سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-93-94 نمایش در ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 آشنایی با هنر در تاریخ 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-93-94 آشنایی با هنر در تاریخ 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-93-94 شناخت و ارزیابی کاربردی هنرهای اسلامی ایران 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-93-94 تحقیق در هنر های اسلامی ایران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-93-94 انسان طبيعت طراحي 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-93-94 انسان طبيعت طراحي 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-93-94 سیر تحول و تطور نقوش و نمادها در هنر های سنتی ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-93-94 مبانی هنر و جلوه های ان در قران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-93-94 حکمت هنر اسلامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-93-94 حکمت هنر اسلامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-93-94 حکمت هنر اسلامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-93-94 شناخت و ارزیابی کاربردی هنرهای اسلامی ایران 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-93-94 مبانی زیبا شناسی هنر اسلامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-93-94 تحقیق در هنر های اسلامی ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-93-94 هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 2 - هندسه نقوش در صنایع دستی ایران 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-93-94 هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 2 - هندسه نقوش در صنایع دستی ایران 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-93-94 هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-93-94 تاریخچه کتابت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-93-94 تاریخچه کتابت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-93-94 تاریخ نگارگری در ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-93-94 کنترل کیفی و استانداردهای هنری اسلامی ایران2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-93-94 روشهای حفاظت و نگهداری از اشیاء موزه ای 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-93-94 هندسه مناظر و مرایا 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-93-94 بررسی و تجزیه و تحلیل مکاتب مختلف نگارگری - تجزیه و تحلیل آثار تجسمی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-93-94 بررسی و تجزیه و تحلیل مکاتب مختلف نگارگری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-93-94 مبانی هنر های تجسمی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-93-94 مبانی هنر های تجسمی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-93-94 کنترل کیفی و استانداردهای هنری اسلامی ایران1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-93-94 مبانی هنرهای تجسمی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-93-94 مبانی هنرهای تجسمی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ