سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 3-91 ریاضی عمومی - ریاضیات 1 - ریاضی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 فیزیک مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 شیمی مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 آشنایی با کامپیوتر - كاربرد كامپيوتر در اقتصاد كشاورزي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 آمار 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 آشنایی با شیوه خود اشتغالی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 جامعه شناسی روستایی و عشایری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 اقتصاد رياضي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 مدیریت کشاورزی - مدیریت مزرعه - مدیریت واحدهای دامپروری - مدیریت واحدهای زراعی و دامی - مدیریت واحدهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 گیاه شناسی 1 * عمومی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 مدیریت مالی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری - اصول حسابداری در واحهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 بازار یابی و مدیریت بازار 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 مدیریت توسعه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 تعاونی روستایی - مدیریت تعاونی ها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 سبزی کاری و گل کاری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 مبانی کشت بافت گیاهی و بیو تکنولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 قارچ، ويروس، نماتد و پروكاريوتهاي بيماري زا 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 مدیریت تولیدات روستایی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 طرح بهسازی روستایی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 اصول آموزش بزرگسالان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 باغبانی عمومی - علوم باغی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 باغبانی عمومی - علوم باغی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 سیاست کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد