سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

با اطمینان خرید کنید logo-samandehi

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 3-91 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-91 آمار 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 3-91 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 3-91 اقتصاد رياضي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-91 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 3-91 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-91 سیاست کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-91 فیزیک مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-91 قارچ، ويروس، نماتد و پروكاريوتهاي بيماري زا 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-91 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 3-91 اصول آموزش بزرگسالان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-91 باغبانی عمومی - علوم باغی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-91 باغبانی عمومی - علوم باغی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-91 آشنایی با کامپیوتر - كاربرد كامپيوتر در اقتصاد كشاورزي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-91 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-91 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 3-91 اصول زراعت - زراعت عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 3-91 مدیریت تولیدات روستایی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 3-91 ریاضی عمومی - ریاضیات 1 - ریاضی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 3-91 جامعه شناسی روستایی و عشایری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 3-91 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 3-91 مدیریت توسعه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 3-91 مبانی کشت بافت گیاهی و بیو تکنولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 3-91 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری - اصول حسابداری در واحهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 3-91 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 3-91 طرح بهسازی روستایی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 3-91 آشنایی با شیوه خود اشتغالی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 3-91 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 3-91 خاکشناسی عمومی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 3-91 مدیریت مالی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 3-91 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 3-91 گیاه شناسی 1 * عمومی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 3-91 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 3-91 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 3-91 مدیریت کشاورزی - مدیریت مزرعه - مدیریت واحدهای دامپروری - مدیریت واحدهای زراعی و دامی - مدیریت واحدهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 3-91 صنایع روستایی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 3-91 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 3-91 سبزی کاری و گل کاری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 3-91 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 3-91 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
41 3-91 شیمی مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
42 3-91 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
43 3-91 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 3-91 شناخت محیط زیست 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 3-91 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ