سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 3-94 جغرافیای جهانگردی عمومی - مبانی جغرافیای گردشگری - جغرافیا و صنعت توریسم 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 روانشناسی احساس و ادراک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 کد 1111052 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 کد 1111067 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ریاضی مهندسی - ریاضیات مهندسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تاریخ و فلسفه ریاضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مبانی آنالیز ریاضی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 بهینه سازی خطی - تحقیق در عملیات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آموزش ریاضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ترکیبات و کاربردها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی - ریاضیات مهندسی در پلیمر رنگ 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آشنایی با نظریه صف بندی - آشنایی با نظریه صف 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 سیستماتیک گیاهی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 زيست شناسي سلولي و مولكولي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 زيست شناسي سلولي و مولكولي /2/ - بیولوژی سلولی - مبانی زیست شاسی سلولی مولکولی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 زیست شناسی پرتویی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 فیزیولوژی جانوری 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 بافت شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 فیزیولوژی گیاهی 1 - تغذیه و جذب 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 فیزیولوژی جانوری 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 بیوفیزیک - بیوفیزیک محیطی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 زیست شناسی انگلها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 جنین شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اکولوژی گیاهی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 سیتوژنتیک گیاهی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تحلیل محتوای کتابهای درسی علوم تجربی و روش تدریس آنها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 سازمان مدیریت در آموزش و پرورش - مدیریت آموزشی - مدیریت عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 سازمان مدیریت در آموزش و پرورش - مدیریت آموزشی - مدیریت عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تاریخ علم 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 امواج 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مبانی فلسفی مکانیک کوانتومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 فیزیک راکتور 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 بلور شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 فیزیک محیط زیست 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 شیمی آلی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 شیمی آلی 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 شیمی فیزیک 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 شیمی معدنی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول صنایع شیمیایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 شیمی معدنی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 شیمی محیط زیست 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 روش استفاده از متون علمی شیمی - متون علمی شیمی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 شیمی فیزیک آلی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مبانی شیمی پلیمر 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تاریخ علم شیمی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 خوردگی فلزات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 شیمی محیط زیست 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 شیمی عمومی و آزمایشگاه - شیمی عمومی1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آشنایی با کامپیوتر -رایانه پیشرفته - کاربرد کامپیوتر در مدیریت 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن - کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی - کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن - کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی - کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 پایگاه داده پیشرفته 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 طراحی الگوریتمها - طراحی و تحلیل الگوریتمها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 معماری کامپیوتر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ,ﺯﺑﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺯﻱ,ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺯﻱ,ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺯﻱ 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 زبان های برنامه نویسی - طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول طراحی پایگاه داده ها - پایگاه داده ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتری 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول سیستم های عامل - سیستم های عامل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول سیستم های عامل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مهندسی نرم افزار 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 معماری کامپیوتر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ,ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 پژوهش عملیاتی - پژوهش عملیاتی درجهانگردی - تحقیق در عملیات * 1 * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 پژوهش عملیاتی - پژوهش عملیاتی 1- پژوهش عملیاتی درجهانگردی -پژوهش عملیاتی درگردشگری - تحقیق در عملیات * 1 * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ,ﺯﺑﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺯﻱ,ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺯﻱ,ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺯﻱ 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول طراحی پایگاه داده ها - پایگاه داده ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 معماری سیستمهای کامپیوتری - معماری کامپیوتر و سازمان آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدارهای الکتریکی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آمار و کابرد آن در مدیریت 2 - کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی - کاربرد آمار در مدیریت صنعتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آمار و کاربرد آن در مدیریت 2-کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی-کاربرد امار در مدیریت صنعتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آمار و کابرد آن در مدیریت 2 - کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی - کاربرد آمار در مدیریت صنعتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 کنترل کیفیت آماری - مدیریت کیفیت و بهره وری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 کنترل کیفیت آماری - مدیریت کیفیت و بهره وری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آمار و کابرد آن در مدیریت 2 - کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی - کاربرد آمار در مدیریت صنعتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آمار ریاضی برآورد یابی - آمار ریاضی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آمار ریاضی برآورد یابی - آمار ریاضی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 روشهای آماری 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 روشهای آماری 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آمار ریاضی برآورد یابی - آمار ریاضی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آشنایی با نظریه صف بندی - آشنایی با نظریه صف 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آمار و احتمال مهندسی - تئوری احتمالات و کاربرد آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آمار و احتمال مهندسی - تئوری احتمالات و کاربرد آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 دانش خانواده و جمعیت - علوم پایه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 دانش خانواده و جمعیت - علوم انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ,ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎﻱ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻱ,ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭﻛﻨﺘﺮﻝ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ,ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 روش تحقیق - روش تحقیق در توسعه روستایی - روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 روش تحقیق - روش تحقیق در توسعه روستایی - روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي - روش تحقیق در منابع طبیعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 پول و ارز و بانکداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 پول و ارز و بانکداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت مهندسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اقتصاد مهندسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ,ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مقاومت مصالح - مقاومت مصالح 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ارزیابی کار و زمان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 برنامه ریزی حمل و نقل 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 برنامه ریزی حمل و نقل 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 سیستم های پرداخت حقوق و دستمزد 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای اطلاعاتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ایمنی و بهداشت صنعتی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول آموزش بزرگسالان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ارزشیابی پیشرفته تحصیلی-سنجش و اندازه گیری - سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 سنجش و اندازه گیری-ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی - سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آموزش و پرورش تطبیقی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آموزش و پرورش تطبیقی - مطالعات تطبیقی در برنامه ریزی درسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آموزش و پرورش تطبیقی - مطالعات تطبیقی در برنامه درسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری - مدیریت کتابخانه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری - مدیریت کتابخانه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه - مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران - سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 نظارت و راهنمایی تعلیماتی - نطارت و راهنمایی آموزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 روشهای ارزشیابی آموزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺳﻼﻣﻲ,ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺳﻼﻣﻲ 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت اسلامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مبانی برنامه ریزی درسی - اصول برنامه ریزی درسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت آموزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 جامعه شناسی آموزش و پرورش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 جامعه شناسی آموزش و پرورش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 درآمدی بر نقش ادبیات در مدارس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 درآمدی بر نقش هنر در مدارس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آموزش هنر - آموزش هنر نقاشی و کاردستی - درآمدی بر نقش هنر در مدارس - کاربرد هنر های نمایشی و سرود در فعالیت های پرورشی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 قصه گویی و نمایش خلاق 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آموزش هنر در دوره ایتدایی - مفاهیم و روش تدریس هنر در پیش دبستان و دبستان - آموزش هنر نقاشی و کاردستی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آشنایی با فعالیت های تربیتی و اجتماعی - برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی تربیتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 روانشناسی زبان - زبان آموزی - فن بیان و سخنوری 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول بهداشت و کمک های اولیه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مشاوره کودک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت مراکز پیش دبستانی و دبستانی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اخلاق اسلامی . اصلی - تربیت اخلاقی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آسيب شناسي رواني 1 - روانشناسی مرضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 بازی درمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 روانشناسی رشد - روانشناسی رشد 1 *کودکی* 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 روانشناسی رشد - روانشناسی رشد 1 *کودکی* 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 روانشناسی تحولی 1 - روانشناسی رشد - روانشناسی رشد 1 *کودکی* 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آشنایی با فعالیت های تربیتی و اجتماعی - برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی - تربیتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 روانشناسی بازی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 روانشناسی بازی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تحليل محتواي كتاب هاي درسي دوره ابتدايي 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 جریانهای فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان - روانشناسی تربیتی - طراحی و مطالعه مسایل یادگیری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 جریانهای فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان - روانشناسی تربیتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 شیوه های مطالعه و کتاب خوانی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 کاربرد نرم افزار های رایانه ای در آموزش ابتدایی و فعالیت های پرورشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تحلیل محتوای کتابهای درسی دوره ابتدایی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 سازمان مدیریت در آموزش و پرورش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مبانی امور مالی و تنظیم بودجه * در آموزش و پرورش* 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 جامعه شناسی عمومی - مبانی جامعه شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ﺁﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎسی ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ,ﺍﻧﺤﺮﺍﻓﺎﺕ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎعی,ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎسی ﺍﻧﺤﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 روانشناسی تربیتی-جریان فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اختلالات یادگیری - روانشناسی یادگیری با تاکید بر اختلالات یادگیری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 کاربرد نرم افزار های رایانه ای در آموزش ابتدایی و فعالیت های پرورشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 بهداشت روانی - مشاوره بهداشت روانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 روانشناسي شخصيت.نظريه ها و مفاهيم) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 رشد و تربیت اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 پرورش اخلاقی - مذهبی کودک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 روانشناسي شخصيت.نظريه ها و مفاهيم) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 روانشناسی اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 زبان انگليسي تخصصي 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 زبان انگلیسی تخصصی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 زبان تخصصی 3 - زبان تخصصی 4 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آشنایی با ادبیات معاصر ایران,ادبیات معاصر ﻓﺎﺭسی ,ادبیات معاصر۲ ﻧﺜﺮ,ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺷﻨﺎسی ﻧﺜﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آواشناسی انگلیسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول و مبانی نظری ترجمه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول و روش تحقیق 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ترجمه متون مطبوعاتی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ﺍﺻﻮﻝ ﻭ روش تدریس,روش تدریس زبان انگلیسی 4,ﺭﻭﺵ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺯﺑﺎﻥ ﺧﺎﺭﺟﻲ 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ترجمه متون سیاسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ترجمه متون اقتصادی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭی,ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ترجمه متون ادبی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ترجمه متون ادبی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 زبان دوم 3 فرانسه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 زبان تخصصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 زبان تخصصی - متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 زبان تخصصی 2 - مدیریت بازرگانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 زبان تخصصی اقتصاد - زبان خارجی 2 . زبان تخصصی ) 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 زبان انگلیسی تخصصی - زبان تخصصی اقتصاد - زبان خارجی 2 . زبان تخصصی ) 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 زبان خارجی - علوم پایه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 زبان خارجه عمومی - زبان عمومی دانشپذیری - علوم انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 زبان تخصصی 2,زبان تخصصی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 متون نظم 4 قسمت چهارم:مثنوي معنوي 2 - نظم 4 بخش 2 مثنوی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تاریخ ادبیات 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ادبیات معاصر 1 نظم 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 نظم 5 بخش 1 بوستان سعدی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 متون نظم . 4) قسمت اول :اشعار سنايي - نظم 4 بخش 4 حدیقه سنایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 سبک شناسی 1 نظم 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آشنایی با تحول نثر فارسی,سبک شناسی 2 نثر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 نظم5 بخش 2 غزلیات و قصاید سعدی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آشنایی با علوم قرآنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 نثر فارسی 1 - تاریخ بیهقی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 صرف و نحو عربی - عربی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 فارسی عمومی - علوم پایه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 فارسی عمومی - علوم انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 فارسی,فارسی عمومی - علوم انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 صرف و نحو عربی، عربی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آشنایی با سیر تحول نثر فارسی - سبک شناسی 2 نثر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آشنایی با سیر تحول شعر فارسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ادبیات معاصر 2 نثر - آشنایی با ادبیات معاصر ایران - جريان شناسي نثر معاصر ايران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 متون نظم. 5)قسمت دوم: اشعار حافظ - نظم 5 بخش 4 حافظ 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 بلاغت 2 : بدیع بیان - فنون ادبی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حسابداري دولتی - حسابداری و حسابرسي دولتي 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حسابداري دولتی - حسابداری و حسابرسی دولتي,حسابداری و حسابرسی بخش عمومی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حسابداری صنعتی 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حسابداری صنعتی 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 زبان تخصصی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حسابداری مالیاتی - مالیاتی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت مالی - مدیریت مالی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی - مبانی تنظیم بودجه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی - مبانی تنظیم بودجه,بودجه بندی و مدیریت عملکرد,مبانی تنظیم بودجه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حسابرسی 2,اصول حسابرسی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حسابداری موارد خاص - مباحث جاری در حسابداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول حسابداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت مالی - مدیریت مالی 1 - مدیریت مالی از منظر اسلام 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 روانشناسی عمومی - مباني روان شناسي - مفاهیم اساسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت تولید 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 بررسی طراحی سیستم تولید 1 - مدیریت تولید 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حرکت شناسی ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مبانی مدیریت - مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 فیزیولوژی ورزشی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت و طرز اجرای مسابقات 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حرکت درمانی - تمرین درمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مقدمات روش تحقیق 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تربیت بدنی -تربیت بدنی ویژه - علوم پایه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ورزش 1 - * تربیت بدنی 2 * - ورزش ویژه - علوم پایه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 کاربرد کامپیوتر در مدیریت 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 سرپرستي و مديريت اردوها و كاروانهاي ورزشي 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت مسابقات و اردوهای ورزشی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 فیزیولوژی انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حرکت شناسی ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تربیت بدنی و ورزش معلولین 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت و طرز اجرای مسابقات 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آسیب شناسی ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حرکات اصلاحی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حرکات اصلاحی - حرکات اصلاحی درمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 روش تحقیق در علوم ورزشی - روش و طرح تحقیق در علوم رفتاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آشنایی با کامپیوتر - کاربرد کامپیوتر در مدیریت 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 کاربرد مدیریت کیفیت در ورزش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تربیت بدنی - علوم انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ورزش 1 - تربیت بدنی 2 - علوم انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اقتصاد توسعه - توسعه اقتصاد و برنامه ریزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 کد 1216059 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 جغرافیای جهانگردی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آب هوای ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 برنامه ریزی مشارکتی - توسعه روستایی مشارکتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 روانشناسی رشد - روانشناسی رشد 1 *کودکی* 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 روانشناسي فيزيولوژيك 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 روانشناسی مشاوره و راهنمایی - مبانی مشاوره و راهنمایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آسیب شناسی کودک و نوجوان - روانشناسی مرضی کودک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 انگیزش و هیجان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تفکر و زبان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 روانشناسی عمومی - مباني روان شناسي *مفاهيم اساسي * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 خلاقیت حل مسئله و تفکر راهبردی - علوم پایه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1 - مبانی جامعه شناسی گردشگری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 روانشناسی اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 روانشناسي فيزيولوژيك 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 جریانهای فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان - روانشناسی تربیتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 جریانهای فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان - روانشناسی تربیتی - طراحی و مطالعه مسائل یادگیری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آسیب شناسی کودک و نوجوان - روانشناسی مرضی کودک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 بهداشت روانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 بهداشت روانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 علوم اعصاب شناسی - مقدمات نورو پسيكولوژي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آسیب شناسی احتماعی - جامعه شناسی انحرافات اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 انگیزیش و هیجان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مقدمات روانشناسی سلامت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مشاوره شغلی حرفه ای 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 پویایی گروه - پویایی گروهی - روانشناسی پویایی گروه - مبانی تفکر جمعی و کار گروهی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 جامعه شناسی اوقات فراغت - گذراندن اوقات فراغت - مدیریت و برنامه ریزی فراغت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آشنایی با سازمانهای دولتی ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت بازار یابی و تبلیغات جهانگردی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 برنامه ریزی توسعه جهانگردی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 برنامه ریزی و سرپرستی گشتهای جهانگردی - مدیریت برنامه ریزی سفر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 بررسی مسائل اجتماعی ایران - تجزيه و تحليل مسائل اجتماعي ايران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مبانی مدیریت دولتی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت منابع انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت منابع انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت منابع انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت منابع انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 سيستمهاي اطلاعاتي مديريت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 سیستمهای اطلاعات مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت تحول سازمانی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول بازار یابی- بازار یابی و مدیریت بازار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول بازار یابی- بازار یابی و مدیریت بازار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 سیستم های خرید انبار داری و توزیع 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 بازار یابی بین المللی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 بازار یابی بین المللی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها * در بخش صنعت * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها * در بخش صنعت * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 کارسنجی و روش سنجی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تاثیر فناوری در سیستم های اطلاعات مدیریت -سیستم های اطلاعات مدیریت - سیستمهای اطلاعاتی مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول سازمان و مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت کیفیت و بهره وری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت و کنترل پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول بازار یابی- بازار یابی و مدیریت بازار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت کیفیت و بهره وری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تجارت الکترونیک - تجارت الکترونیک 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 بازار یابی و مدیریت بازار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول سازمان و مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 زبان تخصصی 2 - زبان تخصصی 3 - زبان تخصصی مدیریت صنعتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حقوق تجارت 3 - اسناد تجاری - حقوق بازرگانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول سازمان و مدیریت - مباني مديريت و سازماندهي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول و مبانی کار آفرینی - روش ها و فنون توانمند سازي - کار آفرینی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 بررسی اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی طرحهای صنعتی - بررسی اقتصادی طرحی صنعتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 بازرگانی بین المللی - تجارت بین الملل - اصول کسب و کار بین المللی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 سیستم های خرید انبار داری و توزیع - سیستم های خرید - توزیع و انبارداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 روش تحقیق - روش تحقیق در اقتصاد 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 فقه الحدیث 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حقوق جزای خصوصی اسلام 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 علوم بلاغت - علوم بلاغی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حقوق تطبیقی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تاریخ قرآن 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تاریخ فلسفه غرب 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 روش تحقیق در علوم اسلامی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 قرائت و درک متون عربی - متون عربی 4 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 کلیات عرفان اسلامی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 فلسفه دین 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مکاتب و ورشهای تفسیر قرآن کریم 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تفسیر ترتیبی قرآن کریم 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 علوم قرآنی 4 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تفسیر موضوعی 2 - تفسیر موضوعی قرآن کریم1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 بلاغت قرآن کریم 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تفسیر موضوعی 3 - تفسیر موضوعی قرآن کریم 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 قرآن و خاورشناسان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حکمت اشراق 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مسائل کلامی جدید 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حکمت اشراق 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول فقه 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آیات الاحکام 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 فقه تطبیقی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حقوق تجارت 2 - مبانی فقهی و حقوقی معاملات الکترونیک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حقوق کار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 فقه 5 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آیین دادرسی کیفری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حقوق ثبت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 فقه تطبیقی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تاریخ هنرهای اسلامی 1 - هنر در تمدن اسلامي 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 جغرافیای تاریخی اسلام 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 وضع کنونی جهان اسلام 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول فقه 4 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 فقه 6 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 فلسفه فقه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول فقه 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 قواعد فقه 2 - جزایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول و فنون مشاوره و راهنمایی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 زبان تخصصی 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 درایه الحدیث 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مکاتب و روشهای تفسیر قرآن 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 فقه 4 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حفظ جزء 30 قرآن کریم - علوم انسانی - علوم پایه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 کد 1220981 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول مدیریت - اصول سازمان و مدیریت - اصول مدیریت و تئوری سازمان - اصول مدیریت و سازماندهی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول مدیریت و تئوری سازمان -اصول سازمان و مدیریت - مباني مديريت و سازماندهي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اقتصاد سنجی - مباحث منتخب در سیستم های کلان 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اقتصاد ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول علم سیاست - مبانی علم سیاست 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 جامعه شناسی ایلات و عشایر ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تغییرات اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 جامعه شناسی توسعه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 جامعه شناسی در ادبیات فارسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 جامعه شناسی سیاسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 جمعیت شناسی ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران - بررسی مسائل اجتماعی ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 جامعه شناسی انقلاب 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 زمینه ها و شیوه های همیاری در جوامع شهری و روستایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 جامعه شناسی عمومی - مبانی جامعه شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 جامعه شناسی عمومی - مبانی جامعه شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 جامعه شناسی عمومی - مبانی جامعه شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول و فنون مشاوره و راهنمایی - مقدمات مشاوره و راهنمایی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 جامعه شناسی توسعه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران - بررسی مسائل اجتماعی ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 پویایی گروهی - مبانی تفکر جمعی و کار گروهی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 زنان و سیاست اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 انحرافات و سیاست اجتماعی - جامعه شناسی انحرافات اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 جامعه شناسی اوقات فراغت - گذراتدن اوقات فراغت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول علم سیاست - مبانی علم سیاست 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 سازمانهای بین المللی - اصول روابط و سازمانهای بین المللی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اندیشه های سیاسی در قرن بیستم 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اندیشه های سیاسی در قرن بیستم 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مبانی ارتباطات توسعه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 معنی شناسی در رسانه ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مبانی جامعه اطلاعاتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 افکار عمومی و وسائل ارتباط جمعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ارتباطات بین الملل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حقوق و مسئولیتهای روزنامه نگاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حقوق ارتباط جمعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول تبلیغات بازرگانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حقوق اساسی . کلیات ) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حقوق بین المللی اسلامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حقوق اساسی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حقوق بين الملل عمومي 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حقوق مدني 3 كليات قراردادها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 جرم شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حقوق جزاي اختصاصي 1- حقوق جزای اختصاصی 3 جرایم علیه تمامین جسمانی اشخاص 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حقوق جزاي اختصاصي 2 - حقوق جزای اختصای 1 - جرایم علیه اموال و مالکیت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آیین دادرسی کیفری 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حقوق بين الملل خصوصي 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حقوق مدني 6 عقود معين قسمت .الف) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آیین دادرسی کیفری 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حقوق جزای اختصاصی 3، حقوق جزای اختصاصی 2 جرایم علیه مصالح کشور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حقوق بین الملل خصوصی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آیین دادرسی مدنی 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حقوق مدني 7 عقود معين قسمت ب 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حقوق مدني 8 شفعه و وصيت وارث 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ادله اثبات دعوی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حقوق تجارت 4 ، ورشکستگی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حقوق تطبیقی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حقوق بیمه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آیین دادرسی مدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حقوق بين الملل عمومي 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اخلاق حرفه ای - مبانی اخلاق حرفه ای 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول و روش تحقیق 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ادبیات امریکا 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 نمایشنامه کلاسیک و رنسانس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 هنر و معماری ایران 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 جامعه شناسی عمومی - مبانی جامعه شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 جامعه شناسی عمومی - مبانی جامعه شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 جامعه شناسی عمومی - مبانی جامعه شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تاریخ فرهنگ ایران 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 شناخت و نقد منابع و ماخذ تاريخ ايران بعد از اسلام 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تاريخ تحولات سياسي...ايران در دوره افشاريان و زنديان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 انقلاب مشروطيت و تحولات ايران تا انقراض قاجاريه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تاريخ تحولات سياسي...ايران از انقراض قاجاريه تا كودتاي 28 مرداد 1332 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تاریخ احزاب ومطبوعات ایران دردوره قاجار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 نحوه 5 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 متون نثر دوره معاصر .1) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 متون نثر دوره معاصر .2) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تئوریهای انقلاب 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول روابط بین المللی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 کد 1231091 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 دانش و جمعیت خانواده - علوم پایه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تحقیق در عملیات 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 سیراندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت منابع انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت مالی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت استراتژیک - چندبخشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حقوق تجارت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت بازار یابی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت اسلامی پیشرفته 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 بازار یابی بین الملل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 بهره وری و تجزیه تحلیل آن در سازمان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 سیستم های اطلاعات مدیریت - سیستمهای اطلاعاتی مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت اسلامی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت تولید 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تصمیم گیری و تعیین خط مشی صنعتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 برنامه ریزی توسعه جهانگردی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مخابرات 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول سیستم های مخابراتی - مخابرات 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اندازه گیری الکتریکی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 کاربرد نانو در مهندسی اجرایی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت ایمنی کارگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تاسیسات زیر بنایی و ساختمانی - تاسیسات مکانیکی و برقی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مقاومت مصالح - مقاومت مصالح 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مقاومت مصالح - مقاومت مصالح 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 سازه های بتن آرمه 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 راهسازی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 زبان تخصصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول مهندسی زلزله و باد 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ماشین های آبی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 کد 1314011 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 برنامه ریزی و کنترل پروژه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول بازار یابی- بازار یابی و مدیریت بازار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مقاومت مصالح - مقاومت مصالح 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 دینامیک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 خواص مواد مهندسی - علم مواد 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مقاومت مصالح 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ارتعاشات مکانیکی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 خواص مواد مهندسی - علم مواد 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 موتور های احتراق داخلی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 روشهای طراحی مهندسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مکانیک سیالات 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مکانیک سیالات 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 میکروبیولوژی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 شیمی تجزیه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 محاسبات مهندسی پالایش - مقدمات مهندسی پالایش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 کنترل فرآیند ها| کنترل فرایند در صنایع پلیمر و رنگ - کنترل فرآیند های 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 کنترل فرایندهای 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول مهندسی صنایع غذایی 2 - صنایع غذایی 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی - 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مقدمه ای برمهندسی پزشکی زیستی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حفاظت از تاسیسات و جلوگیری جریانهای الکتریکی از خطرات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تجهیزات عمومی بیمارستان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تجهیزات پزشکی و عمومی بیمارستانها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مقدمه ای بر مهندسی سیستم 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 الکترونیک 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اندازه گیری الکتریکی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدارهای الکتریکی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 الکترونیک 1 - مدار های الکترونیکی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تجزیه و تحلیل سیستم ها - سیگنالها و سیستم ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 الکترونیک صنعتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 گزارش نویسی فنی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 عایق ها و فشار قوی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تولید انرژی الکتریکی - تولید و نیروگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تجزیه و تحلیل سیستم ها - سیگنالها و سیستم ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدارهای الکتریکی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ماشینهای الکتریکی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 زبان تخصصی - زبان تخصصی برق 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 بررسی سیستم های قدرت 1 - تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ارزیابی کار و زمان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت و کنترل پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 علم و مواد و شناخت فلزات در راه آهن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 راه آهن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات - مباحث ویژه 2 - مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 هیدرولوژی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آبهای زیر زمینی . هیدرو ژئولوژی ) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آبهای زیر زمینی - آبهای زیرزمینی : هیدروژئولوژی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تشریح و فيزيولوژي دام 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 پرورش گاوهای شیری * گاوداری * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 رفتار شناسی حیوانات اهلی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 فیزولوژی تولید مثل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تكثير، پرورش و صيد آبزيان - پرورش آبزیان ماهی و میگو 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ماشین ها و تجهیزات ثابت زراعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مبانی خاک ورزی و کاشت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ارزیابی محیط زیست 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 ارزیابی محیط زیست 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 شناخت و مدیریت حیات وحش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 رابطه دام و مرتع 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 صنایع چوب و کاغذ 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 كانالهاي آبرساني 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حمایت جنگل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 محیط زیست روستاها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تغذیه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 صنایع لبنی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول بسته بندی مواد غذایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 بیولوزی سلولی،زیست شناسی سلولی و ملکولی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آبهای زیر زمینی . هیدرو ژئولوژی ) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تکنولوژی و کشاورزی پایدار - توسعه و کشاورزی پایدار - مبانی کشاورزی پایدار - محیط زیست و کشاورزی پایدار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 کد 1415017 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت پروژه نرم افزاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول علم سیاست - مبانی علم سیاست 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 متون اختصاصی انگلیسی 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 کتابخانه های تخصصی و توسعه اهداف سازمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 زبانشناسی کاربردی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آشنایی با کامپیوتر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 کاربرد کامپیوتر در مدیریت 1 - آشنایی با کامپیوتر - کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی - کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت - رایانه پیشرفته - کاربرد رایانه در آموزش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 بوم شناسی وطراحی محیطی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 کد 22302 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 کد 30165 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول مدیریت و تئوری سازمان -اصول سازمان و مدیریت - مباني مديريت و سازماندهی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ