سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-93-94 مدیریت مالی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 پرورش گاوهای شیری * گاوداری * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-93-94 پرورش گاوهای شیری * گاوداری * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-93-94 تغذیه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-93-94 تغذیه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-93-94 سم شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-93-94 ژنتیک - ژنتیک عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-93-94 ایستای 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-93-94 تاسیسات در ساختمان روستایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-93-94 بازار یابی محصولات کشاورزی - بازاریابی و محصولات کشاورزی و منابع طبیعی - ترویج بازاریابی محصولات کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-93-94 طراحی باغ و پارک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-93-94 مکانیک سیالات و هیدرولیک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-93-94 مبانی کشت بافت گیاهی و بیو تکنولوژی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-93-94 دامپروری عمومی - علوم دامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-93-94 دامپروری عمومی - علوم دامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-93-94 خاکشناسی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-93-94 خاکشناسی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-93-94 بیماریهای گیاهی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-93-94 ماشینهای کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-93-94 ماشینهای کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-93-94 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-93-94 تشریح و فيزيولوژي دام 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-93-94 تشریح و فيزيولوژي دام 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-93-94 تجزیه مواد غذایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-93-94 ایستای 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-93-94 ماشینهای ویژه دامپروری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-93-94 فیزیک الکتریسته و مغناطیس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-93-94 صنایع لبنی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-93-94 پول و ارز و بانکداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-93-94 کنترل کیفی مواد غذایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-93-94 کنترل کیفی مواد غذایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 2-93-94 تکنولوژی غلات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 2-93-94 شناخت و مدیریت حیات وحش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 2-93-94 تغذيه دام و طيور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 2-93-94 كانالهاي آبرساني 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 2-93-94 تکنولوزی گوشت و شیلات - صنایع گوشت و شیلات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 2-93-94 تکنولوزی گوشت و شیلات - صنایع گوشت و شیلات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 2-93-94 دیم کاری - دیمکاری : گرایش زراعت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 2-93-94 دیم کاری - دیمکاری : گرایش زراعت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 2-93-94 آفات انباری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 2-93-94 تغذیه طیور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 2-93-94 مقاومت مصالح 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 2-93-94 بیماریها و ناهنجاریهای دستگاه تولید مثل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 2-93-94 شیمی آلی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 2-93-94 شیمی آلی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 2-93-94 مدیریت توسعه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
47 2-93-94 اصول مهندسی صنایع غذایی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 2-93-94 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
49 2-93-94 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
50 2-93-94 زيست شناسي حفاظت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
51 2-93-94 اقتصاد خرد 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
52 2-93-94 اقتصاد سنجی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
53 2-93-94 اصول مدیریت آموزش و ترویج - مدیریت سازمانی و منابع انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
54 2-93-94 رابطه دام و مرتع 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
55 2-93-94 مدیریت کشاورزی - مدیریت مزرعه - مدیریت واحدهای دامپروری - مدیریت واحدهای زراعی و دامی - مدیریت واحدهای کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
56 2-93-94 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
57 2-93-94 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
58 2-93-94 مقاومت مصالح 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
59 2-93-94 فیزولوژی تولید مثل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
60 2-93-94 آبهای زیر زمینی . هیدرو ژئولوژی ) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
61 2-93-94 قارچ، ويروس، نماتد و پروكاريوتهاي بيماري زا 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
62 2-93-94 بیوشمی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
63 2-93-94 طراحی ساختمانها و تاسیسات دام و طیور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
64 2-93-94 اکولوژی مرتعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
65 2-93-94 فیزیک مقدماتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
66 2-93-94 طراحی سازه های آبی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
67 2-93-94 آشنایی با کامپیوتر - كاربرد كامپيوتر در اقتصاد كشاورزي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
68 2-93-94 اصول برنامه ریزی ترویجی - طراحی برنامه آموزشی و ترویجی در کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
69 2-93-94 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری - اصول حسابداری در واحهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
70 2-93-94 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
71 2-93-94 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
72 2-93-94 آب و فاضلاب روستاها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
73 2-93-94 میکروبیولوژی مواد غذایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
74 2-93-94 میکروبیولوژی مواد غذایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
75 2-93-94 ماشینهای کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
76 2-93-94 ماشینهای کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
77 2-93-94 ریاضی عمومی - ریاضیات 1 - ریاضی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
78 2-93-94 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
79 2-93-94 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
80 2-93-94 مبانی داشت و براشت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
81 2-93-94 کاربرد کامپیوتر در ترویج و آموزش کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
82 2-93-94 کاربرد کامپیوتر در ترویج و آموزش کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
83 2-93-94 اکولوژی - اکولوژی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
84 2-93-94 اکولوژی - اکولوژی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
85 2-93-94 خوراک و جیره نویسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
86 2-93-94 اصول مهندسی جنگل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
87 2-93-94 شناخت و کاربرد تراکتور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
88 2-93-94 شناخت محیط زیست 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
89 2-93-94 آشنایی با کامپیوتر - كاربرد كامپيوتر در اقتصاد كشاورزي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
90 2-93-94 آشنایی با کامپیوتر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
91 2-93-94 طراحی سیستمهای آبیاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
92 2-93-94 درختان و درختچه های ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
93 2-93-94 کنترل و گواهی بذر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
94 2-93-94 اصول مهندسی زهکشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
95 2-93-94 سیاست کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
96 2-93-94 خاکهای شور و سدیمی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
97 2-93-94 رابطه آب و خاک گیاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
98 2-93-94 رابطه آب و خاک گیاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
99 2-93-94 هوا و اقلیم شناسی کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
100 2-93-94 مساحی و نقشه برداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
101 2-93-94 مساحی و نقشه برداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
102 2-93-94 زيست شناسي حفاظت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
103 2-93-94 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
104 2-93-94 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
105 2-93-94 گیاه شناسی 1 * عمومی * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
106 2-93-94 گیاه شناسی 1 * عمومی * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
107 2-93-94 ازدیاد نباتات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
108 2-93-94 آمار 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
109 2-93-94 اصول طراحی منظره و چشم انداز 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
110 2-93-94 تشریح و رده بندی گیاهی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
111 2-93-94 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
112 2-93-94 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
113 2-93-94 اقتصاد و مدیریت منابع طبیعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
114 2-93-94 ارتباط و نوآوری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
115 2-93-94 پرورش طیور - مرغداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
116 2-93-94 پرورش طیور - مرغداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
117 2-93-94 هیدرولیک انهار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
118 2-93-94 مرتعداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
119 2-93-94 گیاهان دارویی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
120 2-93-94 آشنایی با دامپروری ایران-مدیریت مهره داران و مناطق حفاظت شده 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
121 2-93-94 اصلاح نژاد دام و طیور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
122 2-93-94 اصلاح نژاد دام و طیور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
123 2-93-94 صنایع تخمیری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
124 2-93-94 تکنولوژی قند 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
125 2-93-94 آبخیزداری و حفاظت آب و خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
126 2-93-94 محیط زیست روستاها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
127 2-93-94 هیدرولوژی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
128 2-93-94 گوشت و بازرسی آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
129 2-93-94 آشنایی با کامپیوتر - كاربرد كامپيوتر در اقتصاد كشاورزي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
130 2-93-94 شیر و فراورده های آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
131 2-93-94 بازاریابی و صادرات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
132 2-93-94 اصول آموزش کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
133 2-93-94 میکروبیو لوژی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
134 2-93-94 شناسایی گیاهان مرتعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
135 2-93-94 شیمی تجزیه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
136 2-93-94 بیوشیمی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
137 2-93-94 چوب شناسی و حفاظت چوب 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
138 2-93-94 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
139 2-93-94 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
140 2-93-94 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
141 2-93-94 سبزی کاری و گل کاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
142 2-93-94 رسم فنی و نقشه کشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
143 2-93-94 آفات مهم گياهي و كنترل آنها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
144 2-93-94 بازار یابی و مدیریت بازار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
145 2-93-94 مدیریت تولیدات روستایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
146 2-93-94 تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
147 2-93-94 آشنایی با شیوه خود اشتغالی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
148 2-93-94 موتورهای احتراقی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
149 2-93-94 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
150 2-93-94 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
151 2-93-94 مکانیک تراکتور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
152 2-93-94 بیمه محصولات کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
153 2-93-94 حشره شناسی و دفع آفات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
154 2-93-94 مکانیک خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
155 2-93-94 فیزیک و مکانیک خاکهای کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
156 2-93-94 پرورش زنبور عسل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
157 2-93-94 جامعه شناسی روستایی و عشایری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
158 2-93-94 پرورش گوسفند و بز - گوسفند داری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
159 2-93-94 زراعت گیاهان صنعتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
160 2-93-94 فرآوري توليدات دام و طيور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
161 2-93-94 تکنولوژی مواد خوراکی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
162 2-93-94 بيماريهاي مهم گياهي و كنترل آنها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
163 2-93-94 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
164 2-93-94 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
165 2-93-94 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
166 2-93-94 بهداشت و بیماریهای دام طیور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
167 2-93-94 پرورش آبزیان ماهی و میگو 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
168 2-93-94 زمین شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
169 2-93-94 اقتصاد کلان 1 - اقتصاد کلان میانه 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
170 2-93-94 جنگلداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
171 2-93-94 مکانیزاسیون کشاورزی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
172 2-93-94 پیدایش و رده بندی خاکها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
173 2-93-94 مکانیزاسیون کشاورزی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
174 2-93-94 پرورش گوسفند و بز - گوسفند داری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
175 2-93-94 ماشین ها و تجهیزات ثابت زراعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
176 2-93-94 فیزیک عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
177 2-93-94 فیزیک عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
178 2-93-94 اکولوژی جنگل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
179 2-93-94 تکنولوژی موتور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
180 2-93-94 ریاضیات 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
181 2-93-94 جامعه شناسی روستایی و عشایری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
182 2-93-94 ترمودینامیک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
183 2-93-94 اصول زراعت - زراعت عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
184 2-93-94 اصول زراعت - زراعت عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
185 2-93-94 صنایع چوب و کاغذ 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
186 2-93-94 مبانی خاک ورزی و کاشت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
187 2-93-94 آلودگی آب و خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
188 2-93-94 اصول نگهداری مواد غذایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
189 2-93-94 تجارت بین المللی محصولات کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
190 2-93-94 طرح بهسازی روستایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
191 2-93-94 اقتصاد تولید کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
192 2-93-94 اقتصاد توسعه کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
193 2-93-94 اقتصاد و مدیریت صنعتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
194 2-93-94 حفاظت آب و خاک تکمیلی - تکنولوژی حفاظت آب و خاک - حفاظت آب و خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
195 2-93-94 اقتصاد رياضي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
196 2-93-94 اصول بسته بندی مواد غذایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
197 2-93-94 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
198 2-93-94 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
199 2-93-94 صنایع روستایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
200 2-93-94 بیولوژی خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
201 2-93-94 ارزیابی اراضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
202 2-93-94 بازار یابی محصولات کشاورزی - بازاریابی و محصولات کشاورزی و منابع طبیعی - ترویج بازاریابی محصولات کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
203 2-93-94 میوه های مناطق معتدله و میوه های ریز 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
204 2-93-94 زراعت گیاهان علوفه ای و صنعتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
205 2-93-94 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
206 2-93-94 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
207 2-93-94 اصول زراعت - زراعت عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
208 2-93-94 اصول زراعت - زراعت عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
209 2-93-94 بیولوزی سلولی،زیست شناسی سلولی و ملکولی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
210 2-93-94 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
211 2-93-94 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
212 2-93-94 علف های هرز و کنترل آنها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
213 2-93-94 علف های هرز و کنترل آنها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
214 2-93-94 تکنولوژی روغن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
215 2-93-94 اقتصاد کلان 1 - اقتصاد کلان میانه 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
216 2-93-94 آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
217 2-93-94 آبیاری عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
218 2-93-94 شیمی مواد غذایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
219 2-93-94 اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
220 2-93-94 طراحی اجزاء 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
221 2-93-94 بهداشت و ایمنی کارخانه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
222 2-93-94 فیزیولوژی گیاهان زراعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
223 2-93-94 فیزیک خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
224 2-93-94 باغبانی عمومی - علوم باغی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
225 2-93-94 باغبانی عمومی - علوم باغی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
226 2-93-94 اصول و کاربرد روانشناسی در ترویچ و آموزش کشاورزی - روانشناسی اجتماعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
227 2-93-94 رفتار شناسی حیوانات اهلی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
228 2-93-94 گیاهان آبزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
229 2-93-94 استاتیک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
230 2-93-94 استاتیک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
231 2-93-94 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
232 2-93-94 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
233 2-93-94 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
234 2-93-94 شناخت محیط زیست 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
235 2-93-94 ارزیابی محیط زیست 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
236 2-93-94 ارزیابی محیط زیست 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
237 2-93-94 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ