سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

با اطمینان خرید کنید logo-samandehi

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-92-93 گیاهان آبزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-92-93 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-92-93 علف های هرز و کنترل آنها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-92-93 پیدایش و رده بندی خاکها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-92-93 اصول مهندسی جنگل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-92-93 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-92-93 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-92-93 هوا و اقلیم شناسی کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-92-93 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-92-93 گیاه شناسی 1 * عمومی * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-92-93 پرورش گاوهای شیری * گاوداری * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-92-93 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-92-93 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-92-93 طراحی ساختمانها و تاسیسات دام و طیور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-92-93 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-92-93 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-92-93 اکولوژی - اکولوژی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-92-93 شناخت و مدیریت حیات وحش 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-92-93 قوانین و مدیریت منابع طبیعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-92-93 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-92-93 كانالهاي آبرساني 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-92-93 چوب شناسی و حفاظت چوب 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-92-93 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-92-93 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-92-93 صنایع روستایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-92-93 مرتعداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-92-93 آشنایی با شیوه خود اشتغالی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-92-93 رابطه دام و مرتع 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-92-93 خاکشناسی عمومی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-92-93 اصلاح نژاد دام و طیور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-92-93 مدیریت کشاورزی - مدیریت مزرعه - مدیریت واحدهای دامپروری - مدیریت واحدهای زراعی و دامی - مدیریت واحدهای کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 2-92-93 شیمی و حاصلخیزی خاک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 2-92-93 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 2-92-93 آبخیزداری و حفاظت آب و خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 2-92-93 اکولوژی منابع طبیعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 2-92-93 باغبانی عمومی - علوم باغی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 2-92-93 تشریح و رده بندی گیاهی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 2-92-93 آبیاری عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 2-92-93 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 2-92-93 زراعت غلات 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
41 2-92-93 اقتصاد کلان 1 - اقتصاد کلان میانه 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 2-92-93 اصول طراحی منظره و چشم انداز 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 2-92-93 آفات انباری 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
44 2-92-93 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 2-92-93 بیولوژی خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 2-92-93 ارزیابی اراضی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
47 2-92-93 جامعه شناسی روستایی و عشایری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 2-92-93 فیزیولوژی بعد از برداشت 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
49 2-92-93 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
50 2-92-93 پرورش آبزیان ماهی و میگو 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
51 2-92-93 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
52 2-92-93 فرآوري و بازاريابي محصولات شيلاتي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
53 2-92-93 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
54 2-92-93 اصلاح نژاد دام و طیور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
55 2-92-93 شناسایی گیاهان مرتعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
56 2-92-93 اقتصاد خرد 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
57 2-92-93 مدیریت توسعه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
58 2-92-93 زراعت گیاهان علوفه ای و صنعتی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
59 2-92-93 ریاضی عمومی - ریاضیات 1 - ریاضی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
60 2-92-93 سم شناسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
61 2-92-93 ازدیاد نباتات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
62 2-92-93 اکولوژی - اکولوژی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
63 2-92-93 مدیریت تولیدات روستایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
64 2-92-93 دیم کاری - دیمکاری : گرایش زراعت 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
65 2-92-93 آفات مهم گياهي و كنترل آنها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
66 2-92-93 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
67 2-92-93 اكوتوريسم 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
68 2-92-93 اقتصاد و مدیریت منابع طبیعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
69 2-92-93 ریاضیات 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
70 2-92-93 بازار یابی و مدیریت بازار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
71 2-92-93 اصول و ترویج کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
72 2-92-93 خوراک و جیره نویسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
73 2-92-93 فیزیولوژی گیاهان زراعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
74 2-92-93 علف های هرز و کنترل آنها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
75 2-92-93 خاکهای شور و سدیمی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
76 2-92-93 ماشینهای کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
77 2-92-93 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
78 2-92-93 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
79 2-92-93 مساحی و نقشه برداری 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
80 2-92-93 آلودگی آب و خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
81 2-92-93 اکولوژی مرتعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
82 2-92-93 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
83 2-92-93 زيست شناسي حفاظت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
84 2-92-93 خاکشناسی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
85 2-92-93 زیست شناسی عمومی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
86 2-92-93 صنایع چوب و کاغذ 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
87 2-92-93 باغبانی عمومی - علوم باغی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
88 2-92-93 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
89 2-92-93 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
90 2-92-93 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
91 2-92-93 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
92 2-92-93 آشنایی با کامپیوتر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
93 2-92-93 میوه های مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
94 2-92-93 بیوشمی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
95 2-92-93 اکولوژی جنگل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
96 2-92-93 میوه های مناطق معتدله و میوه های ریز 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
97 2-92-93 ماشینهای کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
98 2-92-93 زراعت غلات 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
99 2-92-93 سبزی کاری و گل کاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
100 2-92-93 دامپروری عمومی - علوم دامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
101 2-92-93 پرورش زنبور عسل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
102 2-92-93 مساحی و نقشه برداری 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
103 2-92-93 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری - اصول حسابداری در واحهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
104 2-92-93 درختان و درختچه های ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
105 2-92-93 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
106 2-92-93 جنگلداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
107 2-92-93 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
108 2-92-93 اندازه گیری و ارزیابی مراتع 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
109 2-92-93 پرورش گاوهای شیری * گاوداری * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
110 2-92-93 زمین شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
111 2-92-93 اصول زراعت - زراعت عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
112 2-92-93 رابطه آب و خاک گیاه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
113 2-92-93 اصول آموزش کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
114 2-92-93 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
115 2-92-93 کنترل و گواهی بذر 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
116 2-92-93 آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
117 2-92-93 قارچ، ويروس، نماتد و پروكاريوتهاي بيماري زا 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
118 2-92-93 مکانیک خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
119 2-92-93 فیزیک خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
120 2-92-93 بهداشت و بیماریهای دام طیور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
121 2-92-93 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
122 2-92-93 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
123 2-92-93 شناخت محیط زیست 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
124 2-92-93 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
125 2-92-93 ارزیابی محیط زیست 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
126 2-92-93 اقتصاد سنجی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
127 2-92-93 بيماريهاي مهم گياهي و كنترل آنها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
128 2-92-93 گیاه شناسی 1 * عمومی * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
129 2-92-93 دامپروری عمومی - علوم دامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ