سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 3-92 مدیریت مالی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-92 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 3-92 اصول اقتصاد کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 3-92 مبانی کشت بافت گیاهی و بیو تکنولوژی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-92 اقتصاد خرد 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 3-92 آشنایی با کامپیوتر - كاربرد كامپيوتر در اقتصاد كشاورزي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-92 ترمودینامیک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-92 مکانیک سیالات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-92 شناخت و مدیریت حیات وحش 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-92 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 3-92 اقتصاد سنجی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-92 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-92 ریاضی عمومی - ریاضیات 1 - ریاضی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-92 اكوتوريسم 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-92 بیوشمی عمومی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-92 طراحی ساختمانها و تاسیسات دام و طیور 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 3-92 آب و فاضلاب روستاها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 3-92 تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 3-92 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری - اصول حسابداری در واحهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 3-92 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 3-92 طراحی سیستمهای آبیاری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 3-92 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 3-92 اقتصاد و مدیریت منابع طبیعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 3-92 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 3-92 آمار 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 3-92 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 3-92 آشنایی با دامپروری ایران-مدیریت مهره داران و مناطق حفاظت شده 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 3-92 اصول حسابداری - حسابداری واحدهای کشاورزی - مدیریت و حسابداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 3-92 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 3-92 اکولوژی - اکولوژی عمومی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 3-92 رسم فنی و نقشه کشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 3-92 آبهای زیر زمینی . هیدرو ژئولوژی ) 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 3-92 زیست شناسی عمومی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 3-92 آشنایی با شیوه خود اشتغالی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 3-92 فیزیولوژی گیاهان زراعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 3-92 زمین شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 3-92 مدیریت توسعه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 3-92 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 3-92 پیدایش و رده بندی خاکها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 3-92 اکولوژی - اکولوژی عمومی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 3-92 تشریح و فيزيولوژي دام 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 3-92 دیم کاری - دیمکاری : گرایش زراعت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 3-92 مبانی خاک ورزی و کاشت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 3-92 مکانیک سیالات و هیدرولیک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 3-92 تجارت بین المللی محصولات کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 3-92 طرح بهسازی روستایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
47 3-92 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 3-92 شناخت و کاربرد تراکتور 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
49 3-92 پرورش گوسفند و بز - گوسفند داری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
50 3-92 اصول تبدیل و نگهداری فرآورده های کشاورزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
51 3-92 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
52 3-92 روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی و آمار اجتماعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
53 3-92 ارزیابی اراضی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
54 3-92 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
55 3-92 گیاه شناسی 1 * عمومی * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
56 3-92 مقاومت مصالح 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
57 3-92 پول و ارز و بانکداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
58 3-92 مدیریت کشاورزی - مدیریت مزرعه - مدیریت واحدهای دامپروری - مدیریت واحدهای زراعی و دامی - مدیریت واحدهای کشاورزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
59 3-92 ماشین ها و تجهیزات ثابت زراعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
60 3-92 طراحی اجزاء 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
61 3-92 اصول و کاربرد روانشناسی در ترویچ و آموزش کشاورزی - روانشناسی اجتماعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
62 3-92 زیست شناسی عمومی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
63 3-92 استاتیک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
64 3-92 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ