سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 2-93-94 مبانی هنرهای تجسمی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تاریخچه کتابت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مبانی هنر های تجسمی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 2 - هندسه نقوش در صنایع دستی ایران 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 انسان طبيعت طراحي 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 انسان طبيعت طراحي 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آشنایی با هنر در تاریخ 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 حکمت هنر اسلامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 شناخت و ارزیابی کاربردی هنرهای اسلامی ایران 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 شناخت و ارزیابی کاربردی هنرهای اسلامی ایران 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تاریخ نگارگری در ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کنترل کیفی و استانداردهای هنری اسلامی ایران1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 بررسی و تجزیه و تحلیل مکاتب مختلف نگارگری - تجزیه و تحلیل آثار تجسمی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مبانی هنرهای تجسمی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آشنایی با هنر در تاریخ 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تحقیق در هنر های اسلامی ایران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 هندسه مناظر و مرایا 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 بررسی و تجزیه و تحلیل مکاتب مختلف نگارگری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 نمایش در ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 سیر تحول و تطور نقوش و نمادها در هنر های سنتی ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مبانی زیبا شناسی هنر اسلامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کنترل کیفی و استانداردهای هنری اسلامی ایران2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روشهای حفاظت و نگهداری از اشیاء موزه ای 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مبانی هنر و جلوه های ان در قران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد