیاهی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
75 2-91-92 اقتصاد تولید کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
76 2-91-92 مدیریت توسعه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
77 2-91-92 گیاه شناسی 1 * عمومی * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
78 2-91-92 بازار یابی محصولات کشاورزی - بازاریابی و محصولات کشاورزی و منابع طبیعی - ترویج بازاریابی محصولات کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
79 2-91-92 تکنولوژی مواد خوراکی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
80 2-91-92 پرورش گاوهای شیری * گاوداری * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
81 2-91-92 شیمی و حاصلخیزی خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
82 2-91-92 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
83 2-91-92 بیوشیمی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
84 2-91-92 دامپروری عمومی - علوم دامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
85 2-91-92 تغذیه دام و طور 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
86 2-91-92 اصول آموزش کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
87 2-91-92 فرآوري توليدات دام و طيور 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
88 2-91-92 اصول زراعت - زراعت عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
89 2-91-92 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
90 2-91-92 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
91 2-91-92 آبخیزداری و حفاظت آب و خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
92 2-91-92 زراعت غلات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
93 2-91-92 تشریح و فيزيولوژي دام 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
94 2-91-92 كانالهاي آبرساني 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
95 2-91-92 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
96 2-91-92 اکولوژی - اکولوژی عمومی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
97 2-91-92 باغبانی عمومی - علوم باغی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
98 2-91-92 تشریح و فيزيولوژي دام 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
99 2-91-92 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
100 2-91-92 زراعت گیاهان علوفه ای و صنعتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
101 2-91-92 دامپروری عمومی - علوم دامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
102 2-91-92 فیزیک خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
103 2-91-92 اقتصاد سنجی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
104 2-91-92 اقتصاد و مدیریت منابع طبیعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
105 2-91-92 طراحی سیستمهای آبیاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
106 2-91-92 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
107 2-91-92 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
108 2-91-92 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
109 2-91-92 اصول مدیریت آموزش و ترویج - مدیریت سازمانی و منابع انسانی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
110 2-91-92 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
111 2-91-92 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
112 2-91-92 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
113 2-91-92 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
114 2-91-92 بهداشت و بیماریهای دام طیور 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
115 2-91-92 استاتیک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
116 2-91-92 آشنایی با کامپیوتر - كاربرد كامپيوتر در اقتصاد كشاورزي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ