سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 3-89 ریاضی عمومی - ریاضیات 1 - ریاضی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 ریاضی مقدماتی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 زیست شناسی مقدماتی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 فیزیک مقدماتی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 شیمی مقدماتی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 آشنایی با کامپیوتر - كاربرد كامپيوتر در اقتصاد كشاورزي 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 آمار 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 آشنایی با شیوه خود اشتغالی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 جامعه شناسی روستایی و عشایری 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 مدیریت کشاورزی - مدیریت مزرعه - مدیریت واحدهای دامپروری - مدیریت واحدهای زراعی و دامی - مدیریت واحدهای کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 اقتصاد سنجی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 پول و ارز و بانکداری 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 گیاه شناسی 1 * عمومی * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 مدیریت مالی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 بازار یابی و مدیریت بازار 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 مدیریت توسعه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 آبهای زیر زمینی . هیدرو ژئولوژی ) 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 بيماريهاي مهم گياهي و كنترل آنها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 زراعت گیاهان علوفه ای و صنعتی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 درختان و درختچه های ایران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 مدیریت تولیدات روستایی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 باغبانی عمومی - علوم باغی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد