سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 3-90 مبانی کشت بافت گیاهی و بیو تکنولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-90 پول و ارز و بانکداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 3-90 آبهای زیر زمینی . هیدرو ژئولوژی ) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 3-90 هیدرولیک انهار 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-90 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری - اصول حسابداری در واحهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 3-90 ریاضی عمومی - ریاضیات 1 - ریاضی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-90 فیزیک و مکانیک خاکهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-90 فرآوري و بازاريابي محصولات شيلاتي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-90 رابطه دام و مرتع 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-90 گوشت و بازرسی آن 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 3-90 ارزیابی اراضی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-90 مبانی خاک ورزی و کاشت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-90 بیولوژی خاک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-90 سم شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-90 ازدیاد نباتات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-90 مدیریت منابع آبی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 3-90 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 3-90 حفاظت آب و خاک تکمیلی - تکنولوژی حفاظت آب و خاک - حفاظت آب و خاک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 3-90 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 3-90 طرح بهسازی روستایی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 3-90 بهداشت و بیماریهای دام طیور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 3-90 شیر و فراورده های آن 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 3-90 آشنایی با شیوه خود اشتغالی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 3-90 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 3-90 پرورش طیور - مرغداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 3-90 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 3-90 آمار 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 3-90 پیدایش و رده بندی خاکها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 3-90 اصول طراحی منظره و چشم انداز 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 3-90 رابطه آب و خاک گیاه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 3-90 رفتار شناسی حیوانات اهلی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 3-90 تشریح و فيزيولوژي دام 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 3-90 ترمودینامیک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 3-90 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 3-90 فیزیک مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 3-90 مدیریت مالی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 3-90 کنترل و گواهی بذر 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 3-90 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 3-90 طراحی سیستمهای آبیاری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 3-90 حمایت جنگل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
41 3-90 جامعه شناسی روستایی و عشایری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 3-90 مبانی داشت و براشت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 3-90 زیست شناسی مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
44 3-90 پرورش زنبور عسل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
45 3-90 قارچ، ويروس، نماتد و پروكاريوتهاي بيماري زا 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
46 3-90 اکولوژی - اکولوژی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
47 3-90 پرورش گاوهای شیری * گاوداری * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 3-90 هیدرولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
49 3-90 درختان و درختچه های ایران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
50 3-90 مکانیک تراکتور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
51 3-90 مکانیک سیالات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
52 3-90 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
53 3-90 تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
54 3-90 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
55 3-90 آشنایی با دامپروری ایران-مدیریت مهره داران و مناطق حفاظت شده 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
56 3-90 پرورش گوسفند و بز - گوسفند داری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
57 3-90 فیزولوژی تولید مثل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
58 3-90 شناخت محیط زیست 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
59 3-90 اقتصاد سنجی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
60 3-90 مدیریت تولیدات روستایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
61 3-90 سیاست کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
62 3-90 سیستم های هیدرولیک در ماشین های کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
63 3-90 صنایع چوب و کاغذ 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
64 3-90 ریاضی مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
65 3-90 ماشینهای ویژه دامپروری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
66 3-90 اقتصاد رياضي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
67 3-90 گیاهان دارویی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
68 3-90 اکولوژی منابع طبیعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
69 3-90 پرورش آبزیان ماهی و میگو 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
70 3-90 مقاومت مصالح 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
71 3-90 زراعت گیاهان علوفه ای و صنعتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
72 3-90 مدیریت توسعه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
73 3-90 طراحی اجزاء 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
74 3-90 مقاومت مصالح 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
75 3-90 تشریح و رده بندی گیاهان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
76 3-90 دیم کاری - دیمکاری : گرایش زراعت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
77 3-90 خوراک و جیره نویسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
78 3-90 شیمی مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
79 3-90 پرورش طیور - مرغداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
80 3-90 آلودگی آب و خاک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
81 3-90 طراحی باغ و پارک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
82 3-90 اصول مهندسی زهکشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
83 3-90 بازار یابی و مدیریت بازار 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
84 3-90 اقتصاد ایران با تکیه بر روستا 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
85 3-90 باغبانی عمومی - علوم باغی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
86 3-90 تغذیه طیور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
87 3-90 موتورهای احتراقی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
88 3-90 مکانیزاسیون کشاورزی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
89 3-90 گیاه شناسی 1 * عمومی * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
90 3-90 بازار یابی محصولات کشاورزی - بازاریابی و محصولات کشاورزی و منابع طبیعی - ترویج بازاریابی محصولات کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
91 3-90 آفات مهم گياهي و كنترل آنها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
92 3-90 زمین شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
93 3-90 مدیریت کشاورزی - مدیریت مزرعه - مدیریت واحدهای دامپروری - مدیریت واحدهای زراعی و دامی - مدیریت واحدهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
94 3-90 بيماريهاي مهم گياهي و كنترل آنها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
95 3-90 آشنایی با کامپیوتر - كاربرد كامپيوتر در اقتصاد كشاورزي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
96 3-90 اکولوژی جنگل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
97 3-90 اقتصاد تولید کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
98 3-90 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ