سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

با اطمینان خرید کنید logo-samandehi

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 3-90 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-90 طرح بهسازی روستایی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 3-90 تشریح و فيزيولوژي دام 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 3-90 اقتصاد سنجی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-90 مدیریت مالی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 3-90 تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-90 پرورش زنبور عسل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-90 مبانی کشت بافت گیاهی و بیو تکنولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-90 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-90 حمایت جنگل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 3-90 طراحی سیستمهای آبیاری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-90 پول و ارز و بانکداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-90 بهداشت و بیماریهای دام طیور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-90 مکانیک سیالات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-90 بازار یابی محصولات کشاورزی - بازاریابی و محصولات کشاورزی و منابع طبیعی - ترویج بازاریابی محصولات کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-90 طراحی ساختمانها و تاسیسات دام و طیور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 3-90 زیست شناسی مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 3-90 فرآوري و بازاريابي محصولات شيلاتي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 3-90 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 3-90 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 3-90 پرورش طیور - مرغداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 3-90 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 3-90 سم شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 3-90 اقتصاد رياضي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 3-90 قارچ، ويروس، نماتد و پروكاريوتهاي بيماري زا 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 3-90 ازدیاد نباتات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 3-90 باغبانی عمومی - علوم باغی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 3-90 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 3-90 پرورش آبزیان ماهی و میگو 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 3-90 رابطه دام و مرتع 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 3-90 پرورش طیور - مرغداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 3-90 ریاضی مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 3-90 بيماريهاي مهم گياهي و كنترل آنها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 3-90 مکانیک تراکتور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 3-90 ارزیابی اراضی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 3-90 مکانیزاسیون کشاورزی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 3-90 مبانی خاک ورزی و کاشت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 3-90 پرورش گوسفند و بز - گوسفند داری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 3-90 هیدرولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 3-90 جامعه شناسی روستایی و عشایری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 3-90 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 3-90 اکولوژی جنگل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
43 3-90 آمار 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
44 3-90 صنایع چوب و کاغذ 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
45 3-90 هیدرولیک انهار 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
46 3-90 ماشینهای ویژه دامپروری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
47 3-90 اکولوژی - اکولوژی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
48 3-90 شیر و فراورده های آن 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
49 3-90 زراعت گیاهان علوفه ای و صنعتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
50 3-90 مدیریت توسعه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
51 3-90 آشنایی با دامپروری ایران-مدیریت مهره داران و مناطق حفاظت شده 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
52 3-90 فیزیک مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
53 3-90 کنترل و گواهی بذر 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
54 3-90 مدیریت تولیدات روستایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
55 3-90 دیم کاری - دیمکاری : گرایش زراعت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
56 3-90 طراحی اجزاء 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
57 3-90 مقاومت مصالح 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
58 3-90 رابطه آب و خاک گیاه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
59 3-90 رفتار شناسی حیوانات اهلی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
60 3-90 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری - اصول حسابداری در واحهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
61 3-90 مدیریت کشاورزی - مدیریت مزرعه - مدیریت واحدهای دامپروری - مدیریت واحدهای زراعی و دامی - مدیریت واحدهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
62 3-90 حفاظت آب و خاک تکمیلی - تکنولوژی حفاظت آب و خاک - حفاظت آب و خاک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
63 3-90 فیزیک و مکانیک خاکهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
64 3-90 اصول طراحی منظره و چشم انداز 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
65 3-90 بازار یابی و مدیریت بازار 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
66 3-90 سیستم های هیدرولیک در ماشین های کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
67 3-90 فیزولوژی تولید مثل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
68 3-90 پیدایش و رده بندی خاکها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
69 3-90 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
70 3-90 آلودگی آب و خاک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
71 3-90 مقاومت مصالح 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
72 3-90 سیاست کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
73 3-90 اصول مهندسی زهکشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
74 3-90 مدیریت منابع آبی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
75 3-90 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
76 3-90 گیاهان دارویی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
77 3-90 آشنایی با شیوه خود اشتغالی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
78 3-90 تشریح و رده بندی گیاهان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
79 3-90 بیولوژی خاک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
80 3-90 درختان و درختچه های ایران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
81 3-90 ترمودینامیک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
82 3-90 زمین شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
83 3-90 تغذیه طیور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
84 3-90 طراحی باغ و پارک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
85 3-90 پرورش گاوهای شیری * گاوداری * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
86 3-90 گوشت و بازرسی آن 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
87 3-90 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
88 3-90 مبانی داشت و براشت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
89 3-90 خوراک و جیره نویسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
90 3-90 آشنایی با کامپیوتر - كاربرد كامپيوتر در اقتصاد كشاورزي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
91 3-90 شیمی مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
92 3-90 اقتصاد تولید کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
93 3-90 موتورهای احتراقی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
94 3-90 ریاضی عمومی - ریاضیات 1 - ریاضی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
95 3-90 اکولوژی منابع طبیعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
96 3-90 آبهای زیر زمینی . هیدرو ژئولوژی ) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
97 3-90 آفات مهم گياهي و كنترل آنها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
98 3-90 شناخت محیط زیست 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
99 3-90 گیاه شناسی 1 * عمومی * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد