سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 3-91 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-91 صنایع روستایی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 3-91 اقتصاد رياضي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 3-91 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-91 مبانی کشت بافت گیاهی و بیو تکنولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 3-91 مدیریت مالی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-91 مدیریت تولیدات روستایی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-91 قارچ، ويروس، نماتد و پروكاريوتهاي بيماري زا 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-91 باغبانی عمومی - علوم باغی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-91 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 3-91 خاکشناسی عمومی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-91 ریاضی عمومی - ریاضیات 1 - ریاضی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-91 جامعه شناسی روستایی و عشایری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-91 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-91 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-91 فیزیک مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 3-91 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 3-91 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 3-91 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 3-91 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری - اصول حسابداری در واحهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 3-91 مدیریت کشاورزی - مدیریت مزرعه - مدیریت واحدهای دامپروری - مدیریت واحدهای زراعی و دامی - مدیریت واحدهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 3-91 گیاه شناسی 1 * عمومی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 3-91 آشنایی با کامپیوتر - كاربرد كامپيوتر در اقتصاد كشاورزي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 3-91 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 3-91 شناخت محیط زیست 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 3-91 آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی - مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 3-91 آشنایی با شیوه خود اشتغالی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 3-91 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 3-91 مدیریت توسعه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 3-91 اصول زراعت - زراعت عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 3-91 شیمی مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 3-91 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 3-91 بازار یابی و مدیریت بازار 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 3-91 سبزی کاری و گل کاری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 3-91 باغبانی عمومی - علوم باغی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 3-91 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 3-91 آمار 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 3-91 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 3-91 سیاست کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 3-91 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
41 3-91 اصول آموزش بزرگسالان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
42 3-91 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
43 3-91 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
44 3-91 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
45 3-91 طرح بهسازی روستایی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ