سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 3-90 ریاضی عمومی - ریاضیات 1 - ریاضی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 ریاضی مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 زیست شناسی مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 فیزیک مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 شیمی مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 آشنایی با کامپیوتر - كاربرد كامپيوتر در اقتصاد كشاورزي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 زمین شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 آمار 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 آشنایی با شیوه خود اشتغالی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 جامعه شناسی روستایی و عشایری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 اقتصاد رياضي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 مدیریت کشاورزی - مدیریت مزرعه - مدیریت واحدهای دامپروری - مدیریت واحدهای زراعی و دامی - مدیریت واحدهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 اقتصاد سنجی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 پول و ارز و بانکداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 مدیریت منابع آبی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 گیاه شناسی 1 * عمومی * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 مدیریت مالی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری - اصول حسابداری در واحهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 بازار یابی و مدیریت بازار 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 مدیریت توسعه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 رابطه آب و خاک گیاه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 پیدایش و رده بندی خاکها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 هیدرولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 هیدرولیک انهار 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 ارزیابی اراضی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 آبهای زیر زمینی . هیدرو ژئولوژی ) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 بیولوژی خاک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 طراحی سیستمهای آبیاری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 تشریح و فيزيولوژي دام 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 پرورش گاوهای شیری * گاوداری * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 رفتار شناسی حیوانات اهلی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 پرورش طیور - مرغداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 پرورش گوسفند و بز - گوسفند داری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 فیزولوژی تولید مثل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 خوراک و جیره نویسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 بهداشت و بیماریهای دام طیور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 پرورش آبزیان ماهی و میگو 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 تغذیه طیور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 پرورش زنبور عسل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 گیاهان دارویی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 سم شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 بيماريهاي مهم گياهي و كنترل آنها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 زراعت گیاهان علوفه ای و صنعتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 ازدیاد نباتات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 کنترل و گواهی بذر 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 آفات مهم گياهي و كنترل آنها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 مبانی کشت بافت گیاهی و بیو تکنولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 قارچ، ويروس، نماتد و پروكاريوتهاي بيماري زا 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 مکانیک تراکتور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 مقاومت مصالح 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 ترمودینامیک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 مبانی داشت و براشت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 مقاومت مصالح 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 مبانی خاک ورزی و کاشت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 مکانیزاسیون کشاورزی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 موتورهای احتراقی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 طراحی اجزاء 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 سیستم های هیدرولیک در ماشین های کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 فیزیک و مکانیک خاکهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 اکولوژی منابع طبیعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 اصول طراحی منظره و چشم انداز 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 رابطه دام و مرتع 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 صنایع چوب و کاغذ 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 درختان و درختچه های ایران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 فرآوري و بازاريابي محصولات شيلاتي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 اکولوژی جنگل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 طراحی باغ و پارک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 مدیریت تولیدات روستایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 طرح بهسازی روستایی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 گوشت و بازرسی آن 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 ماشینهای ویژه دامپروری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 شیر و فراورده های آن 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 حمایت جنگل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 آلودگی آب و خاک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 مکانیک سیالات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 آشنایی با دامپروری ایران-مدیریت مهره داران و مناطق حفاظت شده 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 تشریح و رده بندی گیاهان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 دیم کاری - دیمکاری : گرایش زراعت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 باغبانی عمومی - علوم باغی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 اقتصاد تولید کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 بازار یابی محصولات کشاورزی - بازاریابی و محصولات کشاورزی و منابع طبیعی - ترویج بازاریابی محصولات کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 سیاست کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 اصول مهندسی زهکشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 حفاظت آب و خاک تکمیلی - تکنولوژی حفاظت آب و خاک - حفاظت آب و خاک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد