سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 3-94 جغرافیای جهانگردی عمومی - مبانی جغرافیای گردشگری - جغرافیا و صنعت توریسم 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 روانشناسی احساس و ادراک 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 کد 1111052 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 کد 1111067 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ریاضی مهندسی - ریاضیات مهندسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تاریخ و فلسفه ریاضی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مبانی آنالیز ریاضی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 بهینه سازی خطی - تحقیق در عملیات 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آموزش ریاضی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ترکیبات و کاربردها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی - ریاضیات مهندسی در پلیمر رنگ 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آشنایی با نظریه صف بندی - آشنایی با نظریه صف 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 سیستماتیک گیاهی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 زيست شناسي سلولي و مولكولي 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 زيست شناسي سلولي و مولكولي /2/ - بیولوژی سلولی - مبانی زیست شاسی سلولی مولکولی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 زیست شناسی پرتویی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 فیزیولوژی جانوری 1 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 بافت شناسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 فیزیولوژی گیاهی 1 - تغذیه و جذب 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 فیزیولوژی جانوری 3 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 بیوفیزیک - بیوفیزیک محیطی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 زیست شناسی انگلها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 جنین شناسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اکولوژی گیاهی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 سیتوژنتیک گیاهی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تحلیل محتوای کتابهای درسی علوم تجربی و روش تدریس آنها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 سازمان مدیریت در آموزش و پرورش - مدیریت آموزشی - مدیریت عمومی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 سازمان مدیریت در آموزش و پرورش - مدیریت آموزشی - مدیریت عمومی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تاریخ علم 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 امواج 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مبانی فلسفی مکانیک کوانتومی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 فیزیک راکتور 1 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 بلور شناسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 فیزیک محیط زیست 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 شیمی آلی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 شیمی آلی 3 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 شیمی فیزیک 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 شیمی معدنی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول صنایع شیمیایی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 شیمی معدنی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 شیمی محیط زیست 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 روش استفاده از متون علمی شیمی - متون علمی شیمی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 شیمی فیزیک آلی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مبانی شیمی پلیمر 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تاریخ علم شیمی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 خوردگی فلزات 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول محاسبات شیمی صنعتی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 شیمی محیط زیست 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 شیمی عمومی و آزمایشگاه - شیمی عمومی1 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آشنایی با کامپیوتر -رایانه پیشرفته - کاربرد کامپیوتر در مدیریت 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن - کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی - کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن - کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی - کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 پایگاه داده پیشرفته 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 طراحی الگوریتمها - طراحی و تحلیل الگوریتمها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 معماری کامپیوتر 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ,ﺯﺑﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺯﻱ,ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺯﻱ,ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺯﻱ 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 زبان های برنامه نویسی - طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول طراحی پایگاه داده ها - پایگاه داده ها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتری 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول سیستم های عامل - سیستم های عامل 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول سیستم های عامل 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مهندسی نرم افزار 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 معماری کامپیوتر 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ,ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 پژوهش عملیاتی - پژوهش عملیاتی درجهانگردی - تحقیق در عملیات * 1 * 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 پژوهش عملیاتی - پژوهش عملیاتی 1- پژوهش عملیاتی درجهانگردی -پژوهش عملیاتی درگردشگری - تحقیق در عملیات * 1 * 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ,ﺯﺑﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺯﻱ,ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺯﻱ,ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺯﻱ 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول طراحی پایگاه داده ها - پایگاه داده ها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 معماری سیستمهای کامپیوتری - معماری کامپیوتر و سازمان آن 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدارهای الکتریکی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آمار و کابرد آن در مدیریت 2 - کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی - کاربرد آمار در مدیریت صنعتی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آمار و کاربرد آن در مدیریت 2-کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی-کاربرد امار در مدیریت صنعتی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آمار و کابرد آن در مدیریت 2 - کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی - کاربرد آمار در مدیریت صنعتی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 کنترل کیفیت آماری - مدیریت کیفیت و بهره وری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 کنترل کیفیت آماری - مدیریت کیفیت و بهره وری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آمار و کابرد آن در مدیریت 2 - کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی - کاربرد آمار در مدیریت صنعتی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آمار ریاضی برآورد یابی - آمار ریاضی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آمار ریاضی برآورد یابی - آمار ریاضی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 روشهای آماری 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 روشهای آماری 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آمار ریاضی برآورد یابی - آمار ریاضی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آشنایی با نظریه صف بندی - آشنایی با نظریه صف 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آمار و احتمال مهندسی - تئوری احتمالات و کاربرد آن 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آمار و احتمال مهندسی - تئوری احتمالات و کاربرد آن 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 دانش خانواده و جمعیت - علوم پایه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 دانش خانواده و جمعیت - علوم انسانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ,ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎﻱ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻱ,ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭﻛﻨﺘﺮﻝ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ,ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 روش تحقیق - روش تحقیق در توسعه روستایی - روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 روش تحقیق - روش تحقیق در توسعه روستایی - روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 پول و ارز و بانکداری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 پول و ارز و بانکداری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت مهندسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اقتصاد مهندسی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ,ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مقاومت مصالح - مقاومت مصالح 1 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ارزیابی کار و زمان 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 برنامه ریزی حمل و نقل 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 برنامه ریزی حمل و نقل 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 سیستم های پرداخت حقوق و دستمزد 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای اطلاعاتی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ایمنی و بهداشت صنعتی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول آموزش بزرگسالان 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ارزشیابی پیشرفته تحصیلی-سنجش و اندازه گیری - سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 سنجش و اندازه گیری-ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی - سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آموزش و پرورش تطبیقی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آموزش و پرورش تطبیقی - مطالعات تطبیقی در برنامه ریزی درسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آموزش و پرورش تطبیقی - مطالعات تطبیقی در برنامه درسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری - مدیریت کتابخانه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری - مدیریت کتابخانه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه - مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران - سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 نظارت و راهنمایی تعلیماتی - نطارت و راهنمایی آموزشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 روشهای ارزشیابی آموزشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺳﻼﻣﻲ,ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺳﻼﻣﻲ 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت اسلامی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مبانی برنامه ریزی درسی - اصول برنامه ریزی درسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت آموزشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 جامعه شناسی آموزش و پرورش 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 جامعه شناسی آموزش و پرورش 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 درآمدی بر نقش ادبیات در مدارس 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 درآمدی بر نقش هنر در مدارس 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آموزش هنر - آموزش هنر نقاشی و کاردستی - درآمدی بر نقش هنر در مدارس - کاربرد هنر های نمایشی و سرود در فعالیت های پرورشی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 قصه گویی و نمایش خلاق 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آموزش هنر در دوره ایتدایی - مفاهیم و روش تدریس هنر در پیش دبستان و دبستان - آموزش هنر نقاشی و کاردستی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آشنایی با فعالیت های تربیتی و اجتماعی - برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی تربیتی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 روانشناسی زبان - زبان آموزی - فن بیان و سخنوری 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول بهداشت و کمک های اولیه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مشاوره کودک 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت مراکز پیش دبستانی و دبستانی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اخلاق اسلامی . اصلی - تربیت اخلاقی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آسيب شناسي رواني 1 - روانشناسی مرضی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 بازی درمانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 روانشناسی رشد - روانشناسی رشد 1 *کودکی* 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 روانشناسی رشد - روانشناسی رشد 1 *کودکی* 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 روانشناسی تحولی 1 - روانشناسی رشد - روانشناسی رشد 1 *کودکی* 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آشنایی با فعالیت های تربیتی و اجتماعی - برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی - تربیتی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 روانشناسی بازی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 روانشناسی بازی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تحليل محتواي كتاب هاي درسي دوره ابتدايي 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 جریانهای فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان - روانشناسی تربیتی - طراحی و مطالعه مسایل یادگیری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 جریانهای فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان - روانشناسی تربیتی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 شیوه های مطالعه و کتاب خوانی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 کاربرد نرم افزار های رایانه ای در آموزش ابتدایی و فعالیت های پرورشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تحلیل محتوای کتابهای درسی دوره ابتدایی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 سازمان مدیریت در آموزش و پرورش 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مبانی امور مالی و تنظیم بودجه * در آموزش و پرورش* 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 جامعه شناسی عمومی - مبانی جامعه شناسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ﺁﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎسی ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ,ﺍﻧﺤﺮﺍﻓﺎﺕ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎعی,ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎسی ﺍﻧﺤﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎعی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 روانشناسی تربیتی-جریان فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اختلالات یادگیری - روانشناسی یادگیری با تاکید بر اختلالات یادگیری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 کاربرد نرم افزار های رایانه ای در آموزش ابتدایی و فعالیت های پرورشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 بهداشت روانی - مشاوره بهداشت روانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 روانشناسي شخصيت.نظريه ها و مفاهيم) 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 رشد و تربیت اجتماعی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 پرورش اخلاقی - مذهبی کودک 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 روانشناسي شخصيت.نظريه ها و مفاهيم) 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 روانشناسی اجتماعی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 زبان انگليسي تخصصي 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 زبان انگلیسی تخصصی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 زبان تخصصی 3 - زبان تخصصی 4 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آشنایی با ادبیات معاصر ایران,ادبیات معاصر ﻓﺎﺭسی ,ادبیات معاصر۲ ﻧﺜﺮ,ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺷﻨﺎسی ﻧﺜﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ ایران 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آواشناسی انگلیسی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول و مبانی نظری ترجمه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول و روش تحقیق 1 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ترجمه متون مطبوعاتی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ﺍﺻﻮﻝ ﻭ روش تدریس,روش تدریس زبان انگلیسی 4,ﺭﻭﺵ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺯﺑﺎﻥ ﺧﺎﺭﺟﻲ 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ترجمه متون سیاسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ترجمه متون اقتصادی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭی,ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 2 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ترجمه متون ادبی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ترجمه متون ادبی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 زبان دوم 3 فرانسه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 زبان تخصصی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 زبان تخصصی 2 - مدیریت بازرگانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 زبان تخصصی اقتصاد - زبان خارجی 2 . زبان تخصصی ) 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 زبان انگلیسی تخصصی - زبان تخصصی اقتصاد - زبان خارجی 2 . زبان تخصصی ) 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 زبان خارجی - علوم پایه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 زبان خارجه عمومی - زبان عمومی دانشپذیری - علوم انسانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 زبان تخصصی 2,زبان تخصصی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 متون نظم 4 قسمت چهارم:مثنوي معنوي 2 - نظم 4 بخش 2 مثنوی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تاریخ ادبیات 3 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ادبیات معاصر 1 نظم 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 نظم 5 بخش 1 بوستان سعدی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 متون نظم . 4) قسمت اول :اشعار سنايي - نظم 4 بخش 4 حدیقه سنایی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 سبک شناسی 1 نظم 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آشنایی با تحول نثر فارسی,سبک شناسی 2 نثر 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 نظم5 بخش 2 غزلیات و قصاید سعدی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آشنایی با علوم قرآنی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 نثر فارسی 1 - تاریخ بیهقی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 صرف و نحو عربی - عربی 1 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 فارسی عمومی - علوم پایه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 فارسی عمومی - علوم انسانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 فارسی,فارسی عمومی - علوم انسانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 صرف و نحو عربی، عربی 1 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آشنایی با سیر تحول نثر فارسی - سبک شناسی 2 نثر 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آشنایی با سیر تحول شعر فارسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ادبیات معاصر 2 نثر - آشنایی با ادبیات معاصر ایران - جريان شناسي نثر معاصر ايران 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 متون نظم. 5)قسمت دوم: اشعار حافظ - نظم 5 بخش 4 حافظ 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 بلاغت 2 : بدیع بیان - فنون ادبی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حسابداري دولتی - حسابداری و حسابرسي دولتي 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حسابداري دولتی - حسابداری و حسابرسی دولتي,حسابداری و حسابرسی بخش عمومی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حسابداری صنعتی 2 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حسابداری صنعتی 2 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 زبان تخصصی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حسابداری مالیاتی - مالیاتی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت مالی - مدیریت مالی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی - مبانی تنظیم بودجه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی - مبانی تنظیم بودجه,بودجه بندی و مدیریت عملکرد,مبانی تنظیم بودجه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حسابرسی 2,اصول حسابرسی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حسابداری موارد خاص - مباحث جاری در حسابداری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول حسابداری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت مالی - مدیریت مالی 1 - مدیریت مالی از منظر اسلام 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 روانشناسی عمومی - مباني روان شناسي - مفاهیم اساسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت تولید 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 بررسی طراحی سیستم تولید 1 - مدیریت تولید 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حرکت شناسی ورزشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مبانی مدیریت - مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 فیزیولوژی ورزشی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت و طرز اجرای مسابقات 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حرکت درمانی - تمرین درمانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مقدمات روش تحقیق 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تربیت بدنی -تربیت بدنی ویژه - علوم پایه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ورزش 1 - * تربیت بدنی 2 * - ورزش ویژه - علوم پایه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 کاربرد کامپیوتر در مدیریت 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 سرپرستي و مديريت اردوها و كاروانهاي ورزشي 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت مسابقات و اردوهای ورزشی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 فیزیولوژی انسانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حرکت شناسی ورزشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تربیت بدنی و ورزش معلولین 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت و طرز اجرای مسابقات 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آسیب شناسی ورزشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حرکات اصلاحی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حرکات اصلاحی - حرکات اصلاحی درمانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 روش تحقیق در علوم ورزشی - روش و طرح تحقیق در علوم رفتاری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آشنایی با کامپیوتر - کاربرد کامپیوتر در مدیریت 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 کاربرد مدیریت کیفیت در ورزش 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تربیت بدنی - علوم انسانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ورزش 1 - تربیت بدنی 2 - علوم انسانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اقتصاد توسعه - توسعه اقتصاد و برنامه ریزی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 کد 1216059 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 جغرافیای جهانگردی عمومی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آب هوای ایران 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 برنامه ریزی مشارکتی - توسعه روستایی مشارکتی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 روانشناسی رشد - روانشناسی رشد 1 *کودکی* 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 روانشناسي فيزيولوژيك 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 روانشناسی مشاوره و راهنمایی - مبانی مشاوره و راهنمایی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آسیب شناسی کودک و نوجوان - روانشناسی مرضی کودک 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 انگیزش و هیجان 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تفکر و زبان 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 روانشناسی عمومی - مباني روان شناسي *مفاهيم اساسي * 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 خلاقیت حل مسئله و تفکر راهبردی - علوم پایه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1 - مبانی جامعه شناسی گردشگری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 روانشناسی اجتماعی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 روانشناسي فيزيولوژيك 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 جریانهای فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان - روانشناسی تربیتی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 جریانهای فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان - روانشناسی تربیتی - طراحی و مطالعه مسائل یادگیری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آسیب شناسی کودک و نوجوان - روانشناسی مرضی کودک 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 بهداشت روانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 بهداشت روانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 علوم اعصاب شناسی - مقدمات نورو پسيكولوژي 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آسیب شناسی احتماعی - جامعه شناسی انحرافات اجتماعی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 انگیزیش و هیجان 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مقدمات روانشناسی سلامت 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مشاوره شغلی حرفه ای 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 پویایی گروه - پویایی گروهی - روانشناسی پویایی گروه - مبانی تفکر جمعی و کار گروهی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 جامعه شناسی اوقات فراغت - گذراندن اوقات فراغت - مدیریت و برنامه ریزی فراغت 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آشنایی با سازمانهای دولتی ایران 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت بازار یابی و تبلیغات جهانگردی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 برنامه ریزی توسعه جهانگردی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 برنامه ریزی و سرپرستی گشتهای جهانگردی - مدیریت برنامه ریزی سفر 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 بررسی مسائل اجتماعی ایران - تجزيه و تحليل مسائل اجتماعي ايران 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مبانی مدیریت دولتی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت منابع انسانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت منابع انسانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت منابع انسانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت منابع انسانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 سيستمهاي اطلاعاتي مديريت 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 سیستمهای اطلاعات مدیریت 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت تحول سازمانی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول بازار یابی- بازار یابی و مدیریت بازار 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول بازار یابی- بازار یابی و مدیریت بازار 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 سیستم های خرید انبار داری و توزیع 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 بازار یابی بین المللی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 بازار یابی بین المللی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها * در بخش صنعت * 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها * در بخش صنعت * 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 کارسنجی و روش سنجی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تاثیر فناوری در سیستم های اطلاعات مدیریت -سیستم های اطلاعات مدیریت - سیستمهای اطلاعاتی مدیریت 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول سازمان و مدیریت 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت کیفیت و بهره وری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت و کنترل پروژه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول بازار یابی- بازار یابی و مدیریت بازار 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت کیفیت و بهره وری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تجارت الکترونیک - تجارت الکترونیک 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 بازار یابی و مدیریت بازار 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول سازمان و مدیریت 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 زبان تخصصی 2 - زبان تخصصی 3 - زبان تخصصی مدیریت صنعتی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حقوق تجارت 3 - اسناد تجاری - حقوق بازرگانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول سازمان و مدیریت - مباني مديريت و سازماندهي 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول و مبانی کار آفرینی - روش ها و فنون توانمند سازي - کار آفرینی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 بررسی اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی طرحهای صنعتی - بررسی اقتصادی طرحی صنعتی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 بازرگانی بین المللی - تجارت بین الملل - اصول کسب و کار بین المللی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 سیستم های خرید انبار داری و توزیع - سیستم های خرید - توزیع و انبارداری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 روش تحقیق - روش تحقیق در اقتصاد 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 فقه الحدیث 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حقوق جزای خصوصی اسلام 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 علوم بلاغت - علوم بلاغی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حقوق تطبیقی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تاریخ قرآن 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تاریخ فلسفه غرب 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 روش تحقیق در علوم اسلامی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 قرائت و درک متون عربی - متون عربی 4 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 کلیات عرفان اسلامی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 فلسفه دین 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مکاتب و ورشهای تفسیر قرآن کریم 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تفسیر ترتیبی قرآن کریم 3 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 علوم قرآنی 4 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تفسیر موضوعی 2 - تفسیر موضوعی قرآن کریم1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 بلاغت قرآن کریم 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تفسیر موضوعی 3 - تفسیر موضوعی قرآن کریم 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 قرآن و خاورشناسان 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حکمت اشراق 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مسائل کلامی جدید 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حکمت اشراق 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول فقه 3 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آیات الاحکام 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 فقه تطبیقی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حقوق تجارت 2 - مبانی فقهی و حقوقی معاملات الکترونیک 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حقوق کار 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 فقه 5 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آیین دادرسی کیفری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حقوق ثبت 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 فقه تطبیقی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تاریخ هنرهای اسلامی 1 - هنر در تمدن اسلامي 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 جغرافیای تاریخی اسلام 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 وضع کنونی جهان اسلام 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول فقه 4 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 فقه 6 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 فلسفه فقه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول فقه 2 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 قواعد فقه 2 - جزایی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول و فنون مشاوره و راهنمایی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 زبان تخصصی 3 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 درایه الحدیث 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مکاتب و روشهای تفسیر قرآن 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 فقه 4 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حفظ جزء 30 قرآن کریم - علوم انسانی - علوم پایه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 کد 1220981 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول مدیریت - اصول سازمان و مدیریت - اصول مدیریت و تئوری سازمان - اصول مدیریت و سازماندهی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول مدیریت و تئوری سازمان -اصول سازمان و مدیریت - مباني مديريت و سازماندهي 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اقتصاد سنجی - مباحث منتخب در سیستم های کلان 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اقتصاد ایران 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول علم سیاست - مبانی علم سیاست 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 جامعه شناسی ایلات و عشایر ایران 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تغییرات اجتماعی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 جامعه شناسی توسعه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 جامعه شناسی در ادبیات فارسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 جامعه شناسی سیاسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 جمعیت شناسی ایران 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران - بررسی مسائل اجتماعی ایران 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 جامعه شناسی انقلاب 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 زمینه ها و شیوه های همیاری در جوامع شهری و روستایی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 جامعه شناسی عمومی - مبانی جامعه شناسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 جامعه شناسی عمومی - مبانی جامعه شناسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 جامعه شناسی عمومی - مبانی جامعه شناسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول و فنون مشاوره و راهنمایی - مقدمات مشاوره و راهنمایی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 جامعه شناسی توسعه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران - بررسی مسائل اجتماعی ایران 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 پویایی گروهی - مبانی تفکر جمعی و کار گروهی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 زنان و سیاست اجتماعی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 انحرافات و سیاست اجتماعی - جامعه شناسی انحرافات اجتماعی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 جامعه شناسی اوقات فراغت - گذراتدن اوقات فراغت 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول علم سیاست - مبانی علم سیاست 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 سازمانهای بین المللی - اصول روابط و سازمانهای بین المللی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اندیشه های سیاسی در قرن بیستم 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اندیشه های سیاسی در قرن بیستم 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مبانی ارتباطات توسعه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 معنی شناسی در رسانه ها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مبانی جامعه اطلاعاتی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 افکار عمومی و وسائل ارتباط جمعی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ارتباطات بین الملل 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حقوق و مسئولیتهای روزنامه نگاری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حقوق ارتباط جمعی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول تبلیغات بازرگانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حقوق اساسی . کلیات ) 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حقوق بین المللی اسلامی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حقوق اساسی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حقوق بين الملل عمومي 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حقوق مدني 3 كليات قراردادها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 جرم شناسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حقوق جزاي اختصاصي 1- حقوق جزای اختصاصی 3 جرایم علیه تمامین جسمانی اشخاص 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حقوق جزاي اختصاصي 2 - حقوق جزای اختصای 1 - جرایم علیه اموال و مالکیت 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آیین دادرسی کیفری 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حقوق بين الملل خصوصي 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حقوق مدني 6 عقود معين قسمت .الف) 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آیین دادرسی کیفری 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حقوق جزای اختصاصی 3، حقوق جزای اختصاصی 2 جرایم علیه مصالح کشور 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حقوق بین الملل خصوصی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آیین دادرسی مدنی 3 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حقوق مدني 7 عقود معين قسمت ب 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حقوق مدني 8 شفعه و وصيت وارث 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ادله اثبات دعوی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حقوق تجارت 4 ، ورشکستگی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حقوق تطبیقی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حقوق بیمه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آیین دادرسی مدنی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حقوق بشر در اسلام 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حقوق بين الملل عمومي 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اخلاق حرفه ای - مبانی اخلاق حرفه ای 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول و روش تحقیق 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ادبیات امریکا 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 نمایشنامه کلاسیک و رنسانس 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 هنر و معماری ایران 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 جامعه شناسی عمومی - مبانی جامعه شناسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 جامعه شناسی عمومی - مبانی جامعه شناسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 جامعه شناسی عمومی - مبانی جامعه شناسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تاریخ فرهنگ ایران 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 شناخت و نقد منابع و ماخذ تاريخ ايران بعد از اسلام 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 انقلاب مشروطيت و تحولات ايران تا انقراض قاجاريه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تاريخ تحولات سياسي...ايران از انقراض قاجاريه تا كودتاي 28 مرداد 1332 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تاریخ احزاب ومطبوعات ایران دردوره قاجار 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 نحوه 5 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 متون نثر دوره معاصر .1) 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 متون نثر دوره معاصر .2) 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تئوریهای انقلاب 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول روابط بین المللی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 کد 1231091 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 دانش و جمعیت خانواده - علوم پایه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تحقیق در عملیات 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 سیراندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت منابع انسانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت مالی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت استراتژیک - چندبخشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حقوق تجارت 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت بازار یابی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت اسلامی پیشرفته 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 بازار یابی بین الملل 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 بهره وری و تجزیه تحلیل آن در سازمان 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 سیستم های اطلاعات مدیریت - سیستمهای اطلاعاتی مدیریت 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت اسلامی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت تولید 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تصمیم گیری و تعیین خط مشی صنعتی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 برنامه ریزی توسعه جهانگردی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مخابرات 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول سیستم های مخابراتی - مخابرات 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اندازه گیری الکتریکی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 کاربرد نانو در مهندسی اجرایی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت ایمنی کارگاه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تاسیسات زیر بنایی و ساختمانی - تاسیسات مکانیکی و برقی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مقاومت مصالح - مقاومت مصالح 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مقاومت مصالح - مقاومت مصالح 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 سازه های بتن آرمه 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 راهسازی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 زبان تخصصی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول مهندسی زلزله و باد 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ماشین های آبی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 کد 1314011 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 برنامه ریزی و کنترل پروژه 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول بازار یابی- بازار یابی و مدیریت بازار 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مقاومت مصالح - مقاومت مصالح 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 دینامیک 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 خواص مواد مهندسی - علم مواد 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مقاومت مصالح 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ارتعاشات مکانیکی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 خواص مواد مهندسی - علم مواد 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 موتور های احتراق داخلی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 روشهای طراحی مهندسی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مکانیک سیالات 2 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مکانیک سیالات 2 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 میکروبیولوژی عمومی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 شیمی تجزیه 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 محاسبات مهندسی پالایش - مقدمات مهندسی پالایش 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 کنترل فرآیند ها| کنترل فرایند در صنایع پلیمر و رنگ - کنترل فرآیند های 1 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 کنترل فرایندهای 2 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول مهندسی صنایع غذایی 2 - صنایع غذایی 2 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی - 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مقدمه ای برمهندسی پزشکی زیستی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حفاظت از تاسیسات و جلوگیری جریانهای الکتریکی از خطرات 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تجهیزات عمومی بیمارستان 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تجهیزات پزشکی و عمومی بیمارستانها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مقدمه ای بر مهندسی سیستم 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 الکترونیک 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اندازه گیری الکتریکی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدارهای الکتریکی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 الکترونیک 1 - مدار های الکترونیکی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تجزیه و تحلیل سیستم ها - سیگنالها و سیستم ها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 الکترونیک صنعتی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 گزارش نویسی فنی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 عایق ها و فشار قوی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تولید انرژی الکتریکی - تولید و نیروگاه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تجزیه و تحلیل سیستم ها - سیگنالها و سیستم ها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدارهای الکتریکی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ماشینهای الکتریکی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 زبان تخصصی - زبان تخصصی برق 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 بررسی سیستم های قدرت 1 - تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ارزیابی کار و زمان 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت و کنترل پروژه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 علم و مواد و شناخت فلزات در راه آهن 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 راه آهن 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات - مباحث ویژه 2 - مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 هیدرولوژی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آبهای زیر زمینی . هیدرو ژئولوژی ) 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آبهای زیر زمینی - آبهای زیرزمینی : هیدروژئولوژی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تشریح و فيزيولوژي دام 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 پرورش گاوهای شیری * گاوداری * 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 رفتار شناسی حیوانات اهلی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 فیزولوژی تولید مثل 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تكثير، پرورش و صيد آبزيان - پرورش آبزیان ماهی و میگو 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ماشین ها و تجهیزات ثابت زراعی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مبانی خاک ورزی و کاشت 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ارزیابی محیط زیست 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ارزیابی محیط زیست 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 شناخت و مدیریت حیات وحش 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 رابطه دام و مرتع 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 صنایع چوب و کاغذ 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 كانالهاي آبرساني 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حمایت جنگل 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 محیط زیست روستاها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تغذیه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 صنایع لبنی 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول بسته بندی مواد غذایی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 بیولوزی سلولی،زیست شناسی سلولی و ملکولی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آبهای زیر زمینی . هیدرو ژئولوژی ) 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تکنولوژی و کشاورزی پایدار - توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار - محیط زیست و کشاورزی پایدار 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 کد 1415017 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت پروژه نرم افزاری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول علم سیاست - مبانی علم سیاست 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 متون اختصاصی انگلیسی 3 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 کتابخانه های تخصصی و توسعه اهداف سازمانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 زبانشناسی کاربردی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آشنایی با کامپیوتر 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 کاربرد کامپیوتر در مدیریت 1 - آشنایی با کامپیوتر - کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی - کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت - رایانه پیشرفته - کاربرد رایانه در آموزش 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 بوم شناسی وطراحی محیطی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 کد 45141 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول مدیریت و تئوری سازمان -اصول سازمان و مدیریت - مباني مديريت و سازماندهی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ