سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 3-93 مدیریت کشاورزی * مزرعه - واحد های دامپروری - واحد های زراعی و دامی * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-93 مدیریت کشاورزی - مدیریت مزرعه - مدیریت واحدهای دامپروری - مدیریت واحدهای زراعی و دامی - مدیریت واحدهای کشاورزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-93 تجارت بین المللی محصولات کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-93 گیاهان دارویی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-93 ازدیاد نباتات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-93 سبزی کاری و گل کاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-93 شناخت و مدیریت حیات وحش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-93 زيست شناسي حفاظت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-93 قوانین و مدیریت منابع طبیعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-93 طرح بهسازی روستایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-93 كانالهاي آبرساني 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-93 میوه های مناطق معتدله و میوه های ریز 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-93 قوانین و اصول مدیریت شیلاتی - قوانین و اصول مدیریت منابع طبیعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-93 دیم کاری - دیمکاری : گرایش زراعت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-93 توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد