سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 3-89 مدیریت مالی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-89 آشنایی با شیوه خود اشتغالی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 3-89 پول و ارز و بانکداری 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 3-89 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-89 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 3-89 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-89 ریاضی عمومی - ریاضیات 1 - ریاضی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-89 اقتصاد سنجی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-89 فیزیک مقدماتی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-89 درختان و درختچه های ایران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 3-89 آبهای زیر زمینی . هیدرو ژئولوژی ) 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-89 شیمی مقدماتی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-89 تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-89 زراعت گیاهان علوفه ای و صنعتی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-89 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-89 آمار 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 3-89 گیاه شناسی 1 * عمومی * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 3-89 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 3-89 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 3-89 آشنایی با کامپیوتر - كاربرد كامپيوتر در اقتصاد كشاورزي 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 3-89 مدیریت توسعه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 3-89 ریاضی مقدماتی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 3-89 باغبانی عمومی - علوم باغی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 3-89 اکولوژی - اکولوژی عمومی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 3-89 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 3-89 شناخت محیط زیست 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 3-89 مدیریت تولیدات روستایی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 3-89 جامعه شناسی روستایی و عشایری 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 3-89 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 3-89 بيماريهاي مهم گياهي و كنترل آنها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 3-89 بازار یابی و مدیریت بازار 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 3-89 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 3-89 مدیریت کشاورزی - مدیریت مزرعه - مدیریت واحدهای دامپروری - مدیریت واحدهای زراعی و دامی - مدیریت واحدهای کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 3-89 زیست شناسی مقدماتی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 3-89 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ