سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 2-93-94 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریاضی عمومی - ریاضیات 1 - ریاضی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ژنتیک - ژنتیک عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیک عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیک مقدماتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 بیوشمی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آشنایی با کامپیوتر - كاربرد كامپيوتر در اقتصاد كشاورزي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زمین شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مساحی و نقشه برداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آمار 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 طرح آزمایشهای *کشاورزی - دامپروری* 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 خاکشناسی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ماشینهای کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آشنایی با شیوه خود اشتغالی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 جامعه شناسی روستایی و عشایری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اقتصاد و مدیریت منابع طبیعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اقتصاد رياضي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مدیریت کشاورزی - مدیریت مزرعه - مدیریت واحدهای دامپروری - مدیریت واحدهای زراعی و دامی - مدیریت واحدهای کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تجارت بین المللی محصولات کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اقتصاد سنجی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اقتصاد کلان 1 - اقتصاد کلان میانه 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 پول و ارز و بانکداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 گیاه شناسی 1 * عمومی * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 جنگلداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آبیاری عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آبیاری عمومی - اصول و روشهای آبیاری - مبانی و روشهای آبیاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مرتعداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مدیریت مالی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری - اصول حسابداری در واحهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 بازار یابی و مدیریت بازار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مدیریت توسعه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اقتصاد خرد 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 بیمه محصولات کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 رسم فنی و نقشه کشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 رابطه آب و خاک گیاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 رابطه آب و خاک گیاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 پیدایش و رده بندی خاکها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 هیدرولوژی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مکانیک سیالات و هیدرولیک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 هیدرولیک انهار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ارزیابی اراضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 طراحی سازه های آبی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آبهای زیر زمینی . هیدرو ژئولوژی ) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 بیولوژی خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 طراحی سیستمهای آبیاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تغذيه دام و طيور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصلاح نژاد دام و طیور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تشریح و فيزيولوژي دام 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 پرورش گاوهای شیری * گاوداری * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 رفتار شناسی حیوانات اهلی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 پرورش طیور - مرغداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 پرورش گوسفند و بز - گوسفند داری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزولوژی تولید مثل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 خوراک و جیره نویسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 بهداشت و بیماریهای دام طیور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فرآوري توليدات دام و طيور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 پرورش آبزیان ماهی و میگو 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تغذیه طیور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 پرورش زنبور عسل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آفات انباری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیولوژی گیاهان زراعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 علف های هرز و کنترل آنها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 گیاهان دارویی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 سم شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 بيماريهاي مهم گياهي و كنترل آنها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زراعت گیاهان علوفه ای و صنعتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ازدیاد نباتات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کنترل و گواهی بذر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آفات مهم گياهي و كنترل آنها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 سبزی کاری و گل کاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مبانی کشت بافت گیاهی و بیو تکنولوژی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 قارچ، ويروس، نماتد و پروكاريوتهاي بيماري زا 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تکنولوژی موتور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مکانیزاسیون کشاورزی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 استاتیک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 شناخت و کاربرد تراکتور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مکانیک تراکتور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مقاومت مصالح 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ترمودینامیک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مبانی داشت و براشت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ماشین ها و تجهیزات ثابت زراعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مقاومت مصالح 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مبانی خاک ورزی و کاشت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مکانیزاسیون کشاورزی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 موتورهای احتراقی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 طراحی اجزاء 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیک و مکانیک خاکهای کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 چوب شناسی و حفاظت چوب 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 گیاهان آبزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول مهندسی جنگل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 شناسایی گیاهان مرتعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اکولوژی مرتعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ارزیابی محیط زیست 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ارزیابی محیط زیست 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 شناخت و مدیریت حیات وحش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زيست شناسي حفاظت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول طراحی منظره و چشم انداز 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 رابطه دام و مرتع 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 صنایع چوب و کاغذ 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 درختان و درختچه های ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اکولوژی جنگل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 طراحی باغ و پارک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ایستای 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مدیریت تولیدات روستایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آب و فاضلاب روستاها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تاسیسات در ساختمان روستایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 طرح بهسازی روستایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 كانالهاي آبرساني 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 بیوشیمی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 گوشت و بازرسی آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تکنولوژی مواد خوراکی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ماشینهای ویژه دامپروری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 بیماریها و ناهنجاریهای دستگاه تولید مثل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 شیر و فراورده های آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آلودگی آب و خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 خاکهای شور و سدیمی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 محیط زیست روستاها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آشنایی با دامپروری ایران-مدیریت مهره داران و مناطق حفاظت شده 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 طراحی ساختمانها و تاسیسات دام و طیور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 میوه های مناطق معتدله و میوه های ریز 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آشنایی با کامپیوتر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 میکروبیو لوژی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 شیمی مواد غذایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول نگهداری مواد غذایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تجزیه مواد غذایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تغذیه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تکنولوژی روغن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 صنایع لبنی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول بسته بندی مواد غذایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول مهندسی صنایع غذایی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کنترل کیفی مواد غذایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تکنولوژی غلات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اقتصاد و مدیریت صنعتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 صنایع تخمیری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تکنولوژی قند 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تکنولوزی گوشت و شیلات - صنایع گوشت و شیلات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 بازاریابی و صادرات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 بهداشت و ایمنی کارخانه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 میکروبیولوژی مواد غذایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 شیمی تجزیه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیک الکتریسته و مغناطیس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 شیمی آلی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 شیمی آلی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول آموزش کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 حشره شناسی و دفع آفات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 بیماریهای گیاهی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کاربرد کامپیوتر در ترویج و آموزش کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول و کاربرد روانشناسی در ترویچ و آموزش کشاورزی - روانشناسی اجتماعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ارتباط و نوآوری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زراعت گیاهان صنعتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 دیم کاری - دیمکاری : گرایش زراعت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تشریح و رده بندی گیاهی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 باغبانی عمومی - علوم باغی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 باغبانی عمومی - علوم باغی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 دامپروری عمومی - علوم دامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 بیولوزی سلولی،زیست شناسی سلولی و ملکولی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول زراعت - زراعت عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 میکروبیولوژی مواد غذایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اکولوژی - اکولوژی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول برنامه ریزی ترویجی - طراحی برنامه آموزشی و ترویجی در کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول مدیریت آموزش و ترویج - مدیریت سازمانی و منابع انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اقتصاد تولید کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 بازار یابی محصولات کشاورزی - بازاریابی و محصولات کشاورزی و منابع طبیعی - ترویج بازاریابی محصولات کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 سیاست کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اقتصاد توسعه کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 گیاه شناسی 1 * عمومی * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول مهندسی زهکشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مکانیک خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 حفاظت آب و خاک تکمیلی - تکنولوژی حفاظت آب و خاک - حفاظت آب و خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیک خاک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد