سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 2-91-92 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 ریاضی عمومی - ریاضیات 1 - ریاضی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 جانور شناسی عمومی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 آشنایی با کامپیوتر - كاربرد كامپيوتر در اقتصاد كشاورزي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 خاکشناسی عمومی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 ماشینهای کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 آشنایی با شیوه خود اشتغالی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 جامعه شناسی روستایی و عشایری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 اقتصاد و مدیریت منابع طبیعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 اقتصاد رياضي 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مدیریت کشاورزی - مدیریت مزرعه - مدیریت واحدهای دامپروری - مدیریت واحدهای زراعی و دامی - مدیریت واحدهای کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 تجارت بین المللی محصولات کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 اقتصاد سنجی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 پول و ارز و بانکداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 گیاه شناسی 1 * عمومی * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 جنگلداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 آبیاری عمومی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مرتعداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مقدمات تکنولوژی آموزشی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مدیریت مالی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری - اصول حسابداری در واحهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 بازار یابی و مدیریت بازار 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مدیریت توسعه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 اقتصاد خرد 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 شیمی و حاصلخیزی خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 رابطه آب و خاک گیاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 رابطه آب و خاک گیاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 پیدایش و رده بندی خاکها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 هیدرولیک انهار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 طراحی سیستمهای آبیاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 تغذیه دام و طور 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 اصلاح نژاد دام و طیور 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 تشریح و فيزيولوژي دام 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 پرورش گاوهای شیری * گاوداری * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 پرورش گوسفند و بز - گوسفند داری 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 بهداشت و بیماریهای دام طیور 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 فرآوري توليدات دام و طيور 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 زراعت غلات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 علف های هرز و کنترل آنها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 زراعت گیاهان علوفه ای و صنعتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 ازدیاد نباتات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 سبزی کاری و گل کاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 تکنولوژی موتور 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 استاتیک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 شناخت و کاربرد تراکتور 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 چوب شناسی و حفاظت چوب 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 ایستای 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مدیریت تولیدات روستایی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 آب و فاضلاب روستاها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 طرح بهسازی روستایی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 كانالهاي آبرساني 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 بیوشیمی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 گوشت و بازرسی آن 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 تکنولوژی مواد خوراکی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 بیماریها و ناهنجاریهای دستگاه تولید مثل 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 شیر و فراورده های آن 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 محیط زیست روستاها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 آشنایی با کامپیوتر 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 میکروبیو لوژی عمومی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 اصول آموزش کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 بیماریهای گیاهی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 اصول آموزش بزرگسالان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 اصول و کاربرد روانشناسی در ترویچ و آموزش کشاورزی - روانشناسی اجتماعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 دیم کاری - دیمکاری : گرایش زراعت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 باغبانی عمومی - علوم باغی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 باغبانی عمومی - علوم باغی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 دامپروری عمومی - علوم دامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 اکولوژی - اکولوژی عمومی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 اصول مدیریت آموزش و ترویج - مدیریت سازمانی و منابع انسانی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 اقتصاد تولید کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 بازار یابی محصولات کشاورزی - بازاریابی و محصولات کشاورزی و منابع طبیعی - ترویج بازاریابی محصولات کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 سیاست کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 اقتصاد توسعه کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 اصول مهندسی زهکشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مکانیک خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 حفاظت آب و خاک تکمیلی - تکنولوژی حفاظت آب و خاک - حفاظت آب و خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 فیزیک خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد