سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 2-90-91 مبانی هنرهای تجسمی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 آشنایی با هنرهای سنتی ایران 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 آشنایی با هنر در تاریخ 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 هنر در - و تمدن اسلامي 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 هنر تمدن اسلامی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 هنر تمدن اسلامی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 حکمت هنر اسلامی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 خوشنویسی و طراحی حروف 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 هنر در تمدن اسلامی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 آشنایی با هنر در تاریخ 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 روش تحقیق در هنر های سنتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 آشنایی با صنایع دستی سایر ملل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 آشنایی با صنایع دستی سایر ملل - تحول صنايع دستي در دنيا 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد