سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 1-93-94 تحقیق در صنایع دستی ایران 1 - روش تحقیق در هنرهای سنتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 هنر تمدن اسلامی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 هنر تمدن اسلامی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آشنایی با هنر در تاریخ 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 شناخت و ارزیابی کاربردی هنرهای اسلامی ایران 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 تاریخ نگارگری در ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آشنایی با هنر در تاریخ 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 بررسی هنر های اسلامی در دوران معاصر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 نمایش در ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مبانی زیبا شناسی هنر اسلامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد